Cseh vérengzés Kassán

Publikálás dátuma
2019.03.19. 16:00

Cseh katonák ledöntötték a kassai honvédszobrot és belelőttek a tüntető tömegbe
A cseh imperializmus ismét tanúságot tett arról, hogy az erőszak, a szolgaság és elnyomás rendszerét akarja meghonosítani a megszállott magyar Felvidéken. Röviden már jeleztük, hogy a cseh zsupánok utasítást kaptak arra, hogy a március 15-i ki szabadságünnep megtartását megakadályozzák.
A zsupánok mindent elkövettek, hogy ezt az utasítást pontosan végrehajtsák. Amint kassai tudósítónk jelenti, az ottani zsupán betiltotta a kassai munkásság matinéját, amelyet a Nemzeti Színházban akartak rendezni.
Március 15-én a honvédszobor előtt gyülekező közönséget a cseh katonaság szétkergette és a koszorúkat a szoborról eltávolította. Ifjú Deák Gyula banktisztviselőt egy katona megpofozta, mert virágot merészelt viselni A mellén. Délután pedig egy Bonduray nevű 15 éves fiút puskatussal vertek főbe a csehek, mert a közönséggel rokonszenvező olasz katonákat megéljenezte. Ez a fiú vasárnap este sérülései következtében meghalt. A cseh katonák késő délutánig sűrű rajvonalban járták végig a Fő utcát és a járókelőket a mellékutcákba szorították
A Kassai Munkás március 15-i számát elkobozták. A rendelet azonban későn érkezett. A példányok legnagyobb részét már széthordták. A lap „A forradalom márciusa" címmel foglalkozik március idusának jelentőségével.
Népszava 1919. március 19.