Előző
Következő
új cikk

Etikai alapelvek

[A+ A-] [Nyomtatás]

(Az American Society of Newspaper Editors Statement of Principles alapján)

A legfontosabb elsőnek lenni. De még fontosabb a hitelesség.

A NÉPSZAVA online elsődleges célja, hogy a hagyományos normáknak megfelelő újságírást valósítson meg az interneten is, mely egyesíti magában a rádió, a televízió és a nyomtatott sajtó bizonyos tulajdonságait. Az interneten keresztül majdnem ugyanolyan gyorsan lehet információkat közzétenni, mint a rádióban vagy a televízióban, eközben azonban az információk (cikkek) a rádió és a televízió anyagaival ellentétben gyakorlatilag bármikor, bárki számára visszakereshetőek. Ennek megfelelően különösen fontos, hogy a NÉPSZAVA online újságírói és szerkesztői (a hírszolgáltatók) mindig a megfelelő etikai alapelvekhez tartsák magukat. A NÉPSZAVA online tartalmában a Népszava print újság szellemisége mérvadó.

A hírszolgáltatás célja

A hírszolgáltatás elsődleges célja az emberek informálása és annak lehetővé tétele, hogy mindenkor meg tudják ítélni az aktuális témákat - legyen szó politikáról, számítástechnikáról, tudományról vagy bármi egyébről. A hírszolgáltatásban dolgozók kötelessége, hogy mindig ezt tartsák szem előtt, és soha ne használják saját céljaikra a birtokukban lévő hatalmat.

Függetlenség és pártatlanság

A hírszolgáltatásban dolgozóknak el kell kerülniük a tisztázatlan helyzeteket, illetve azok látszatát. Ugyanígy kerülniük kell bármilyen, érdekütközésből származó összeférhetetlenségét vagy ennek látszatát is. Nem fogadhatnak el semmilyen ellenszolgáltatást azért, hogy pozitív véleményt közöljenek vagy elhallgassanak tényeket, és nem folytathatnak olyan tevékenységet, mely kompromittálja függetlenségüket (vagy azt a látszatot kelti, hogy kompromittálja). Pártatlannak kell lenniük, de joguk van véleménynyilvánításra - amennyiben biztosítják, hogy az olvasó számára is egyértelműen elkülönüljön egymástól a hír és a szerkesztőségi vélemény.

Pontosság és hitelesség

Az olvasóval szemben mindig tisztességesnek kell lenni, és mindig arra kell törekedni, hogy a hír pontos legyen; ne legyen egyoldalú; feltárja az összefüggéseket és minden oldalról tisztességesen világítsa meg a kérdést. Ugyanez igaz az elemző cikkekre és a kommentárokra is. A lényeges tárgyi tévedéseket és a kihagyásokból származó hibákat azonnal és feltűnő módon ki kell javítani, hogy az olvasók is tudomást szerezhessenek a korrekcióról.

Korrektség és a jogok tiszteletben tartása

Mindenkor teljes mértékben tiszteletben kell tartani a hírekben szereplő vagy a hírekkel kapcsolatban érintett személyek jogait. A hírszolgáltató mindig tegye fel magának a kérdést, hogy milyen eljárásra tartana igényt, ha ő vagy az egyik családtagja lenne az érintett. Egy nyilvános vád esetén mindig biztosítani kell az érintettnek a válaszadás lehetőségét. Amennyiben valaki megígéri hírforrásának, hogy nem fedi fel kilétét, úgy ehhez minden körülmények között ragaszkodnia kell - és ennek megfelelően csak indokolt esetben szabad ilyen ígéretet tenni. Amennyiben nem indokolt a forrás eltitkolása, úgy az információ forrását meg kell nevezni.