Előfizetés

A franciák védik a Bánság magyar közigazgatását

Népszava-összeállítás
Publikálás dátuma
2019.01.03. 17:00

Temesvári jelentés szerint Gambetta tábornok az egész Bánság magyar közigazgatását francia védelem alá helyezte.
Ez az intézkedés, mint hírlik, azért vált szükségessé, mert a megszálló szerb csapatok parancsnoka, Gyorgyevics György tábornok, aki helyes rendeleteivel eddig a legnagyobb megelégedést keltette, kedden este azzal a váratlan rendelkezéssel lepte meg a magyar hatóságokat, hogy eddigi álláspontja ellenére Belgrádból vett parancs szerint Temesvárt és az egész Bánságot szerb impérium alá kell helyezni és ezért követeli Roth Ottó kormánybiztosnak, Jakobi Kálmán és Tőkés István főispánoknak azonnali lemondását.
Ha a lemondás nem történne meg, kénytelen lenne a szerb imperium alá való helyezést erőszakkal keresztülvinni. Az értesítés vétele után Roth kormánybiztos a francia lovasság parancsnokához, Gambetta tábornokhoz fordult és kérte, hogy a belgrádi szerződés értelmében védje meg a magyar közigazgatást és vegye az egész Bánságot francia lobogó alá.
Gambetta tábornok ezután fölkereste Gyorgyevics szerb tábornokot és a Lloyd-palotára fölhúzatta a francia lobogót. Minthogy pedig közben Roth kormánybiztost a szerb parancsnokság a tett lépések miatt katonai fölügyelet alá helyezte, Gambetta a szerb parancsnokságnál ez ellen tiltakozást jelentett be és elvállalta az egész Bánság védelmét.
Henrys francia tábornok, aki szerdán érkezett Temesvárra, magához kérette a magyar kormány embereit és kijelentette, hogy magáévá teszi Gambetta intézkedéseit.
A tábornok elmondotta, hogy bizottságot fog összeállítani a megszállott területek fölött való intézkedés jogának rendezése céljából és minden erejével azon lesz, hogy a fegyverszüneti föltételeket betartsák.
Népszava 1919. január 3.