Kalózból karibi kiskirály

Publikálás dátuma
2019.07.20. 17:15

Egy barokk kalandor-lovag karrierje Amerikában

A La Petite Europe nevű hajó 1639. január 12-én vitorlát bontott, és a francia partoktól az Újvilág felé indult. Utasa már nem volt fiatal, élete bővelkedett kalandokban. Máltai lovag, kalóz és rabszolga-kereskedő, admirális, tengeri csaták hőse, Richelieu bíboros bizalmasa. A karibi szigetvilágba tartott, ahol páratlan pályafutása csúcsára ért.
Philippe de Longvilliers de Poincy (1584–1660) úti célja a Szent Kristóf-sziget (Saint-Christophe) volt, amelyet Kolumbusz tiszteletére, a felfedező védőszentjéről neveztek el. Ő lett a Kis-Antillák kormányzója, hivatalos kinevezése szerint ­Gouverneur et Lieutenant Général de Sa Majesté pour tout les Îles de l’Amérique. Barokkos titulus, ahogy maga a lovag is igazi „barokk karakter” volt. Kortársa, Jean Baptiste Du Tertre dominikánus történetíró szerint ellentmondásos személyiség: bátor katona, kitűnő politikus, nagyvonalú, ugyanakkor félelmetes, ellenségeivel kíméletlen.

Korzár, kapitány, kormányzó

Amikor a francia gyarmati társaság, a frissen alapított Compaigne des Îles d’Amérique (1635) kormányzót keresett a szigetre, de Poincy remek választásnak tűnt. A feladat nem ígérkezett egyszerűnek: rendszeresek voltak az összetűzések a rivális európaiakkal, spanyolokkal, angolokkal és hollandokkal, az afrikai rabszolgák lázadoztak, a bennszülötteket megtizedelték a behurcolt betegségek. A nemesembernek kifinomult diplomáciai, katonai, tengerészeti, közigazgatási érzékre volt szüksége, hogy megbirkózzék a nehézségekkel. Amikor huszonévesen, 1606-ban csatlakozott a máltai lovagrendhez, családi hagyományt követett. A történészek 16 rokonáról tudnak, aki katona-szerzetesnek állt a földközi-tengeri szigeten, miután a Jeruzsálemi Szent János Lovagrend a török elől menekülve Rodoszról Máltára tette át a székhelyét (1530). A rend a Mediterráneum vezető tengeri hatalmává nőtte ki magát, fő bevételi forrása a kalózkodás lett. Rabszolgákkal is kereskedett, persze az anyaszentegyház nevében, pápai áldással – bár azt azért nem állítanánk, hogy Isten nagyobb dicsőségére. Eleinte az ifjú de Poincy is ebben a jövedelmező iparágban tüntette ki magát. Korzárként (engedéllyel rendelkező, állami szolgálatban álló kalózként) egy évtizeden át vezetett rabló hadjáratokat (1610–19). Vakmerősége nem ismert határt. Egyszer túlerőre támadt Egyiptom partjainál, és bár a csatát elvesztette, ép bőrrel megúszta. Hírnevét és tapasztalatait a francia hadiflottánál kamatoztatta, a spanyolok ellen. A súlypont az Atlanti-óceánra tevődött át. Érdeklődése Nouvelle France (a mai Kanada és Egyesült Államok területén fekvő francia gyarmatok) felé fordult. Üzletemberként is fantáziát látott az Újvilágban, jelentős összegeket fektetett be. Altengernagyi rangig vitte, közben bizalmi viszonyba került Richelieu bíborossal (1585–1642). A nagyhatalmú főminisztert a popkultúra A három testőr intrikusaként, a történettudomány az abszolút monarchia megteremtőjeként ismeri – emellett személyesen is érdekelt volt a tengerentúli kereskedelemben, és meglátta, hogy a sokoldalú katona hasznára lehet odaát. Volt még egy nyomós oka de Poincynak, hogy elfogadja a felkérést: összeveszett Bordeaux érsekével, aki egy személyben a flottát is felügyelte, így hiába várta volna az előléptetést a haditengerészetnél. Tapasztalatai, képességei és kapcsolatai tökéletesen alkalmassá tették a távoli sziget irányítására. Csak az ambícióit becsülték alá XIII. Lajos udvarában: a kormányzó rövidesen saját kis birodalmat szervezett a Karib-tengeren, amit élete hátralévő húsz évében többé ki sem engedett a markából, fittyet hányva az otthonról küldött utasításoknak.  

