Népszava anno: Újságíró-gyilkosság Ungváron

Publikálás dátuma
2019.03.12. 16:00

Massaryk születésnapját ünnepelte a cseh díszszázad
Ungvárról jelentik a Népszavának: Ungvárt eddig tűrhetően viselkedtek a csehek. A szociáldemokrata pártszervezet és a Munkástanács erélyes magatartása folytán minden nagyobb garázdálkodástól tartózkodtak.
Massaryk születésnapja alkalmából cseh díszszázad és katonai zenekar vonult ki a Széchenyi térre. Amikor a cseh himnuszt kezdték játszani, az egybegyűlt tömeg morogni kezdett és egy beteg-nyomorék ember hangosan azt a megjegyzést tette, hogy ő maga kiverne hatvan ilyen csehet. Történetesen mellette állott Pós Alajos hírlapíró, aki e kijelentésen elmosolyodott.
A cseh katonák a hangos megjegyzésre odarohantak és abban a hitben, hogy a mosolygó Pós Alajos volt a gúnyolódó, megragadták, vagy ötvenen rárohantak, ütni, tépni, szúrni kezdték.
Hiába ismételte németül, hogy ártatlan, a csehek tovább szurkálták és magukkal vonszolták a kaszárnyába. Az egyik fülét letépték, tizenöt szúrást ejtettek rajta, amelyek közül az egyik halálos volt, a szerencsétlen ember már kilehelte lelkét, a hős katonák tovább vonszolták és hurcolták a holttestét. Az eset óriási izgalmat keltett a városban, a munkásság elégtételt kért Siaffi ezredestől és Moys zsupántól.

Mind a ketten a legszigorúbb vizsgálatot ígérték meg.
A temetéstől annyira féltek, hogy először nem akarták a halottat kiadni. Később a Munkástanács garanciájára kiadták, de egyúttal megtiltották, hogy a temetés napján a cseh katonák elhagyják a kaszárnyát.
Pós Alajos elvtársunk volt s a szociáldemokrata pártszervezet saját halottjaként temette el. A temetés napján a munkásság félnapos általános sztrájkot rendezett, minden üzlet és hivatal zárva volt. A temetésen az egész város részt vett. A temetőben fölzendült a Marseillaise és a forradalmi hangok üzenetei vittek a vitéz cseheknek...
Népszava 1919. március 12.