2018.10.07

Emléktöredékek – Rónay László emlékére

Az alábbi két írással a szeptember 17-én elhunyt Rónay Lászlóra emlékezünk.

2018.01.16
2017.12.23

Rónay László: Ünnepi forgácsok

Boldog az az ember, aki békében és nyugalomban élhet szerettei körében.

2017.12.19

Sosem halkuló remény

A több mint ezer Angster-hangszer és a háromgenerációs pécsi család históriája csaknem félezer oldalon

2017.12.11
2017.11.27

Lelakkozott idők

Márai Sándor unokanővére, M. Hrabovszky Júlia biográfiája nem csupán élet-, hanem korrajz is: egy lelakkozott koré, amelynek mélyén tragédiák rejlenek.

2017.11.25

Rónay László: A lélek kiüresítése

„Az oktatásügyben minden rendben van” – halljuk egy mérnökember helyzetjelentését. Kérdés, mit ért renden

2017.11.03

Vitakultúra

Érdeklődéssel vártam Németh Szilárd és Molnár Zsolt vitáját a Rónai Egon vezényelte Egyenes beszédben, mert régen ült két pártkatona a stúdióban, hogy eszmét cseréljen a választókat foglalkoztató legfontosabb kérdésekről.

2017.10.31

„Zúgó, sebes özönt”

Eljutottunk oda, hogy bizonyos kijelentéseket nem kell tényekkel igazolni, a lényeg, hogy minél borzalmasabb képet rajzoljunk világnézeti ellenfelünkről, a másként gondolkodóról.

2017.09.22

Versek

„Honnan ismer ennyi verset fejből?” – hangzik a kérdés. Épp azon sopánkodtam magamban, mennyit felejtettem

2017.09.21

Itt hagyott és viszonzott szeretet

Szülőfaluja, Bia méltó módon emlékezett Juhász Ferencre: ünnepélyes keretek között avatták fel szobrát, felkért előadók idézték lírája legfontosabb jellemzőit.

2017.09.16

Lyukak

Első szemináriumi foglalkozás. Beszéljük meg, miről, kiről hallanának szívesen, mit olvasnának

2017.09.01
2017.08.24
2017.08.21

Babits Mihály szállásmestere

Téglás János megszeretteti a költőt, aki utolsó időszakában némaságra kárhoztatva írásban is erkölcsi mértéket adott.

2017.08.19

Rónay László: Ahová betolakszik a politika…

Ott fű sem terem. S mivel mindenhová betolakszik, egyre inkább a saját képére és hasonlatosságára formálja a terepet, ahol különben semmi keresnivalója sem volna

2017.08.12
2017.07.22

Emléktöredékek

Amikor egy-egy szép versről eszmélkedem tanítványaimmal, majdnem mindegyikről emlékek kelnek életre bennem. Kísérnek, s eszemben sincs szabadulni tőlük

2017.06.03

Az aranyszőrű táltos

Talán 1947-ben, hetven esztendeje az Írószövetség karácsonyi ünnepséget rendezett az írók gyerekeinek. Addig könyörögtem apámnak, míg végül beleegyezett, hogy elvisz az ünnepségre

2017.04.15

Intelmek

Erdélyi Józsefet, a költőt, újra meg újra érdemes felidézni.

2017.03.25

A költészet adománya

Amikor lányom óvodába járt, gyakran mentem érte, hogy hazavigyem.

2016.12.31

Év végi mérlegem

Elérkeztem abba a korba, amikor minden új nap ajándék. Ilyenkor fokozott figyelemmel kell a múlt felé fordulni, nehogy a hátralévő időben újabb hibákat kövessünk el, s így lerontsuk, ami jó, hasznos volt

2016.12.24

Rónay László: Karácsony – felnőtteknek

A különböző művészeti ágak ábrázolásai a karácsonyt a gyermekség bájos ünnepének mutatják.