Az első kapitalista

Kormányzói ténykedését egy rabszolgalázadás leverésével kezdte, majd az angolokkal kötött szerződéssel folytatta. Megállapodtak, hogy nem rontják egymás üzletét oktalan vérontással még akkor sem, ha a két anyaország hadban áll Európában. Megegyezett a hollandokkal és a hugenottákkal is, az alku részeként kinek-kinek garantálta a szabad vallásgyakorlást. A szigeten élő kapucinusok erre felháborodtak. Azt várták volna, hogy a katolikus egyház lovagja fellép a protestánsokkal szemben, de nagyot csalódtak. A kormányzónak fontosabb volt a zavartalan kereskedés, inkább a leghangosabban zúgolódó barátokat száműzte. Szót értett a hírhedt karibi kalózokkal is (mégiscsak kollégák voltak…). Hallgatólagosan eltűrte, hogy használják a sziget partjait. Cserébe az ő és partnereinek hajóit nem fosztották ki, ráadásul adó formájában még részesedést is kapott a zsákmányból. Hogy fokozza zsol­do­sai­nak elrettentő erejét, kötelező katonai kiképzést vezetett be a telepeseknek. Közben új kikötőt, raktárakat, utakat, templomokat építtetett. Sőt egy kórházat is, máltai módra: a rend hagyományosan a legjobban felszerelt kórházakat tartotta fenn alapítása, a keresztes háborúk óta – ezért nevezték eredetileg ispotályos rendnek. Kastélya, a Château de la Montagne a szigetvilágban példátlan épület volt, egyszerre pompás és praktikus – a csodájára jártak. Fallal, árokkal és ágyúkkal védett erődítmény, saját vízellátással. Itt létesült az Újvilág első ismert európai könyvtára, gazdag földrajzi, hajózási, történelmi, természet- és hadtudományi szakirodalommal. Háromszáz fős személyzet tartozott a házhoz. Kertjét szökőkutak, egzotikus növények díszítették, távolabb istálló és disznóól is volt. Futotta mindenre, mert a biznisz virágzott. A cukornád és a dohány volt a két legsikeresebb gyarmatáru, de nagy nyereséget hozott a gyapot és az indigó is. A francia kalandor vállalkozóként is rátermettnek bizonyult. Pierre Cultru francia történész azt írja róla, hogy „kora első kapitalistája volt az Antillákon”. Forgatta tőkéjét, újabb és újabb befektetési lehetőségeket keresett. Gazdálkodása mintául szolgált sok későbbi telepesnek, nem is csak honfitársainak. Ültetvényein hétszáz rabszolgát dolgoztatott, három cukormalmában sok szabad munkást is. A már idézett Domonkos-rendi krónikás rossz szemmel nézte ezt, nála azt olvassuk, hogy a kormányzó „devinrent très rich aux dépens du pauvre­ peuple”, vagyis a szegények kárára lett nagyon gazdag. Pedig amikor szerzetes lett, szegénységi fogadalmat tett, de ez nem gátolta a vagyongyűjtésben. Könnyedén átlépett a szüzességi fogadalmán is, kastélyában párizsi divat szerint több udvari szeretőt tartott. A máltai lovagok esküjének harmadik eleme az engedelmesség – kiderült, ezt is rugalmasan értelmezte.  

