Cseh vérengzés Kassán

Publikálás dátuma
2019.03.19 16:00

Cseh katonák ledöntötték a kassai honvédszobrot és belelőttek a tüntető tömegbe
A cseh imperializmus ismét tanúságot tett arról, hogy az erőszak, a szolgaság és elnyomás rendszerét akarja meghonosítani a megszállott magyar Felvidéken. Röviden már jeleztük, hogy a cseh zsupánok utasítást kaptak arra, hogy a március 15-i ki szabadságünnep megtartását megakadályozzák.
A zsupánok mindent elkövettek, hogy ezt az utasítást pontosan végrehajtsák. Amint kassai tudósítónk jelenti, az ottani zsupán betiltotta a kassai munkásság matinéját, amelyet a Nemzeti Színházban akartak rendezni.
Március 15-én a honvédszobor előtt gyülekező közönséget a cseh katonaság szétkergette és a koszorúkat a szoborról eltávolította. Ifjú Deák Gyula banktisztviselőt egy katona megpofozta, mert virágot merészelt viselni A mellén. Délután pedig egy Bonduray nevű 15 éves fiút puskatussal vertek főbe a csehek, mert a közönséggel rokonszenvező olasz katonákat megéljenezte. Ez a fiú vasárnap este sérülései következtében meghalt. A cseh katonák késő délutánig sűrű rajvonalban járták végig a Fő utcát és a járókelőket a mellékutcákba szorították
A Kassai Munkás március 15-i számát elkobozták. A rendelet azonban későn érkezett. A példányok legnagyobb részét már széthordták. A lap „A forradalom márciusa" címmel foglalkozik március idusának jelentőségével.
Népszava 1919. március 19.
Témák
1919
Frissítve: 2019.03.19 16:00

A románok megtámadták csapatainkat

Publikálás dátuma
2019.04.18 15:00

Népszava anno: Megsértették a fegyverszünetet
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Annak ellenire, hogy a Tanácskormány a fegyverszüneti szerződést teljes mértékben magáévá tette és az antanttal tárgyasokat folytat, a románok a fegyverszüneti szerződés újólagos flagráns megsértésével megtámadták az erdélyi határon álló csapatainkat. A támadást április 16-án kezdték és a mai napon folytatják.
Népszava 1919. április 18.
Témák
1919
Frissítve: 2019.04.18 15:00

Békeajánlat Németországnak

Publikálás dátuma
2019.04.16 17:00

Az a szerződés, amelyet április 25-én a németeknek át fognak adni, legalább 75.000 szóból álló okmány lesz
A békeszerződés, a legrészletesebben szabályozza az összes kérdéseket. A katonai és tengerészeti rendelkezések körülbelül 12.000 szóból állanak. A kártérítési szakaszok ugyanannyiból, a vízi utakra vonatkozó intézkedések körülbelül 5000 szóból, a jóvátételi és határmegállapítási rendelkezések ugyanennyiből.
A békeszerződés Elszász-Lotharíngiát Franciaországnak adja és Franciaország szerzi meg a Sear-völgy bányáinak birtokát és ezen a területen 15 évig politikai fönnhatóságot is élvez. A 15 év elteltével a Saar-völgy sorsáról népszavazás fog dönteni. A rajnai határ változatlanul megmarad, azonban az erődítményeket Németországnak le kell rombolnia és Franciaországot különböző biztosítékok védik meg az esetleges támadásoktól. A keleti határ megállapítására vonatkozó legfontosabb intézkedés Danzignak és a Visztula völgyének nemzetközivé tétele.
A vízi-utakra vonatkozó rendelkezések a Rajnát, az Elbát és az Oderát nemzetközivé teszik, külön bizottságok ellenőrzése alatt. A kieli csatorna a németek birtokában marad, azonban minden nemzet hajóinak szabad útja lesz a csatornán s a környező erődítményeket le kell rombolni. Az 1839. évi szerződés, amely Belgium semlegességét biztosította, hatályát vesztette s Belgium a többi hatalommal azonos állapotba kerül. A kelet európai kérdések nincsenek belefoglalva a német békeszerződésbe hanem valószínűen külön jegyzőkönyvekbe, illetve fejezetekbe foglalva, külön részét alkotják majd a békeszerződésnek.
Ezt a megalázó békét Németország nem tűrheti. Párizsból érkezett hírek szerint a békedelegátusok is tudják, hogy föltételeik, amelyeket a német népre akarnak rákényszeríteni, elfogadhatatlanok.
Népszava 1919. április 16.
Témák
1919
Frissítve: 2019.04.16 17:00