Népszava anno: Újságíró-gyilkosság Ungváron

Publikálás dátuma
2019.03.12 16:00

Massaryk születésnapját ünnepelte a cseh díszszázad
Ungvárról jelentik a Népszavának: Ungvárt eddig tűrhetően viselkedtek a csehek. A szociáldemokrata pártszervezet és a Munkástanács erélyes magatartása folytán minden nagyobb garázdálkodástól tartózkodtak.
Massaryk születésnapja alkalmából cseh díszszázad és katonai zenekar vonult ki a Széchenyi térre. Amikor a cseh himnuszt kezdték játszani, az egybegyűlt tömeg morogni kezdett és egy beteg-nyomorék ember hangosan azt a megjegyzést tette, hogy ő maga kiverne hatvan ilyen csehet. Történetesen mellette állott Pós Alajos hírlapíró, aki e kijelentésen elmosolyodott.
A cseh katonák a hangos megjegyzésre odarohantak és abban a hitben, hogy a mosolygó Pós Alajos volt a gúnyolódó, megragadták, vagy ötvenen rárohantak, ütni, tépni, szúrni kezdték.
Hiába ismételte németül, hogy ártatlan, a csehek tovább szurkálták és magukkal vonszolták a kaszárnyába. Az egyik fülét letépték, tizenöt szúrást ejtettek rajta, amelyek közül az egyik halálos volt, a szerencsétlen ember már kilehelte lelkét, a hős katonák tovább vonszolták és hurcolták a holttestét. Az eset óriási izgalmat keltett a városban, a munkásság elégtételt kért Siaffi ezredestől és Moys zsupántól.

Mind a ketten a legszigorúbb vizsgálatot ígérték meg.
A temetéstől annyira féltek, hogy először nem akarták a halottat kiadni. Később a Munkástanács garanciájára kiadták, de egyúttal megtiltották, hogy a temetés napján a cseh katonák elhagyják a kaszárnyát.
Pós Alajos elvtársunk volt s a szociáldemokrata pártszervezet saját halottjaként temette el. A temetés napján a munkásság félnapos általános sztrájkot rendezett, minden üzlet és hivatal zárva volt. A temetésen az egész város részt vett. A temetőben fölzendült a Marseillaise és a forradalmi hangok üzenetei vittek a vitéz cseheknek...
Népszava 1919. március 12.
Témák
1919
Frissítve: 2019.03.12 16:00

Ingyenessé tették a liftek használatát

Publikálás dátuma
2019.04.20 10:00

A budapesti forradalmi központi Munkás- és Katonatanács elnöksége elrendeli, hogy a főváros területén üzemben levő összes személyfölvonókat a hatósági közegek (postások, kézbesítők, stb.) hivatalos eljárásuk közben, valamint az ügyek intézése céljából a házakban elhelyezett hivatalokat fölkereső proletárok, a hivatalokban és üzemi irodákban alkalmazottak, végül az albérlők és a főbérlők háztartási alkalmazottai, ugyanolyan mérvben, mint a főbérlők, díjtalanul használhatják

A személyfölvonók jókarban tartásáért, valamint rendszeres működéséért a házbizalmiak és házfölügyelők felelősek.
Ez a rendelkezés kiterjed a főváros területén a jövőben fölállítandó valamennyi személyfölvonóira is. A rendelet megszegői forradalmi törvényszék elé kerülnek.
Népszava 1919. április 20.
Témák
1919
Frissítve: 2019.04.20 10:01

A román bojárok orvtámadása

Publikálás dátuma
2019.04.19 15:00

1919: orvtámadás az erdélyi határon álló csapatok ellen. Székely hadtestek bevetésen
Rövid híradás számolt be arról, hogy a csúcsai demarkációs vonalon a románok a fegyverszünet nyílt megsértésével támadásba mentek át A román bojárok orvtámadásának részleteiről a hadügyi népbiztosság részéről a következőket közlik:
- A Tanácsköztársaság kormánya éppen úgy, mint, az előző népkormány is, híven és becsülettel teljesítette az ántánt-csapatok főparancsnokságával kötött fegyverszüneti szerződést, annak minden egyes pontját. Ennek ellenére ax ántánt-imperialisták bojár-kirendeltsége szerdán orvul megtámadta az erdélyi fronton álló csapatainkat.
A támadás a Színérváralja-—Zilah—Csucsa-i vonaton történt
A románok nagyobb erőket koncentráltak erre a frontrészre, minek következtében vörös katonáink helyenként hátrább vonultak, jobb állásokba.
Vörös katonáink a beérkezett jelentések szerint példás hősiességgel harcoltak. Megmutatták, hogy ha kell, vérükkel is meg tudják pecsételni a proletárállam iránti hűségüket. Különösen a budapesti 32-esek, a székely 21-esek; a székely 21-esek és más ezredek küzdöttek vitézül.
A románok óriási veszteségeket szenvedtek, de természetszerűleg a mi oldalainkon is voltak veszteségek. Katonáink számos románt foglyul ejtettek. A mieink közül alig néhányan estek fogságba, egy sem adta meg magát.
A románok, úgy látszik, azt akarják erőszakolni, hogy csapatainkat addig a vonalig vonjuk vissza, amelyet az ántánt Vix alezredes legutóbbi jegyzékében a semleges zóna keleti határvonalakén kijelölt.
Népszava 1919. április 19.
Témák
1919
Frissítve: 2019.04.19 15:00