Lovagias megoldások

Richelieu és XIII. Lajos halála után fordult a kocka Franciaországban. Az új főminiszter, Mazarin bíboros a maga emberét szánta a sziget élére, amikor de Poincy megbízatása lejárt. Ő azonban nem hagyta veszni az életművét. Kijelölt utódját elzavarta, és megüzente, hogy a gyermek XIV. Lajostól (1638–1715) nem fogad el utasításokat. Az udvart lefoglalta a harmincéves háború, nem tudta érvényesíteni akaratát a távolból. Végül beletörődött a helyzetbe, sőt meghosszabbította a lovag kinevezését – mégiscsak jobban mutatott, ha „Őfelsége akaratából” kormányoz, mintha annak ellenére. (A későbbi Napkirály csak a hősünk halála utáni évben vette kézbe az államügyeket.) De Poincy ekkortól kiskirályként viselkedett. Hódítani kezdett, fennhatóságát – részben erővel, részben újabb ravasz alkukkal – további területekre terjesztette ki az Antillákon: a Szent Márton-, a Szent Bertalan- és a Szent Kereszt-szigetre (Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Croix). Miután véget ért az európai háború, előre menekült: bonyolult diplomáciai manőverekkel elérte, hogy a pénzszűkében lévő francia kincstár eladja a négy szigetet a máltai lovagrendnek (1651), ilyenformán a helyén maradhatott. Idővel a máltaiak is megpróbálták leváltani, de az ő emberük is dolgavégezetlenül távozott; de Poincy haláláig ragaszkodott apró birodalmához. A máltai uralom alig élte túl, a szigetek visszaszálltak francia tulajdonba. A lovagrend kudarcként élte meg a rövid karibi kísérletet, többé nem is akart tengerentúli gyarmatokat. Saint-Christophe 1983 óta független állam Saint Kitts és Navis részeként, a Brit Nemzetközösség tagja. Saint Croix az Egyesült Államokhoz tartozik, Saint-Barthélemy változatlanul Franciaország tengerentúli birtoka. Szent Márton szigete, ahol két éve végigsöpört az Irma hurrikán, egy darabka Európa az Antillákon: északi fele francia, a déli holland államterület. A határ máig ugyanott húzódik, ahol de Poincy kormányzó 371 évvel ezelőtt meghúzta. Az előkelő jachtkikötő, Port Longvilliers neve azóta is a kivételes kalandorra emlékeztet.
Témák
történelem

Kis csodák, ha találkoznak

Publikálás dátuma
2019.07.14. 21:10

Hiánypótló klubot álmodott meg egy édesanya autista gyermekével, ahol végre egymásra találhatnak a nem hétköznapi fiatalok. Az első Csudibogár-találkozón jártunk, ahol kiderült, milyen különleges képességei lehetnek az autistáknak és mekkora bajban van egy szülő, ha megfelelő iskolát szeretne találni gyermekének.
Helyes, tiszta tekintetű, nyurga kiskamasz áll a színpadon és boldogan meséli, hogy neki bizony már három barátja van – mindannyiukkal most találkozott. Név szerint is megemlíti őket, ennek hallatán Eszter, Beni és Kristóf felpattannak és körbeintegetnek, hogy jelezzék, igen, ők azok! A hallgatóság meghatottan figyel. A színpadon álló, 13 éves Bence autizmus spektrumzavarral élő kamasz, aki most önfeledten játszik új barátaival. Nagy szüksége volt már erre a változásra, ugyanis magántanulóként gyakran volt magányos. Édesanyja látta, mekkora szüksége lenne fiának a társaságra, ezért együtt kitalálták, hogy létrehozzák a hiánypótló Csudibogár Clubot, ahol megismerkedhetnek egymással a Bencéhez hasonló, nem hétköznapi gyerekek. Az ötlet másokat is lázba hozott, és június végén már legalább 40 ember sürgött-forgott a legelső találkozón, amiről a Facebookon értesültek.  „Minden autizmussal élő gyermek és fiatal számára szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy megtalálják, aki hozzájuk hasonló, és barátokra leljenek egymás között. Egy különleges, aktív közösséget szeretnénk építeni, ahol megtanulhatjuk azt is, hogyan tudjuk támogatni és önálló életre nevelni a mi kis csudibogarainkat” – mondja Buday Kollárik Tímea, Bence édesanyja. A havonta egy alkalommal rendezett találkozó helyszíne sem mindennapi, a Pre­mier Kultcafé Európa legnagyobb alapterületű fogyatékosságbarát közösségi és kulturális tere, ahol üzemel kávézó, pékség, mozi és egy akadálymentes rendezvényterem is, változatos programokkal. Ez egy integrált munkahely, ahol fogyatékossággal élők is dolgoznak – értelmi sérültek, hallássérültek, Down-szindrómások és autisták. A találkozó napján is pörgött az élet a kávézóban, egymás után hordták ki a rendeléseket a mosolygós, kedves pincérek. A hely annyira kellemes hangulatú, hogy akkor is érdemes betérni, ha csak egy presszókávéra van idő. 

