Féltékenységből leharapta a felesége nyelvét

Publikálás dátuma
2019.01.10 16:00

A rendőr „bűnjelként" a hivatalos jelentéshez csatolta a leharapott nyelvet
Sass László 27 éves cipészmester már régebben megállapodott, hogy elválik 40 éves feleségétől, aki az Alsó erdősor 36. számú házában lakik. Sass László, aki különváltan élt, vasárnap délutánra találkát kért feleségétől azzal a célzattal, hogy elbúcsúzzanak. A búcsúzkodás a Szegényház tér egyik sarkában volt és a féltékenykedő férj, akit nagyon elkeserített az az értesülése, hogy felesége újból férjhez megy, a búcsúzkodás közben rendkívül fölindult és a búcsúcsóknál a felesége nyelvéből 2 ½ centiméternyit leharapott.
A szerencsétlen asszony kétségbeesett sikoltozására a példátlan merénylet színhelyére rendőr sietett, aki értesítette a mentőket. A súlyosan vérző asszonyt a Rókus kórházba szállították. A leharapott nyelvdarabot a rendőr az utcán megtalálta és papirosba csomagolva „bűnjelként" hivatalos jelentéséhez csatolta. A főkapitányság központi ügyeletén tudatára ébredtek annak, hogy az orvosok azzal, ha a nyelvdarabot visszavarrják, talán megmentik a szerencsétlen asszony beszélőképességét. Azonnal elküldték autón a nyelvdarabot a Rókus kórházba, de már elkéstek, mert a nagy vérzés miatt az asszony megcsonkított nyelvét időközben be kellett varrni. Ha a rendőr ésszerűen azonnal a kórházba vitte volna vagy a mentőknek adta volna oda a megtalált nyelvdarabot, az orvosok sikerrel varrhatták volna össze.
A szerencsétlen asszony, amikor a Rókus kórházban megtudta, hogy néma marad, azzal fenyegetődzött, hogy megöli magát. Írás útján a kiküldött rendőrtisztviselő kihallgatta, az asszony leírta, hogy nem szerette férjét, mert az iszákos volt, aki bosszút akart állni rajta.
A merénylő cipészmester a rendőrség őrizetében van. Azt állítja, hogy önkívületében követte el szörnyű tettét. A leharapott nyelv, amelyet bűnjelként csatolt a bürokratizmusba nevelt rendőr, a Rókus kórházban spirituszban van.
Népszava 1928. január 10.
Témák
bűnügy
Frissítve: 2019.01.10 16:06

A vajúdó Európa

Publikálás dátuma
2019.03.20 18:30

Lapszemle: Egy nappal a Tanácsköztársaság előtt, az újságokban még semmi nem látszott a küszöbön álló eseményekből
Amíg a békeértekezlet nem tudja magát semmiféle intézkedésre elhatározni az orosz kérdésben, addig a bolsevisták, úgy látszik, egész Déloroszországot meghódítják, azokat a részeket is, amelyeken eddig az ukránok útjukat állták. Bolseviki csapatok Rostovtól északkeletre alig 150 kilométerre harcolnak a doni kozákokkal.
A Fekete-tengernek két fontos kikötője, Cherson és Nikolajev kezükre jutott. Bolseviki lázadásokról szóló hírek érkeztek még Odesszából is, ahol a szövetségesek decemberben francia hadihajók védelme alatt szállították partra csapataikat.
Kievet már elfoglalták a vörösök. A Petljura anti-bolsevik kormány Vinnicába menekült azonban a bolsevikiek a várostól is alig 75 kilométerre állanak már. Lengyelország keleti részei ellen irányuló támadó föllépésük is mindinkább fenyeget.
A bolsevikiek maguknak követelik az elfoglalt Lurkót és alig 160 kilométerre állanak a román haderőtől, amely aligha tudja majd őket föltartóztatni. Minthogy Ukránia Oroszország éléstára, elfoglalása Középoroszországnak élelmezési helyzetét rendkívüli mértékben meg fogja könnyíteni. A bolsevikiek előrehaladását megkönnyítette, hogy a bolsevizmus Ukrániában is terjed.
Népszava 1919. március 20.
Témák
1919
Frissítve: 2019.03.20 18:30

Cseh vérengzés Kassán

Publikálás dátuma
2019.03.19 16:00

Cseh katonák ledöntötték a kassai honvédszobrot és belelőttek a tüntető tömegbe
A cseh imperializmus ismét tanúságot tett arról, hogy az erőszak, a szolgaság és elnyomás rendszerét akarja meghonosítani a megszállott magyar Felvidéken. Röviden már jeleztük, hogy a cseh zsupánok utasítást kaptak arra, hogy a március 15-i ki szabadságünnep megtartását megakadályozzák.
A zsupánok mindent elkövettek, hogy ezt az utasítást pontosan végrehajtsák. Amint kassai tudósítónk jelenti, az ottani zsupán betiltotta a kassai munkásság matinéját, amelyet a Nemzeti Színházban akartak rendezni.
Március 15-én a honvédszobor előtt gyülekező közönséget a cseh katonaság szétkergette és a koszorúkat a szoborról eltávolította. Ifjú Deák Gyula banktisztviselőt egy katona megpofozta, mert virágot merészelt viselni A mellén. Délután pedig egy Bonduray nevű 15 éves fiút puskatussal vertek főbe a csehek, mert a közönséggel rokonszenvező olasz katonákat megéljenezte. Ez a fiú vasárnap este sérülései következtében meghalt. A cseh katonák késő délutánig sűrű rajvonalban járták végig a Fő utcát és a járókelőket a mellékutcákba szorították
A Kassai Munkás március 15-i számát elkobozták. A rendelet azonban későn érkezett. A példányok legnagyobb részét már széthordták. A lap „A forradalom márciusa" címmel foglalkozik március idusának jelentőségével.
Népszava 1919. március 19.
Témák
1919
Frissítve: 2019.03.19 16:00