2019.04.18

A románok megtámadták csapatainkat

Népszava anno: Megsértették a fegyverszünetet

2019.04.16

Békeajánlat Németországnak

Az a szerződés, amelyet április 25-én a németeknek át fognak adni, legalább 75.000 szóból álló okmány lesz

2019.04.15

Az elszegényedett Németország

"Jómódú népből szegény nép lettünk"

2019.04.12

Szerbiában kitört a forradalom

A szerb katonák a megszállt területeken eldobálják a fegyvereiket, a franciák kivonultak Szegedről

2019.04.11
2019.04.10

Magyar urak Prágában

Csak az csodálkozzék ezen, aki hitt a frázisaiknak, aki elhitte nekik, hogy ő előttük szent a haza fogalma, hogy ők szem előtt tartják a haza érdekeit, hogy nemzeti, szempontok vezetik cselekedeteiket

2019.04.09

1919: Bajorországban kikiáltották a tanácsköztársaságot!

A bajorországi tanácsköztársaság csatlakozott a magyar-orosz szövetséghez.

2019.04.06

1919: A német-osztrák és magyar válogatott mérkőzése

A vasárnapi válogatott mérkőzés arányaiban és jelentőségében messze meghaladja az eddigi reprezentatív küzdelmeket

2019.04.05

A propagandaügyek egyesítése

Megszületett a szervezeti döntés a centralizálásról

2019.04.04

Az új közkertek és a Margitsziget megnyitása

A Margitsziget sem lesz többé a kiváltságosak üdülőhelye. Már péntektől kezdve az mehet a tavaszi díszben pompázó szigetre, aki akar, nem kell belépődíjat fizetni

2019.04.03

Száz éve döntöttek a szesztilalom bevezetéséről

Január 16-tól kezdve egyszer és mindenkorra, örökre megszűnik mindennemű alkoholnak gyártása és behozatala

2019.04.02

A TASZ vizsgálata szerint sem volt tiszta a Fidesz tavalyi győzelme

Az EBESZ úgy látja, a választásokat az állam és a kormánypárt véleményének jelentős átfedése jellemezte.

2019.04.01

Tanácsköztársaság és a székely alakulatok

Éppen száz éve írtuk: Erdély nélkül Magyarország meg nem élhet. A Tanácsköztársaság elnöke a székely csaptoknál

2019.03.30

Az aranytárgyak, ékszerek és drágakövek lefoglalása

Ezen a napon írtuk: A forradalmi Kormányzótanács rendelete

2019.03.29

Betiltották a lóversenyek megtartását

Versenyt akart tartani az Úrlovasok Szövetsége, beszántják a lóversenypályákat

2019.03.28

Az antant nem viselhet háborút Magyarország ellen

Az antant győzelmi poharába most hullanak az első ürömcsöppek - Ki fog Magyarországgal háborút viselni?

2019.03.27

1919: Megrémült a békekonferencia

A helyzet az, hogy ha a szovjet csapatok igazán megkezdik az előnyomulást Magyarországba, nem lehet ántánt-csapatokat küldeni ellenük

2019.03.26

A Forradalmi Kormányzótanács rendeletei

Száz éve törölték el a nemesi címeket, a törvénytelen gyermek jogállást és házassággá nyilváníthatták az együttélést

2019.03.25

Hústalan hét

Az ország legdúsabb állattenyésztő részei idegen megszállás alatt vannak. Március 27-től április 2-ig terjedő időre hústalan hét lép életbe

2019.03.23

Ne legyetek a magyar proletárforradalom hóhérai

Az ántánt ultimátumára, amely a román oligarchia számára követelte Magyarország azonnal való és végleges átadását a proletárdiktatúra megteremtése a magyar nép válasza.

2019.03.22

Magyarország népéhez

Az ország további megszállásának nyilvánvaló célja az, hogy Magyarországot fölvonulási és hadműveleti területté tegyék. A mitőlünk elrablott területek pedig zsoldja lenne a román és cseh csapatoknak

2019.03.20

A vajúdó Európa

Lapszemle: Egy nappal a Tanácsköztársaság előtt, az újságokban még semmi nem látszott a küszöbön álló eseményekből

2019.03.19

Cseh vérengzés Kassán

Cseh katonák ledöntötték a kassai honvédszobrot és belelőttek a tüntető tömegbe

2019.03.18

A szerb uralom a Dunántúlon

A szerbek már megkezdték a népszámlálást. Barcsot szerb közigazgatás alá helyezték

2019.03.14

Magyar hajósok tiltakozása a cseh követelések ellen

Komárom és Baja között kizárólag a csehszlovák hajók láthassák el a forgalmat

2019.03.13

Windischgrätz herceg lakat alá kerül

Jogtalanul elvont négymillió korona a herceg kezeihez tapadt

2019.03.12

Népszava anno: Újságíró-gyilkosság Ungváron

Massaryk születésnapját ünnepelte a cseh díszszázad

2019.03.11

A csehek ágyúzták Köpcsényt

Egy 13 éves leány a nagy rémületben megőrült, egy 15 esztendős fiú pedig az arcán megsebesült

2019.03.09

Tizennyolc kommunista ellen elfogatási parancsot adtak ki

Közöttük voltak Szamuely Tibor 28 éves hírlapíró, Rudas László 34 éves tanár, Hevesi Gyula 29 éves mérnök

2019.03.08

Az antant ellenezte Ausztria csatlakozását Németországhoz

A rajnai köztársaság tervével együtt a szövetségeseknek azt a törekvését árulja el, hogy Németország hatalmát és lakosságát a minimumra csökkentsék

2019.03.07

Összeomlik Közép-Európa

Közép-Európa most egy nagy kártyavár és összeomlása az oroszországi káosznak újabb hatalmas területeket nyitna meg

2019.03.06

A soproniak Pozsony elszakítása ellen

Pozsony magyar és német jellege minden kétségen kívül áll, amit a pozsonyi csupán is kénytelen volt elismerni

2019.03.05

A német kémiroda titkos jelentései

Milyen volt a hangulat Magyarországon? A német kémszolgálat jól működött

2019.03.04

A vajúdó Európa

Párizsban nem félnek attól, hogy a szigorú rendelkezések esetleg Németországban a kormány bukását és a bolsevizmus elterjedését fogják fölidézni

2019.03.01

Száz éve indult a Madách színház

Komoly ígértekkel indul meg egy új színház a fővárosban. Karinthy Frigyes darabbal kezdtek.

2019.02.28

Orbán elítélte a kereszténység, a vallás ideológiai bunkóként való forgatását

A kormánypárt a parlament tényleges, a kormány ellenőrző szerepét igyekszik visszaszorítani, mondta el Orbán Viktor a fiataloknak.

2019.02.27

Wekerle Sándor rendőri őrizetben

Letartóztatták a háború vérebeit. Kik voltak, akik tevékenységükkel a háború céltalan meghosszabbításához hozzájárultak

2019.02.26

Orbán Viktor a gyűlöletpolitikáról

Nincsen helye a kulturált európai országokban és nincsen helye Magyarországon sem

2019.02.25

Nem akarunk a Gazprom legvidámabb barakkja lenni!

Veszedelmes folyamatnak tartotta, hogy Magyarország Oroszország előretolt gazdasági bástyájává válhat

2019.02.24

Tatárszentgyörgy: Égő házból menekülő roma családra lőttek

A rendőrség reggel még minden csatornán azt üzente: egyszerű lakástűzről van szó. A helyszínre érkező körzeti orvos a lőtt sebeket pedig nem vette észre.