Rossz bolygóra született

„Ahogy én mondanám, kis beszéd egy új baráttal, de hatalmas lépés az életemben” – mondja Bencus a színpadon állva. Nem beszél hosszan, inkább visszatér a barátaihoz, akikkel egyre lelkesebben szaladgálnak a színpad két oldala között. Édesanyjától megtudom: már nagyon sok mindenen mentek keresztül. „Nem is szeretnék belemenni abba, hogy milyen fejlesztések és nehézségek voltak, vagy hogy milyen érzés az, ahogyan a tudatlan emberek néznek rám, ha Bencus a túlhallása miatt picit máshogy reagál hangokra, helyzetekre, mint egy átlagos gyermek. Mi mindig úgy éltük meg, hogy Bencus egy csoda, aki ­rossz­ bolygóra született. Vele együtt meg kell oldjuk, hogy ezen a világon boldog legyen és érvényesülni tudjon. A lényeg, hogy csodálatosan fejlődik és gyönyörű, kedves, okos gyermek. Hat éve zongorázik, táncol és kicsi kora óta képregényeket rajzol – verset is úgy tanul, hogy lerajzolja. Nem vágyik másra, mint hogy mindenki szeresse és elfogadja” – mondja Tímea. Nem Bence az egyetlen ilyen kis csoda a teremben. Már az első alkalommal is közel 20 csudibogár beszélgetett vagy játszott egymással a színpadon vagy mellette. Gyerekek és kamaszok, akik egyébként nem találnának egymásra. A találkozó ötlete nemcsak a budapestieket mozgatta meg: a 16 éves Saci és édesanyja, Lengyel Zsófia például Szentendréről érkeztek. A magas, mosolygós, nagy hangú lány szinte azonnal megismerte egyik iskolatársát, aki addig nyugodtan üldögélt egy széken, és az egyik szervezővel játszott. Lelkesen odaszaladt hozzájuk, egy ideig leste, mit csinálnak, majd ő is beszállt. Én is melléjük álltam, és nosztalgiával figyeltem a játékot: gyermekkoromban mi is sokat szórakoztunk ilyen összekötött madzaggal, amit különböző technikákkal vettünk át egymás kezéről. Ha valaki nem volt elég ügyes, a madzag szétbomlott. Ha ügyesek voltunk, különböző minták jöttek ki. A lányok elmélyülten játszottak, míg Saci édesanyja arról mesélt: nem speciális iskolába járnak, de egyelőre nincs gond Sacival, aki nyitott, csupa szív, lelkes kamaszlány. „Nagyon jó a memóriája, ha valamit be kell magolni, például a matekpéldákat, az kiválóan megy, de ha meg is kell érteni az anyagot, az már nehezebb. Negyedikes korában lett gyanús, hogy még mindig elsősökkel játszik. Visszagondolva, korábban is voltak jelek, melyekből következtethettem volna az állapotára, de ezeket akkor még nem értettem. Kezdetben nevelési tanácsadóba jártunk, majd pszichológushoz. Végül egy barátnőm hozakodott elő az autizmussal, aminek elkezdtem utánaolvasni. Fel is vetettem a pszichológusnak, akihez jártunk, de ő csak annyit reagált, hogy „ne címkézzük a gyereket, ne skatulyázzuk be – idézi Lengyel Zsófia. – Saci egy átlagos intelligenciájú, jól funkcionáló gyerek, így szerencsénk van, de későn kaptunk segítséget. Az érzelmei kifejezésével most is nehézségei vannak. Ha például szomorú vagy rosszkedvű vagy bármi miatt nem érzi jól magát, mindig csak annyit mond, hogy fáradt. Az érzések megvannak neki, de a hozzájuk társítható fogalmak már nem tiszták számára” – mondja Lengyel Zsófia. Saci most láthatóan vidám, nagy hangon, önfeledten meséli a sztorikat az iskolatársának, akivel időközben másokhoz is odamennek. Van, aki nehezen nyit az ismeretlenek felé. Egy törékeny alkatú, sápadt kamasz lány például sokáig csendesen üldögél és csak megfigyel. Vonakodva válaszol a neki feltett kérdésekre, de ahogy telik az idő, kezd fel­engedni ő is, és hamarosan már társas játékokról beszélget egy hasonló korú, magas, jámbor fiúval.  

Ne legyenek „eldugva”!

