6.oldal;előfizetés;

2014-10-01 08:22:00

Előfizetés

Lapunk mai számával XVI. évfolyamába lép, melylyel uj negyed-évi előfizetés kezdődik. Felkérjük elvtársainkat és olvasóinkat, hogy ideje-korán ujitsák előfizetésüket, hogy a megküldésben félbeszakítás ne következzék be. Az előfizetési-dij megmarad ugy mint eddig: évnegyedenként 60 kr., portómentes megküldéssel együtt.

Egyidejűleg felhivatnak azok, kik előfizetési dijakkal hátralékban vannak, hogy azt haladék nélkül küldjék be.
Munkások, terjeszszétek a lapot és gyűjtsetek folyton uj előfizetőket!

(Cikkünket eredeti helyesírással adjuk közre.)