Előző
Következő
új cikk

Szép szó

Amikor orvosok terjesztenek hamis igét

Népszava|2017. ápr 15. 07:26, frissítve: 2017. ápr 18. 17:53
[A+ A-]

Fotó: PROFIMÉDIA

A védőoltások bevezetése komoly járványos betegségek megszűnését, vagy jelentős visszaszorulását eredményezte. Azokban a közösségekben, ahol csoportosan tagadják meg a vakcinázást, gyakran helyi járványok alakulnak ki. A védőoltások extrém ritkán okoznak súlyos szövődményeket, szemben a valódi kórokozókkal, amik valóban veszélyesek. Az egyre erősödő oltásellenesség a ma még kiválóan működő hazai rendszert próbálja szétzilálni. Sajnos orvosok is szerepet játszanak e szégyenteljes ténykedésben.

Kürti Katalin doktornő, a kötelező védőoltások ismert hazai kritikusa, most a Népszava hasábjain (Szép Szó, április 8.) emelte fel óvó szavát a témát illetően. A hölgy gyermekorvos, ezért szavai igen nagy jelentőséggel bírnak, különösen a szomszédságunkban zajló kanyarójárvány idején. Kürti két fontos érvet hoz fel szkeptikus nézeteinek igazolására; az egyik, hogy a szülők kezébe kellene adni gyermekük sorsát, nem pedig állami erőszak révén oltásra kötelezni őket, a másik, hogy az oltások veszélyesek, konkrétan autizmust okozhatnak.

Ami a szülői jogokat illeti, két fontos pontban látok kifogásolnivalót. Az egyik az, hogy a szülő nem tehet meg bármit a gyermekével, többek között, nem veszélyeztetheti az egészségét. A másik probléma a fertőzőbetegségek különleges természetében rejlik; nevezetesen, hogy mások elkaphatják tőlünk, ezért, ha ilyen kórban szenvedünk, az nem tekinthető magánügynek.

Doktor Kürti, mint a Magyar Homeopata (Orvosi Egyesület - a szerk.) ex-elnöke (ma tiszteletbeli elnöke), feltételezem, influenza idején ő is a nemlétező baktériumból származó Oscillococcinum készítményt ajánlja gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Nem tisztességes persze azt sejtetni, hogy ha valaki egy másik ügyben téved, annak a jelen kérdésben sem lehet igaza. A homeopátia és az oltásellenesség azonban világszerte kéz a kézben járnak, s így valószínűleg közös gondolkodásbeli attitűdök produkálják.

A különféle hitrendszerek alapja a világból jövő információk szelektív felfogása és eltorzult értelmezése. Kürti doktornő például szemérmetlenül szemezget az oltások egészségre való hatását tárgyaló „irodalomból”, kétes hitelességű írásokkal próbálja igazolni állításait, míg elfelejt említést tenni arról a tudományos konszenzusról, hogy az oltások és az autizmus között nem létezik oki jellegű kapcsolat. Közismert tény ugyanis, hogy az Andrew Wakefield angol orvos által kitalált elképzelés, mely szerint az MMR (kanyaró, mumpsz és rózsahimlő) elleni oltás autizmust okoz, hazugság, mely a kísérleti eredmények meghamisításán alapul. 

A doktornő a „hamis analógia” érvelési hibát is alkalmazza, amikor az antibiotikumokat és a védőoltásokat egy kalap alá veszi: az, hogy az antibiotikumok indokolatlan használata kárt okozhat, nem jelenti azt, hogy a védőoltások alkalmazása indokolatlan. Az a kijelentés, hogy „Amerikában évek óta autizmus járványról beszélnek” azonnal motivál egy fontos kérdést: vajon kik beszélnek erről? Mert, ha az utca embere, akkor az nem mérvadó. A tudományos tények ugyanis függetlenek attól, hány ember hisz vagy nem hisz bennük, főként, ha hozzá nem értőkről van szó. A megtévesztett tömegekre való hivatkozás ugyanúgy érvelési hiba, mint Donald Trumpot és a feleségét idekeverni. Az amerikai elnök fogékonysága a tudománytalan téveszmék iránt közismert. A józan ész és az elemi logika kapnak egy újabb pofont a következő érvvel: „Az orvosok és a kutatók már a 60-as évektől rámutatnak arra, hogy a gyermekpopuláció egészsége romlik …” (növekszik az allergia, asztma, cukorbetegség és egyéb megbetegedések száma), „… és ez a rosszabbodás egybeesik az egyre nagyobb számú oltás bevezetésével.” Az oltások alkalmazásával párhuzamosan több lett az iPhone-ok száma, többen utaznak a Déli sarkra is, többen lettek XXI. századiak, sőt, egyre nő a butaság is. A párhuzamos eseményeket az oksági kapcsolat emeli fontos tényezővé, és éppen itt van a bibi Kürti érvelésében. Ami az autizmust illeti, valóban több tanulmány e rendellenesség számbeli növekedését mutatta ki, de sokan úgy vélik, hogy ez nem biológiai, hanem szemantikai probléma. Korábban ugyanis sok autistát a mentálisan visszamaradott kategóriába soroltak, ezért nem jelentek meg az autista statisztikákban. Bármi is a helyzet az autizmussal, a nagyszámú tudományos vizsgálat egy dolgot világossá tett: a vakcinázásnak semmi köze e betegséghez.