A hazai diagnosztikai nehézségekre nem csak Saci példája világít rá, többen is meséltek az édesanyák közül arról, hogy sokára derült ki, autizmus spektrumzavara van a gyereknek. Ez leginkább azért problémás, mert így ők később kapják meg azokat a segítségeket, amelyek megkönnyíthetik az életüket. Emellett többen megjegyezték azt is, hogy mennyire nehéz olyan intézményt találni, ahol megfelelően képzett pedagógusok foglalkoznak az ­autizmussal élő gyerekekkel. Szalontai Enikő gyermeke, Beni például nem speciális iskolába jár, hanem integráltan tanul, de egy gyógypedagógus-hallgató rendszeresen vele van, ő támogatja, ha elvesztené a fonalat. Nélküle ez nem menne. Persze ezt a pluszsegítséget a szülőknek kell finanszírozni. „Beni magasan funkcionáló autista, aki nagyon szeret ismerkedni, beszélgetni. Nagyon szép kezdeményezés ez a Csudibogár Club, kell, hogy az autizmussal élők is tartozzanak valahová, megtalálják a helyüket a világban, ne legyenek „eldugva”, hanem igenis részei legyenek a közösségnek” – mondja az édesanya. Később Benivel is beszélgetek, két játék között arról mesél, nagyon jól érzi magát a klubban. Bencéhez hasonlóan (akivel egyébként már barátok) ő is nagyon szereti a zenét, hegedülni is tanul. Ahogy Beni vagy Bencus példája is mutatja, az autisták egy része ép intellektusú, vagy magasabb intellektussal bír, csak nehézségekbe ütközik számukra a társas kapcsolatok kezelése, éppen ezért nagy szükségük van a kortársak, osztálytársak megértésére, támogatására, elfogadására. „Minden gyermeknek fontos, hogy legyenek barátai, ennek a lehetőségét nem vehetjük el egy autista gyermektől sem, de esetükben sokkal több energiát kell fordítani arra, hogy megtanítsuk nekik, miképpen működik ez, hogyan kell viselkedni egy-egy szituációban” – mondja Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke. Ahhoz, hogy megfelelő támogatást és segítséget kapjanak ezek a gyerekek, óriási szükség lenne autizmushoz értő pedagógusokra, gyógypedagógusokra is. A hazai iskolákban azonban egyelőre nemigen tudják kezelni a speciális igényeket, mivel nincs a rendszerben elég gyógypedagógus. Még úgy sem, hogy Európában egyedülálló módon csak nálunk van autizmus szakirányú képzés a felsőoktatásban. „Jellemző a magyarországi helyzetre, hogy jogszabályban biztosítva vannak ugyan az autisták számára az egyenlő esélyek az oktatáshoz, neveléshez, fejlődéshez, de a feltételrendszer sajnos nem adott hozzá, ekképpen a köznevelésnek komoly vesztesei az autista személyek. Azt, hogy hogyan lehetne javítani a feltételrendszeren, pontosan tudjuk. Szeretnénk, ha az ehhez szükséges döntések is megszületnének” – mondja Kővári Edit.  

Rejtve maradt képességek

Ha egy autista gyermek, aki az iskolában vagy az óvodában addig teljesen „problémamentes” volt, egyszer csak „kiborul”, és mások számára furcsán kezd viselkedni, akkor az az autizmus szempontú megértés, a támogatás hiányának következménye. A viselkedése ilyenkor egyfajta jelzés, segélykiáltás. „Sok tévhit és negatív hír kering az autistákkal kapcsolatban, ezért a szülőknek gyakran iskolát sem könnyű találni. A feltételrendszer- és a szakemberhiány, valamint a viselkedéses tünetektől való félelem miatt ugyanis nem fogadják ezeket a gyerekeket” – mondja szomorúan az elnök. Vannak, akik nem integráltan tanulnak, hanem speciális iskolába, kis létszámú csoportokba járnak. Esetükben intellektuális képességzavar is felmerül, ezt a laikusok értelmi fogyatékosságnak nevezik, pedig az autisták esetében ez nem ilyen egyértelmű és egyszerű. Kővári Edittől megtudjuk: könnyen előfordulhat, hogy valaki súlyos állapotú, nem beszélő autista, de közben kimagasló képességei vannak például matematikából, ami lehet, hogy sosem derül ki, mert nem kap megfelelő, autizmus szempontú segítséget. A pedagógusoknak sokféle speciális tudásra lenne szüksége, de többségük nem rendelkezik széles körű tudással a sajátos nevelési igényekről. Éppen ezért utazó gyógypedagógusokkal próbálja a rendszer biztosítani a speciális szakmai tevékenységet, akik kijárnak az iskolákba és néhány órában fejlesztik a gyerekeket. Ez persze segítség, csak sajnos nem elég, hisz egy autistának folyamatos támogatásra volna szüksége. A cél az lenne, hogy ne csak heti egy-két alkalommal kapjanak egyéni fejlesztést ezek a gyerekek, hanem biztosítva legyen számukra a folyamatos szakmai támogatás. Így ugyanis akár igazi szuperképességek is előhívhatók a kis csudibogarakból.

