Illúzió, hogy a többpártrendszer minden gondot megoldana

Publikálás dátuma
2018.12.01. 09:00

Berecz János beszéde a tatabányai kommunista aktívaértkezleten
Komárom megye 22 ezer kommunistája mintegy másfél ezer képviselőjének részvételével aktívaértekezletet tartottak szerdán, Tatabányán. A megjelenteket Antalóczy Albert, a megyei pártbizottság első titkára köszöntötte, majd Berecz János, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára tartott előadást, és válaszolt az előzetesen hozzá eljuttatott kérdésekre.
Beszéde elején a legtöbbek által feltett kérdéssel foglalkozott, és elemezte az ország jelenlegi politikai, gazdasági és társadalmi helyzetét. Megítélése szerint a májusi pártértekezlet óta nem csökkentek hazánkban a társadalmi feszültségek. A válságból kivezető többféle lehetséges út keresésekor ebből kell kiindulni, s ennek figyelembevételével kell elemezni a nehézségek okait. Közülük az első helyen a gazdasági bajaink állnak, s belőlük fakadnak a társadalmi és politikai konfliktusok.
A gazdasági helyzetet és a vele kapcsolatos tennivalókat jellemezve, Berecz János megjegyezte: divat ma csak a problémákról beszélni. A 60-as években, amikor a gazdaság fellendülő szakaszban volt, senki sem szidta sem az irányítókat, sem a vállalatokat. Az akkori fejlődés kedvezően hatott a politikai közhangulatra, a szocialista nemzeti egységre is. A mai „sírás” nem oldja meg gondjainkat — hangsúlyozta.
Elmondta: véleménye szerint csupán illúzió, hogy a többpártrendszer minden gondot, problémát megoldana. Rámutatott: a történelemben volt már rá példa, hogy a fasizmus jutott uralomra egy olyan országban, ahol korábban nyolc párt működött. De jó néhány olyan országban folyt és folyik sikeres fejlődés, ahol egy párt uralkodott, illetve irányít.
E gondolatsort folytatva kifejtette véleményét az egyre gyarapodó számú új szervezetekről. Ez természetes folyamat — hangoztatta. Társadalmunk ugyanis különböző érdekű csoportokból, egyénekből áll. Mindenkinek meg kell adni a jogot arra, hogy összejöjjön, kifejtse véleményét, sőt, bizonyos esetekben sztrájkhoz, tüntetéshez is folyamodhat. Csak egyet nem szabad tenniük a másként gondolkodóknak: veszélyeztetni, aláásni társadalmi rendszerünk alapjait. A másféle nézetek kinyilvánítását meg kell szokniuk mind a vezetőknek, mind a párt tagjainak.
Népszava 1988. december 1.