A románok Kolozsvárott is átvették az impériumot

Publikálás dátuma
2019.01.21. 18:00

Kolozsvár város román prefektusa vasárnap délelőtt átvette a közhatalmat a volt főispántól
Kolozsvári jelentés szerint Porutziu Bálint, Kolozsvár város román prefektusa vasárnap délelőtt átvette a közhatalmat a volt főispántól, azután megjelent a város közgyűlési termében, ahol az egybegyűlt, városi közigazgatási tisztviselőket fölhívta, hogy a román kormányzótanácstól előirt hivatali esküt tegyék le.
A prefektus kijelentette, hogy nem alkalmaz kényszereszközt és hogy az a tisztviselő, aki az esküt nem hajlandó letenni, hivatali állásáról lemondottnak fog tekintetni. Haller Gusztáv polgármester tiltakozott a közhatalom átvétele ellen és kijelentette, hogy a nagyszebeni- román kormányzótanács jogosultságát nem ismeri el. Megokolásul előadta, hogy a fegyverszüneti szerződés értelmében a közigazgatás a magyar kormány kezében marad, hivatkozott arra, hogy amíg a magyar kormány előbb letett esküje alól fölmentést nem ad, újabb esküt nem tehet, végül megemlítette, hogy az eskü letételére azért sem hajlandó, mert Kolozsvár hovátartozandósága fölött a békeszerződés fog végérvényesen dönteni. A város többi tisztviselője csatlakozott a polgármester nyilatkozatához és valamennyien megtagadták az eskü letételét.

A román prefektus ezután fölszólította a tisztviselőket, hogy amíg hivatalukat át nem veszi, maradjanak helyükön, mert a várost érő minden károsodásért őket teszi felelőssé.
A román kormányzótanács az impérium átvételéről és a tisztviselőkkel szemben való magatartásáról félhivatalos jellegű sajtóközleményt adott ki, amelyben egyebek között a következőket mondja:
A közigazgatás tényleges átvételének, indoka egyébként az, hogy a magyar népkormánynak a más nemzetektől lakott területeken nincs meg a kellő hatalma arra, hogy a rendet biztosíthasson. Ilyen körülmények között tehát a hatalmat annak kell kezébe vennie, aki erre megfelelő eszközökkel rendelkezik. Erre pedig a megszállott területen csak a román nemzet képes. A jog érvényesítése Magyarország érdekeit is célozza, amennyiben a rend fönntartása mindannyiunk közös érdeke.
Népszava 1919. január 21.
Frissítve: 2019.01.21. 18:24