Kürti doktornő írásában az oltásellenesség átlátszó köntösben jelenik meg, úgy tesz ugyanis, mintha nem is kritizálna, csak a biztonságossághoz ragaszkodva védené a nép ártatlan gyermekeit: „…hogy a vakcinák biztonságosak, tartós védettséget adók legyenek …. Követelmény még az oltottak gondos után-követése, az oltást követő nemkívánatos események (OKNE), más néven mellékhatások jelentése, azok alapos kivizsgálása.” Itt azonban nyitott kapuk döngenek, hiszen a doktornő és követőinek hangoskodása nélkül is imigyen mennek a dolgok. Persze, nem is ez a lényeg, a cikk írója itt csupán védeni akarja magát a támadásoktól. Sajnos a laikusoknak nagyon is átmegy az írás valódi üzenete, ami egyértelműen az oltásokkal szembeni nyílt kiállás.

A népességfogyás oka sem más Kürti szerint, mint az erőszakos oltástörvények: „Magyar családok költöznek el az országból, csak azért, hogy mentesüljenek ez alól a párját ritkítóan szigorú, a szülők által esetenként oltásdiktatúrának nevezett oltási kötelezettség alól.” Vajon ezek a kivándorlók - persze, ha léteznek egyáltalán - az immunológia tudományának akadémiai doktorai, vagy csupán téveszmés szülők, akikre nagy hatást gyakoroltak a hamis igét hirdető orvosaink?

Magyarországon az oltási rendszer szigorúbb, mint más államokban, mégis - Kürti szavait idézve -: "Az átoltottság ezekben az országokban is magas. Kényszer nélkül." Valóban, van ahol a magas szintű szülői tudatosság a gyermekek megfelelő számú oltottságát eredményezi, ami az ún. nyájimmunitás révén, az oltatlanokat is védelemben részesíti. Több országban viszont a törvényhozás fondorlattal él: nem engedi állami iskolába az oltatlan gyerekeket, ezért a szülők itt is kényszerítve vannak. Mindenesetre, felmerül itt egy súlyos logikai paradoxon. Ha az oltás valóban veszélyes, akkor miért elégíti ki az Kürtit, hogy máshol a szülők önként mérgezhetik gyermeküket?

A doktornő a „Kötelező helyett választható” mozgalom nevében beszél. Itt hívnám fel a kormány figyelmét, hogy vannak valóban veszélyes civil szervezetek, ezek egyike a most megnevezett. A viták a tudományos igazság feltárásának fontos eszközei. Itt azonban ismerethiányos emberek kényszeres megnyilvánulásairól van szó, akik fehér köpenyben osztják az észt. A nyugati társadalmakban a szólásszabadság túlcsordult; a nyílt, embertömegek egészségét veszélyeztető megtévesztés, legalább olyan súlyos megítélés alá kellene, hogy essen, mint például a gyűlöletbeszéd. Az „Oltásokról, a tények tükrében” címmel egy manipulatív, hazugságokkal teli írást gyermekgyógyászként megjelentetni óriási felelőtlenség. Ha egy orvos nem látja be saját korlátait, s a hatóságok sem lépnek fel az ilyen írásokkal szemben, akkor a szakmai szervezeteknek kellene felemelnie a hangjukat. Hol vannak ők vajon ilyenkor?

Kürti reméli, hogy „a szükséges intézkedések hamarosan megtörténnek, és akkor megnyugszanak a kedélyek”. Ez szemforgatás a javából, hiszen a kedélyeket éppen ő és alternatív orvos kollégái szítják. A doktornő zárszavát idézem: „Fontos, hogy az emberek ne féljenek: se a betegségtől, se az oltástól, se a büntetéstől.” Ez egy törvénysértésre való nyilvános felhívás, amely büntetendő cselekmény (a doktornő elérhetőségét illetően, lásd internet). Ne hagyjuk Kürtit és társait, hogy zavaros eszméikkel szétzilálják a ma még kitűnően működő magyar oltási rendszert.

P. S.: A kézirat beküldését követően kaptam egy felkérést Falus Ferenctől (az ÁNTSZ volt vezetőjétől), aki azt javasolta, hogy Ócsai Lajossal (az ÁNTSZ Járványügyi Főosztályának korábbi vezetője) közösen írjunk egy publikációt, amely elhatárolódik Kürti írásától. Kifejezett örömömre szolgál, hogy magas rangú szakmabeliek feladatuknak érzik az orvosi körökből származó ártalmas nézetek elleni fellépést.

Boldogkői Zsolt, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára

Cikkünk a következő oldalon folytatódik!

1 2

Lájkoljon minket a Facebook-on is!