68

Míg korábban minden 100. családot érintett, addig mára minden 68-at érint az autizmus. Ennek oka, hogy egyre pontosabb a diagnózis is. Nem ritka az sem, hogy valakit csak felnőttként diagnosztizálnak. Az autizmust Magyarországon elismerték fogyatékosságként, ezért ugyanazok a támogatások elérhetőek az érintettek számára, amelyek minden más fogyatékkal élő személy esetében. Az azonban komoly probléma, hogy a támogatásokhoz szükséges vizsgálatokat újra és újra el kell végezni, ami komoly megterhelést jelent az érintetteknek.

Szerző
Témák
autizmus gyerekek

Egyszer volt, Hold nem volt… - Így lett a Holdra szállásból a világ legnagyobb összeesküvés-elmélete

Publikálás dátuma
2019.07.14. 18:10

Még ötven évvel az első Holdra szállás után is sokan kételkednek abban, hogy az amerikaiak képesek voltak ekkora tudományos és technológiai teljesítményre. Egyetlen ember hagymázas víziójából a sorozatos cáfolatok ellenére mára a világ egyik legelterjedtebb összeesküvés-elmélete lett, mert egyre kevesebben hiszik, hogy ha az emberiség elhatároz valamit, akkor azt képes véghez is vinni.
Július 20-án lesz éppen fél évszázada, hogy az ember a Holdra lépett, ezt a tényt azóta is sokan, sőt egyre többen tagadják. „Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek” – mondta ki az azóta legendássá vált, sokat idézett mondatot Neil Armstrong, amikor először az égitest felszínére lépett, az összeesküvés-elméletek hívői viszont inkább csak hatalmas hazugságként emlegetik az eseményt. Nem kevesebb, mint 400 ezer NASA-alkalmazott és partner dolgozott az emberiség történetének eddigi legnagyobb tudományos teljesítményén, mégis egyetlen ember agymenése elég volt ahhoz, hogy a munkájuk eredményességében még ennyi idő elteltével is kételkedjenek. Ő volt Bill Kaysing, aki „távol a tűztől” maga is dolgozott egy kicsit az USA űrprogramjában – 1956 és 1963 között a Rocketdyne nevű cég alkalmazottja volt, ők tervezték azokat a rakétákat, amelyeket az Apollo-programban használtak az űrhajók pályára állításánál. Kaysing mégis kételkedni kezdett benne, hogy hazájának valójában megvoltak a szükséges technológiai eszközei ahhoz, hogy az űrhajósokat elvigye a Holdra és vissza. Az alaptalan gyanakvás szépen lassan bizonyossággá változott a fejében: 1976-ban saját kiadásban jelent meg pamfletje, amely a tartalomról nem sok kétséget hagyó Soha nem jártunk a Holdon: Amerika 30 milliárd dolláros csalása címet viselte. A rossz minőségű, homályos fénymásolatokra és megmosolyogtató elméletekre épülő iromány valahogy mégis termékeny talajra hullott, és elvetette a kételkedés magját, olyannyira, hogy hollywoodi produkciók, dokumentumfilmek foglalkoztak a kérdéssel. A YouTube és a Reddit közösségi oldal most is tele van a „nagy svindlit” leleplező videókkal.  
Bill Kaysing
Fotó: Youtube

