2019. február 17.
2018. május 12.
2017. október 11.
2017. június 24.
2017. január 21.

Az elszegényedés stációi

Télen a közüzemek tartózkodnak attól, hogy díjhátralék esetén a szolgáltatást megszüntessék. Ez az évszakra korlátozódó szolidaritásuk. Ahol viszont már…

2016. december 17.

Messianisztikus remények

A zsidó messianizmus, amely a Szentírásra épülő judaisztikai irodalomban folyamatosan gazdagodott, páratlan jelensége a vallás- és kultúrtörténetnek. Nincs kortársa…

2016. november 26.

Egyre mélyebbre süllyedünk

A pártpolitika világában az eredmények, avagy az esélyek mérlegelésekor azonban messzemenően beigazolódik nemcsak a platóni idealizmus, hanem annak a későbbiek során…

2016. augusztus 19.

Koronaeszme és nemzettudat

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja.…

2016. augusztus 06.

Az irgalom és az ifjúság

A július utolsó hetében, Krakkóban rendezett XXXI-ik Katolikus Világifjúsági Találkozó a feloldhatatlan tragédiákat enyhíteni-gyógyítani képes irgalmasságról…

2016. július 16.

Elszalasztott lehetőségeink (2.)

A magyar demokráciatörténet viszonylag rövid múltjára visszatekintve kevés és - tegyük hozzá önkritikusan – végkimenetelében pusztán sikertelen fogódzópontot…

2016. július 09.

Elszalasztott lehetőségeink (1.)

Politikatörténet korszakváltások idején létrejött, meglepő változások példaként szolgálhatnának jelenünk útkereséseinek. Az alábbi visszatekintés erre akar…

2016. május 28.

A szférák disszonáns zenéje

Magyarországon kialakulófélben vannak dinasztiák. Egyik-másik politikusunk leszármazottja már megjelent a közéletben, hogy adott pillanatban átvehesse a staféta-botot.…

2016. május 07.

Hitek és hitvallások

Szabad egy fiatalember kissé naiv, de feltételezhetően jó szándékú megnyilatkozását komoly venni, miszerint Isten felszólításának birtokában van, és ennek…

2016. január 23.

Keresztény nem lehet antiszemita!

Az olasz püspöki konferencia által meghirdetett „katolikusok és a zsidók közti párbeszéd napján”, január 17-én Ferenc pápa ellátogatott a római zsinagógába.…

2016. január 16.
2015. december 19.

Ima a menekültekért

Beck Tamás „Közelgő egyházszakadás?” című cikkében számba vette azokat a katolikus papok részéről elhangzó nyilatkozatokat, amelyek a Fidesz-kormány…

2015. november 14.

Egy katolikus agrármozgalomról

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1935 nyarán, innsbrucki teológiai tanulmányait befejezve tért vissza Magyarországra Kerkai Jenő jezsuita szerzetes, aki útjára indította és…

2015. október 31.

Széljegyzetek egy interjúhoz

A hívőnek a püspökök iránti tisztelete az egyház tanításában gyökerezik, mely szerint ők Jézus apostolainak utódai: megszakítatlan folytonosság alapján lehet…

2015. szeptember 15.
2015. augusztus 29.

Lesz-e magyar aggiornamento?

Paskai László bíboros halála a magyar katolikus egyház egy jelentős korszakának lezárulását és egy küszöbönálló változás eljövetelét jelzi. Joggal tehetnénk…

2015. július 25.

Duplex veritas?

A menekült-kérdéssel kapcsolatban fellángolt szenvedélyes, immár társadalmi méretűvé növekedett politikai viták áldatlan állapotában üdítően hatott az a…

2015. július 18.

Latin-amerikai anziksz

Ferenc pápa „szülőföldjén” tett látogatása, de már azt megelőző megnyilatkozásai is szinte kivétel nélkül azt mutatják, hogy a katolikus egyházfő a…

2015. május 02.

A "dögkeselyű" karmaiban

A demokrácia iránt elkötelezett erőknek, álljanak bármely oldalon, immár nem egymás egykori tévedéseivel, gyengeségeivel kell foglalkozniuk, hanem meg kellene teremteni…

2015. április 11.

Közéletünk mélypontján

Hazai közéletünk a mélypontra jutott, amint azt a Quaestor-botrány parlamenti vitája során a KDNP frakcióvezetője mondta. Ámde az ő kellő megrendülésről tanúskodó…

2015. március 07.

A veszprémi példa

Egyetlen választási eredményből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Az eseményeknek többféle olvasata van. Akár egymásnak ellentmondóak is. S a tartalmi…

2014. december 13.

Üzenetek kereszttüzében

A posztmodern társadalom üzenetek kereszttüzében él. Ezért mondhatja Gadamer, hogy „minden emberi alkotás át van itatva 'jelentéssel', melynek kiolvasása hermeneutikai…

2014. november 29.

Jöjjenek a fiatalok!

Korábbi felmérések azt bizonygatták, hogy hazai ifjúságunk politikai passzivitásban leledzik, s ha mégsem, akkor a szélsőséges eszmék ejtik rabul. De most mégis…

2014. november 08.

Hitről és tudományról

Ferenc pápa legutóbbi nyilatkozata az evolúcióról nagy visszhangot váltott ki a hazai sajtóban – ahogy általában a jelenlegi pápa személyével fémjelzett más…

2014. október 25.

A húzónevek hiányoztak?

Már a parlamenti választások előtt sem az volt az igazi kérdés, hogy ki nyer, hanem az, hogy a majdnem biztos végeredménynek mik lesznek a lehetséges következményei.…

2014. június 28.

A keresztény szellemiségű politikáról

Mint előző heti számunkban kifejtettük: a közhiedelemmel ellentétben Nyugat-Európában azok a pártok, amelyek nevükben a keresztény jelzőt viselik, nem kifejezetten a…