2019.01.22

Elpusztul a demokrácia, ha gyávák vagyunk védelmére

A világháború után összeomlottak az autokráciák és a demokrácia diadalmaskodott. Fölteszem azonban a kérdést: vajon most hány országban van meg a lehetősége a demokratának szabad véleménynyilvánításra: minden visszafordult

2019.01.21

A románok Kolozsvárott is átvették az impériumot

Kolozsvár város román prefektusa vasárnap délelőtt átvette a közhatalmat a volt főispántól

2019.01.17
2019.01.16

Ugrásszerűen nő a zöldségek ára - és lehet, hogy ez még csak a kezdet

Az időjárási tényezők, mint az aszály vagy épp az özönvízszerű esők fontos szerepet játszanak a drágulásban. Kérdés, mit tehetünk, hogy a szélsőséges viszonyok közepette is legyen mit - elérhető áron - az asztalra tenni.

Ukrán csapatok Máramarosszigeten

Ukrán csapatok, amelyek néhány nappal ezelőtt nyomultak be Magyarország területére, kedden és szerdán a körösmezői vonal mentén előnyomultak Máramarossziget felé.

2019.01.15

Cseh uralom Kassán

A kassal lapok cenzúra nélkül jelennek meg, de a fővárosi és a meg nem szállott területekről való magyar lapokat nem engedik be Kassára

2019.01.14

Véget ért a berlini testvérharc

Spartacus-felkelés: ágyúharcokkal foglalták vissza a rendőrpalotát

2019.01.10

Féltékenységből leharapta a felesége nyelvét

A rendőr „bűnjelként" a hivatalos jelentéshez csatolta a leharapott nyelvet

2019.01.09

A csehek bevonultak Érsekújvárra

Még a fülünkben csengenek a klerikális vezetők nagyhangú kijelentései akik a nacionalista népámítás hazug jelszavaival fegyveres ellenállásra biztatták a Felvidék jámbor népét

2019.01.07

A csehszlovákok szerint Kassa megszállása végleges

Szerintük a világtörténelmek törvényszéke úgy döntött, hogy Kassa a cseh-szlovák állam egyik alkotó eleme és az is fog maradni

2019.01.06

Új román demarkációs vonal

Az új határvonal szélső pontjai: Kolozsvár, Déva és Nagybánya

2019.01.04

Brzezinski Kelet-Európa-képe

Szerinte a sztálinizmus, nem tér vissza Kelet-Európában, de esély van bizonyos diktatórikus jellegű hatalmi, struktúrák kialakulására

2019.01.03

A franciák védik a Bánság magyar közigazgatását

Temesvári jelentés szerint Gambetta tábornok az egész Bánság magyar közigazgatását francia védelem alá helyezte.

2019.01.02
2018.12.28

Újabb kilakoltatási botrányok

Csaknem egy évszázad után, még mindig ugyanazok az emberi drámák

2018.12.27

A Ceausescu házaspár kivégzése

Ők, akik kint az utcákon és tereken testükkel védték a születendő szabadságot, a hallgatás iszonyú csöndjéből kilépve mondták ki a végső ítéletet. Ez az ítélet kérlelhetetlen

2018.12.23

Összeomlott a román diktatúra

A fegyveres erők sikertelen kísérletet tettek arra, hogy a főváros központjában, az Egyetem téren tüntetőket könnygázgránátokkal oszlassa szét

2018.12.21

Szájer: Nem civilizált, amit Sorosról írtak

Kifejezetten felháborítónak tartotta, ami Soros Györgyről napvilágot látott, ez szerinte a civilizált dolgok keretein túl van

2018.12.20

Megerősített csapatok őrzik a határ román oldalát

Egyesek azt állítják, hogy a román elnök távollétében annak felesége gyakorolja a hatalmat

2018.12.19

Orbán a hazug és csaló kormányokról

Az Európai Uniónak világossá kell tennie, hogy nem nyújt segédkezet semmilyen megfontolásból hazug és csaló kormányzatoknak

2018.12.18

Orbán: „ne legyünk balekok”

II. János Pál pápa szavait idézte a Fidesz kormányfőjelöltje, arra buzdítva a Kossuth téren összegyűlteket: „Ne féljetek!"

