A cseheknek, románoknak és szerbeknek-vissza kell vonulniok a demarkációs vonal mögé

Publikálás dátuma
2019.01.26. 10:00

A Magyarországgal szomszédos nemzetek, amelyek magyar területeket is megszállottak, tartsák meg a fegyverszüneti föltételeket
Az események egyre jobban igazolják azt a reménységet, hogy a békekötésnél nem az önkény és erőszak, hanem a wilsoni jogeszme fog érvényesülni. A párizsi szikratávirat után, amelyben Wilson az ántánt-államok vezetőivel együtt óvást emelt minden erőszakos területszerzés ellen, most újabb nagyjelentőségű tény erősíti meg annak a politikának a helyességét, amely a szomszéd nemzetek erőszakos területhódításaival szemben nem a fegyver erejére, hanem a pacifizmus eszméire támaszkodik.
Hír szerint a békekonferencia megbízásából az ántánt katonai bizottsága haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket arra, hogy a Magyarországgal szomszédos nemzetek, amelyek magyar területeket is megszállottak, tartsák meg a fegyverszüneti föltételeket, a magyaroktól lakott területeket ürítsék ki és vonuljanak vissza a demarkációs vonalra.
A francia kormány intézkedése a csehszlovákokra, a románokra és a szerbekre vonatkozik és így remélhető, hogy a magyar városok délen, keleten és északon egyaránt föl fognak szabadulni a jogosulatlan megszállás alól.
Népszava 1919. január 26.
Frissítve: 2019.01.26. 10:01