Elpusztul a demokrácia, ha gyávák vagyunk védelmére

Publikálás dátuma
2019.01.22. 18:00

A világháború után összeomlottak az autokráciák és a demokrácia diadalmaskodott. Fölteszem azonban a kérdést: vajon most hány országban van meg a lehetősége a demokratának szabad véleménynyilvánításra: minden visszafordult
Attlee őrnagy a demokrácia védelméről szólott:
— Elpusztul a demokrácia abban az esetben, ha gyávák vagyunk megvédéséhez, és ha nem valósítják meg a népek politikai és gazdasági együttműködését.
Az antidemokratikus erők új offenzívájában Anglia és Franciaország együttműködése az egyik legfontosabb védelmi vonal. Mindkét népben megvan az egyensúly tartásnak az a képessége, amelyet a politikai érettség és tapasztalat teremt meg.
Mindkét nép a civilizált nemzetek körében előkelő helyet foglal el, de azért soha nem gondolnak arra, hogy más népeknél nagyobb értékűnek véljék magukat. Nyugat-Európában egész sorát látjuk a demokráciáknak, amelyek szükségesnek látják, hogy a politikai demokráciát gazdasági demokráciával is kiegészítsék.
Kelet-Európában látjuk a Szovjetuniót. Remélem és hiszem, hogy ez az ország is szükségét érzi annak, hogy a gazdasági egyenlőség mellett a politikai demokráciái és az egyén szabadságát biztosítsa. A munkáspárt meg van győződve arról, hogy a támadóval szemben csak a népek együttes biztonsága nyújthat védelmet. Mi nem törekszünk Németország bekerítésére. Meggyőződésem, hogy a fasizmusnak belső okok miatt össze kell majd omolnia. Az a veszedelem fenyeget azonban, hogy mielőtt ez bekövetkezik, a fasiszta államok rettentő ámokfutást rendeznek a népek között.
„Minden visszafordult..."
A továbbiakban a háború előtti és háború utáni politikai állapotokat vetette egybe:
— A világháború után összeomlottak az autokráciák és a demokrácia diadalmaskodott. Fölteszem azonban a kérdést: vajon most hány országban van meg a lehetősége a demokratának szabad véleménynyilvánításra Minden visszafordult. Ahelyett, hogy előre tekintenének és a szabadságot biztosítanák, megszűkítik a jogokat és az elnyomatás diadalmaskodik.
Itália a múltba nyúlt vissza a cézárizmus gondolatához, a Harmadik Birodalom a német faj mitologikus és értelmetlen gondolatát hirdeti. A fasiszta országok az egyén szabadságát könyörtelenül elnyomják.
Attlee őrnagy ezekkel a szavakkal fejezte be beszédét: a munkásmozgalom föladata, hogy valódi tartalommal töltse meg a szabadság, egyenlőség és testvériség nagyszerű jelszavát.
Népszava 1937. január 22.
Frissítve: 2019.01.22. 18:13