2018.12.16

Orbán újra az utcára vinné a politikát

A nyílt ellenállás formáit is ismerjük az elmúlt 16 évből és a nyugati demokráciák példáiból

2018.12.15

A Fidesz óva int a provokációktól!

Azt mondják híreik vannak arról, hogy a kormányoldal részéről provokációkat terveznek.

2018.12.14

Hadiállapot Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között

Hivatalos közlés Magyarország és az Egyesült Államok között beállott hadiállapotról - A „Magyar Távirati Iroda jelenti: A magyar királyi külügyminisztérium a következő jegyzéket intézte az Amerikai Egyesült Államok budapesti követéhez: ,,A magyar királyi külügyminiszter tisztelettel a következőket hozza tudomására az Amerikai Egyesült Államok budapesti követe Őnagyméltóságának: A magyar királyi kormány az 1940.

2018.12.13

Az első szabadon választott magyar miniszterelnök halálára

Antall József hatalmas ajándékot kapott a sorstól: ő lehetett több mint negyven év után az ország első, legitim népszavazással hatalmat nyert miniszterelnöke

2018.12.12

Orbán: Ha a nagytőke alakít kormányt

A miniszterelnök a külföldi tőkét elengedhetetlennek nevezte, de - mint mondta - az ő érdekeik nem előzhetik meg a magyar kis- és középvállalkozók érdekeit

2018.12.11

Magyarország területe és az idegen csapatok

A tótság széles rétegei fogják követelni az önálló tót népköztársaság kikiáltását, amely úgy a magyar befolyástól, mint a cseh törekvésektől való teljes függetlenséget valósítaná meg

2018.12.10

Észak-Magyarország katonai kiürítése

Kormány csak ideiglenesnek tekinti az intézkedést, így az csupán a csehek ellen kiküldött karhatalmi osztagok visszavonására vonatkozik

2018.12.09
2018.12.07
2018.12.06

Nyolc egész-, és nyolc fél megyét követelnek a csehszlovákok

Amily igazságtalan volna azokat a területeket ahol a szlovákok, románok és a szerbek vannak többségben, magyar uralom alá hajtani, éppoly igazságtalanság az is, hogy a csehek és románok részéről követelt megyékben olyan területek

2018.12.05

Vix alezredes jegyzéke a miniszterelnökhöz

Száz éve érkezett Ferdinand Vix első jegyzéke a magyar kormányhoz: A magyar kormány haladéktalanul vonja vissza csapatait a szlovák országokból

2018.12.04

Vérfürdő Pomáz községben

Két halott és két súlyos sebesült. Az összes kompromittált közigazgatási tisztviselők azonnal való eltávolítását követelik a kormánytól

2018.12.03
2018.12.01

Illúzió, hogy a többpártrendszer minden gondot megoldana

Berecz János beszéde a tatabányai kommunista aktívaértkezleten

2018.11.30

Hohenzollern Vilmos lemondása

A német császár államjogilag teljesen kifogástalan okiratban lemondott Poroszország és a német császárság koronájáról

2018.11.29

A lembergi pogrom

Az ukránok visszavonulása után megtámadták a krakkói negyedben levő lakásokat és üzleteket és fosztogatni kezdtek

2018.11.28

A csehek és a románok folytatják az előnyomulást

Két magyar zászlóalj Pozsony védelmére - Nagyszombat a csehek birtokában - A szerbek Pécsett

2018.11.27

A román csapatok megkezdték az előnyomulást

A magyar népköztársaság kormánya mit tehet a jogtalanul beözönlő fegyveres csapatokkal szemben? Új háborút kezdjen?

2018.11.26

A román király Erdély meghódítására hívja föl a katonákat

Ferdinánd román király proklamációt intézett a román néphez és katonasághoz: vonuljanak be Bukovinába és Erdélybe és vívják ki az ott lakó románok idegen járom alól való fölszabadulását