Több száz kilónyi bizonyíték

Az évfordulóhoz közeledvén a The Guardian szedte össze az okokat, hogy vajon miért terjedhet még mindig szinte zavartalanul az összeesküvés-elmélet. A kétkedőket nem győzi meg a bizonyítékok tárháza sem, például az a 382 kilogrammnyi holdkőzet, amennyit a program során hazahoztak a Földre. De a Holdra szállás tényét még Oroszország, Kína és Japán is elismerte, az űrhajósok felszínen hagyott lábnyomait pedig a 2009-ben indított holdszonda is megörökítette. Mégis, az oltásellenesség, holokauszttagadás, a szeptember 11-hez kötődő teóriák és a laposföld-hit mellett ez az egyik legelterjedtebb összeesküvés-elmélet, amelyet széles körben osztanak. És nem csak alacsony iskolázottságú, könnyen megvezethető tömegek – a közelmúltban egy New Jersey-i professzort kirúgtak az állásából, mert azt fejtegette a diákjainak, hogy az Apollo–11 landolása és a holdséta csupán megrendezett jelenet volt. „Az amerikaiak szeretik az összeesküvés-elméleteket. Minden alkalommal, amikor valami jelentős dolog történik, valaki előáll egy a valóságnak ellentmondó magyarázattal” – mondta Roger Launius, a NASA korábbi vezető történésze a The Guardainnek, és kicsit szomorkodott azon, hogy az internet lehetővé teszi a teóriák minden eddiginél nagyobb tömegekhez való eljutását. A kutatások azt mutatják, nem csak az amerikaiak fogékonyak az ilyesmire: egy angliai felmérés szerint hatból egy brit egyetért azzal a kijelentéssel, hogy a Holdra szállást csak megrendezték. A legszkeptikusabbak a fiatalok, a 24–35 éves korosztály 21 százaléka nem hisz benne, hogy a történelmi esemény valóban megtörtént, és nem csak egy filmstúdióban rögzítették. A „bizonyítékok” zöme még mindig az elmélet szülőatyja, Kaysing feltevésein alapul – ő kezdte el először hiányolni a landoláskor készült felvételekről a csillagokat az égről, a krátert a leszállóegység alatt, és ő talált furcsaságokat az árnyékok vetülését illetően is. A szakértők, akik valóban tudják, milyen körülmények uralkodnak a Hold felszínén, sok-sok órát pazarolnak arra az életükből, hogy megmagyarázzák ezeket az „anomáliákat”, például, hogy a fotókon kipécézett „hibák” egy része a hosszú expozíciós időből adódik, hogy vákuumban mások a fizika törvényei, a Hold porának pedig egészen mások a fényvisszaverő tulajdonságai, mint amit megszoktunk. Mindennek ellenére Kaysinget 2005-ös halá­láig­ sem sikerült meggyőzni, az utolsó pillanatig hitte, hogy amit 1969. július 20-án 600 millióan lélegzet-visszafojtva figyeltek a tévéképernyők előtt, csupán egy jól megrendezett előadás, amit egy hangárból kialakított stúdióban vettek fel. Kaysing képtelen volt elfogadni, hogy a NASA csupán néhány év alatt képes volt akkora léptékű fejlesztéseket véghez vinni, hogy az expedíció gyakorlatilag hiba nélkül zárult. 

Semmi sem drága

Azt a szakértők is elismerik, hogy az űrversenyben jelentős volt az USA lemaradása, amikor a szovjetek 1957. október 4-én már pályára állították a Szputnyik–1 műholdat, az első eszközt, ami a világűrbe jutott, majd egy hónappal később a Szputnyik–2-t Lajka kutyával a „fedélzetén”. Ekkoriban valójában nem is volt az USA-nak űrprogramja, és egészen eddig úgy gondolták, jóval a Szovjetunió előtt járnak a technológiai és tudományos fejlesztések területén. Az első Szputnyik fellövése kijózanító meglepetésként érte az amerikaiakat, akik egy évvel később Eisenhower elnöksége alatt megalapították a NASA-t, amelynek már három évvel később, 1961 májusában sikerült is embert küldenie az űrbe. Ekkor tette John F. Kennedy meglepő kijelentését arról, hogy még az évtized végéig embert küldenének a Holdra, ami akkoriban igencsak merész vállalásnak tűnt. A siker egyik záloga az elképesztő mennyiségű pénz volt, amit a programra költöttek: a ’60-as évek közepén a NASA emésztette fel az Egyesült Államok GDP-jének 4 százalékát. És míg a szovjetek gyűjtötték az „első helyeket” – például 1963-ban az első nő az űrben –, addig az amerikaiak több kudarccal szembesültek. Ilyen volt például az Apollo–1 balesete, ami három űrhajóssal végzett. Vagyis az előzmények ismeretében valóban kétséges volt a vállalkozás sikere, bár 1968-ban az Apollo–8-nak sikerült megkerülnie a Holdat, a leszállás a felszínre még akkor is nagyon bonyolult és veszélyes manővernek tűnt. Sokak szerint még ennél is bonyolultabb lett volna az ötven évvel ezelőtti technológiával megrendezni a jelenetet úgy, hogy az se a tévénézőknek, se az árgus szemekkel figyelő hidegháborús ellenfeleknek ne tűnjön fel.  