2016.12.03

A múlt század költőcsillaga

Berda József a 20. századi irodalmunk egyik legérdekesebb költőjeként életformájával és működésével is a mélyszegénység képviselője volt

2016.11.19

Példázatok

A szarkáról A teremtés ötödik napján Isten élőlényekkel népesítette be a vizeket, s megalkotta a szárnyasok különböző fajait.

2016.11.12

Őrjárat-mozaik Erdélyből

Márai Sándor ugyan nem írt összefüggő őrjáratot Erdélyről, mégis legalább akkora anyag bontakozik ki Erdéllyel foglalkozó cikkeiből, mint a Kassai őrjáratból, amely mintegy cáfolata a Féltékenyek idegenek által lerontott város megromlott szellemiségének.

2016.10.15

Emlékmozaik Vészi Endréről

Utolsó személyes emlékem kissé szorongató. Ballagtam az Attila úton, ő állt az erkélyen, és barátságosan leintett: „Gyere föl majd!” – kiáltotta tölcsért formálva kezéből

2016.10.08

Rágalom és egyebek

Akinek az a politikai meggyőződése, hogy a rágalom hatásos fegyver, nem gondol arra, hogy az a fegyver sokszor visszafelé sül el, kezelőjében is károkat tesz.

2016.09.10

Öregfiúk randevúja

A nyár az érettségi találkozók időpontja. Hány év is telt el azóta, hogy ünneplőben dadogtunk a bizottság előtt? Jobb nem számolni

2016.09.03

Hol hallhatunk most égi harmóniát?

Még érezzük kezük melegét. Hallani véljük hangjukat

2016.08.19

Keresztapám

Abban reménykedtem, születése századik, halála harmincötödik évfordulóján érdeme szerint megemlékeznek róla, hiszen kitűnő novellista, forgatókönyv-író, dramaturg volt.

2016.07.18

A fél világ olvasói veszítették el - Töredékek Esterházy Péterről

A hétvégén pályatársak, barátok olvasók és rajongók személyesen emlékezve búcsúztak a múlt héten elhunyt Esterházy Pétertől.

2016.06.25

"Szolganépnek nincs hazája!"

A keresztények számára a legfontosabb eligazítást az Első parancsolat tartalmazza: „Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Amikor először, gyerekfejjel szembesültem ezzel az intelemmel, nem éreztem különösebb késztetést, hogy elgondolkodjam az értelmén.

2016.06.04

Figyelem és közöny

A hétköznapi tapasztalatok szerint nem figyelmünk egymásra, magunkra, és az eseményekre. Többféle embertípus létezik

2016.05.28

Ötven év után

Elképedve olvastam a meghívót: ötven év után fejezte be általános iskolai tanulmányait első bicskei osztályom.

2016.05.14

Ne lopj! A tilalom megszegését még az ősember sem tűrte szótlanul

Az emberi együttélés szabályait még nem foglalták törvényekbe, a lopást azonban az ősember sem tűrte szótlanul: alaposan fejbe kólintotta a tolvajt, hogy attól kódult.

2016.04.23

Örökrangadó?

Nem hittem a szememnek, amikor a kamera végigpásztázta a Groupama-stadion nézőterét a Fradi-MTK meccs kezdete előtt. Üres szektorok, itt-ott unatkozó arcok

2016.04.02

Amit Spengler csak sejthetett

A múlt század egyik legnagyobb hatású gondolkodója, Oswald Spengler, német bölcselő A Nyugat alkonya című művével felkavarta a gondolkodókat, akik ellenkezve fogadták azt a megállapítását, hogy véget ért egy korszak.

2016.03.26

Húsvét ünnepén

Mint közismert, Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, amikor Jézus halálára és feltámadására emlékezünk.

2016.03.19

Család és a párt

Talán volt olyan korszaka a magyar történelemnek, amikor a család fontosabb volt a pártnál. Amikor a gyerekek érdeke felülmúlta a párthatározatokat. Nekem szerencsém volt, ilyen családban növekedhettem.