A csehek parancsot kaptak a visszavonulásra

Publikálás dátuma
2019.02.01. 17:00

Csak örömmel fogadhatjuk az ántántnak ezt az intézkedését, amely jóvátéteti a cseh túlkapások egy részét
Hír szerint pénteken megérkezett a megerősítése annak a jelentésnek, amelyet legutóbbi számunkban mi is közöltünk, hogy Párizsból utasítást küldtek a cseheknek a megállapított vonal pontos betartására.
Az ántánt parancsa, amelyet Párizsból a csehszlovák kormányhoz intéztek, értesülésünk szerint úgy szól, hogy a csehszlovák kormány csapatait az ántánttól meghatározott vonalig haladéktalanul vonja vissza. Ez a vonal, mint annak idején közöltük, Pozsonytól a Duna mellett az Ipoly torkolatáig, innen az Ipoly mentén Rimaszombat mellett az Ung torkolatáig és az Ung vonala mellett az tizsoki szorosig húzódik. Ilyenformán - az ántánt intézkedésére ismét fölszabadul Balassagyarmat környéke (a várost magát magyar katonák már két nappal ezelőtt visszafoglalták), fölszabadul fenyegetett helyzetéből Salgótarján, fölszabadulnak a borsod megyei vas- és bányatelepek és mentesül a cseh elözönlés alól Ung-megyének egy része.
Csak örömmel fogadhatjuk az ántántnak ezt az intézkedését, amely jóvátéteti a cseh túlkapások egy részét, természetes azonban, hogy nem tekinthetjük a megsértett wilsoni elvek teljes helyreállításának, mert a megállapított vonalon belül is egész sor olyan magyar város és terület van, amely a wilsoni elvek alapján csak magyar maradhat.
Bízunk benne, hogy a békekonferenciám győzni fog a népek önrendelkező jogának eszméje és a Felvidék lakossága minden erőszaktól és fenyegetéstől mentes, szabad és tiszta népszavazással maga határozhatja majd meg, hogy hová akar tartozni.
Népszava 1919. február 1.