Ártalmatlan, de bosszantó

A Holdra szállást kétségbe vonó városi legenda 2001-ben kapott új erőre, amikor a Fox News tévécsatorna dokumentumfilmet mutatott be Valóban jártunk a Holdon? címmel. A műsort Mitch Pileggi színész narrálta, akit a nézők az X-akták misztikus sci-fi sorozatból ismerhettek, ahol az FBI igazgatóhelyettesét játszotta, szerepe szerint maga is részese volt kormányzati szintű összeesküvéseknek. Ő libbentette fel a fátylat Kaysing „újracsomagolt” teóriájáról, amely így ismét a figyelem középpontjába került. Szülők és pedagógusok kérték a NASA segítségét, hogy hogyan cáfolhatnák a gyerekek előtt a műsor által felvetetteket. Ekkor már az űrügynökség is kénytelen volt tudomást venni a vádakról, internetes oldalt nyitottak a teória cáfolatára, és információs anyagokat juttattak el az iskolákba. Nem meglepő a Holdra szállással kapcsolatos hoax újra felbukkanása – véli Oliver Morton tudományos író, aki könyvet írt az az emberiség égitesthez fűződő viszonyáról az 50. évfordulóra időzítve. Míg az Apollo-program azt akarta megmutatni, hogy milyen hatékony és erős az amerikai kormány, amikor sikerre kell vinni egy ilyen vállalkozást, az összeesküvés hívői azt hangsúlyozzák: az amerikai kormány valójában abban jó, hogy elhitessen az emberekkel olyan dolgokat, amelyek meg sem történtek. Mindemellett az író szerint a teória azért burjánzik ismét, mert az Apollo-program végül valójában nem vezetett sehová, az utolsó misszió 1972-ben volt. Ami a ’60-as években még a „semmi sem lehetetlen, bármit elérhetünk” optimizmusával ajándékozta meg az emberiséget, később inkább a frusztrációt erősítette. „Hogy van az, hogy ember járt a Holdon, mégsem tudjuk gyógyítani a rákot? Miért nem tudjuk megállítani a felmelegedést? Helyettesíteni a műanyagot? Olyan zoknit gyártani, aminek nem ritkul ki a sarka?” – a sor a végtelenségig folytatható, a leggyakrabban ma már ilyen kontextusban bukkan fel az Apollo-program sikere. Mindezek a sikertelenségek tovább táplálják az összeesküvés-elméleteket, egyre nehezebb elhinni, hogy kevesebb mint hatvan éve valamit a fejükbe vettek, és kevesebb mint egy évtizeden belül meg is valósították. Szemben a tömeggyilkosságok tagadásával vagy az oltásellenességgel, ez a teória legalább nem okoz károkat, nincs benne rasszista motiváció, legfeljebb igencsak bosszantó – Buzz Aldrin például 2002-ben megütötte az egyik leghíresebb holdraszállás-tagadót. Meglepő módon annak sincs nyoma, hogy a nagy ellenfél oroszoknak valaha szerepe lett volna a teória terjesztésében. Sőt, Alekszej Leonov szovjet űrhajós, az első űrséta végrehajtója azt mondta, egy katonai állomáson figyelték az Apollo–11 landolását, Armstrong és Aldrin első lépéseit, és esküszik, összekulcsolt kezekkel szurkoltak, hogy sikerrel járjanak. Ha az ambíciókban és önbizalomban nem szűkölködő Donald Trump felszívja magát, az USA a következő évtizedben ismét embert küldhet a Holdra, és nem is csak úgy öncé­lúan: ha megvalósul, a következő Hold-program célja egy Mars-utazás előkészítése lehet.

Bélyeg és legó

 A Holdra szállás a játékgyártókat is megihlette, a LEGO egy különleges, 1087 elemet tartalmazó készlettel tiszteleg az emberiség egyik legfontosabb lépése előtt. Összerakható az Apollo–11 küldetés leszállóegysége a Holdat formázó talapzattal, amiről nem hiányozhat az amerikai zászló és a híres lábnyomok sem. A készlet az Egyesült Államokban 100 dollárba kerül, itthon 30 000 forint körül szerezhető be. A NatGeo sem megy el az évforduló mellett, júliusban a „világűr hónapja” van a csatornán. Az űrkutatással kapcsolatos műsorfolyam részeként bemutatják az Apollo: Missziók a Holdra című filmet is, amely korábban még sosem látott felvételekkel meséli el a Holdra szállás történetét. Az amerikai posta sem tétlenkedik, már hónapokkal ezelőtt nyilvánosságra hozták az emlékbélyegeket. Az egyiken Buzz Aldrin látható, miközben sisakjában tükröződik a felvételt készítő Neil ­Armstrong és a holdkomp, míg a másikon a Hold van, jelölve a Nyugalom tengere, ahol az űrhajósok leszálltak. K. Sz. 

Szerző