Féltékenységből leharapta a felesége nyelvét

Publikálás dátuma
2019.01.10 16:00

Fotó: /
A rendőr „bűnjelként" a hivatalos jelentéshez csatolta a leharapott nyelvet
Sass László 27 éves cipészmester már régebben megállapodott, hogy elválik 40 éves feleségétől, aki az Alsó erdősor 36. számú házában lakik. Sass László, aki különváltan élt, vasárnap délutánra találkát kért feleségétől azzal a célzattal, hogy elbúcsúzzanak. A búcsúzkodás a Szegényház tér egyik sarkában volt és a féltékenykedő férj, akit nagyon elkeserített az az értesülése, hogy felesége újból férjhez megy, a búcsúzkodás közben rendkívül fölindult és a búcsúcsóknál a felesége nyelvéből 2 ½ centiméternyit leharapott.
A szerencsétlen asszony kétségbeesett sikoltozására a példátlan merénylet színhelyére rendőr sietett, aki értesítette a mentőket. A súlyosan vérző asszonyt a Rókus kórházba szállították. A leharapott nyelvdarabot a rendőr az utcán megtalálta és papirosba csomagolva „bűnjelként" hivatalos jelentéséhez csatolta. A főkapitányság központi ügyeletén tudatára ébredtek annak, hogy az orvosok azzal, ha a nyelvdarabot visszavarrják, talán megmentik a szerencsétlen asszony beszélőképességét. Azonnal elküldték autón a nyelvdarabot a Rókus kórházba, de már elkéstek, mert a nagy vérzés miatt az asszony megcsonkított nyelvét időközben be kellett varrni. Ha a rendőr ésszerűen azonnal a kórházba vitte volna vagy a mentőknek adta volna oda a megtalált nyelvdarabot, az orvosok sikerrel varrhatták volna össze.
A szerencsétlen asszony, amikor a Rókus kórházban megtudta, hogy néma marad, azzal fenyegetődzött, hogy megöli magát. Írás útján a kiküldött rendőrtisztviselő kihallgatta, az asszony leírta, hogy nem szerette férjét, mert az iszákos volt, aki bosszút akart állni rajta.
A merénylő cipészmester a rendőrség őrizetében van. Azt állítja, hogy önkívületében követte el szörnyű tettét. A leharapott nyelv, amelyet bűnjelként csatolt a bürokratizmusba nevelt rendőr, a Rókus kórházban spirituszban van.
Népszava 1928. január 10.
Témák
bűnügy
2019.01.10 16:00
Frissítve: 2019.01.10 16:06

Liebknechtet és Luxemburg Rózát agyonlőtték

Publikálás dátuma
2019.01.17 17:00

Fotó: /
Száz éve tudósítottunk a kettős gyilkosságról
„N. W. Tagblatt"' esti lapjának jelentik Berlinből: Liebknecht Spartacus-vezért letartóztatása után nyomban kihallgatták. Mikor a kihallgatás befejeztével el akarták szállítani, az épület előtt összeverődött tömegből egy ember lépett elő és öklével Liebknechtet erősen fejbe vágta. A szocialista agitátor a fején súlyosan megsérült. Ezután autóra tették és mellette fegyveres őrök foglaltak helyet. Később Liebknecht szökést kísérelt meg és kiugrott az autóból. Az egyik fegyveres őr utánalőtt és a golyó, amely vállán találta, Liebknechtet megölte.
Luxemburg Rózát tegnap este hasonló sors érte. Mikor a fogházba szállították, egy eddig ismeretlen tettes az autóra ugrott, amelyben Luxemburg Róza ült és a forradalmárnőt közvetlen közelből agyonlőtte. Ezután az automobil körül nagy tömeg gyűlt össze, amelynek tagjai kirabolták Luxemburg Róza holttestét. A tettesek elmenekültek.
Népszava 1919. január 17.
2019.01.17 17:00
Frissítve: 2019.01.17 17:00

Ukrán csapatok Máramarosszigeten

Publikálás dátuma
2019.01.16 15:00

Fotó: /
Ukrán csapatok, amelyek néhány nappal ezelőtt nyomultak be Magyarország területére, kedden és szerdán a körösmezői vonal mentén előnyomultak Máramarossziget felé.
A hadügyminisztérium szerda reggeli jelentése szerint megszállták Rahót és a Máramarosszigettől tíz kilométernyire levő Nagybocskót s egyik délutáni jelentés közli, hogy már bevonultak Máramarosszigetre is. Az ukrán csapatok parancsnoka, hír szerint arra kérte a máramarosszigeti kormánybiztost, hogy támogassa, az ukránokat, nehogy a románok vagy a lengyelek foglalják el Máramarosszigetet.
Az ukránok azért sietnek a Máramarosba való bevonulással, mert az Erdélyből előnyomuló román csapatok keleti szárnya is Máramaros-sziget felé igyekszik. A románok elérték Aknasugatagot s így órák. kérdése, hogy ők is bevonuljanak Máramaros megye székhelyére. Hír szerint az ukránok nem hivatkozhatnak semmiféle ántánt-megbízásra vagy fölhatalmazásra és a románok nem is fogják elismerni az ukrán bevonulás jogosságát. Az ukránok célja egyik verzió szerint az, hogy a nemrég teljes autonómiát kapott Ruszka-Krajna népét Magyarországtól való elszakadásra bírják.
Más hír szerint az ukrán csapatok parancsnoka Máramarosszigeten határozottan kijelentette, hogy „az ukránok nem hódítani jöttek az országba, hanem azért, hogy gátat vessenek a telhetetlen étvágyú cseh és román imperializmusnak". Ezt a kijelentést tette a parancsnok Kutkafalvy Miklés beregi kormánybiztos előtt is, aki Máramarosszigetre utazott, mert az a hír érkezett hozzá, hogy az ukránok meg akarják szállani Ung és Bereg vármegyét. Az ukrán parancsnok, hangsúlyozta, hogy az ukránoktól távol áll az a szándék, hogy a ruszin nép körében itt-ott mutatkozó, elszakadási törekvést szítani igyekezzenek.
A román hadseregparancsnokság szerdán délben értesítette Máramarossziget városát, hogy a román csapatok a legközelebbi órákban bevonulnak és amennyiben addig az ukránok ki nem vonulnak, fegyveresen fogják őket kiverni a városból. A Magyarország területére benyomult lengyel csapatok is. Hír szerint, kifejezték azt a készségüket, hogy az ukránok ellen vonulnak, ha megfelelő mennyiségű fegyvert és fölszerelést kapnak.
Népszava 1919. január 16.
2019.01.16 15:00
Frissítve: 2019.01.16 15:05