2018.03.01

Kettős vesztegzár

Szurmay Sándor honvédelmi miniszter — amint megírtuk — Bécsben járt az Oroszországból hazatérő magyar hadifoglyok ügyében.

2018.02.23

Élelmes pótmama

Országszerte egyre több bölcsőde nyílik. De még minidig: nincs mindenütt hely valamennyi jelentkezőnek

2018.02.21
2018.01.27

Négymillió ember síremléke

Húsz éve, hogy a szovjet harcosok szélesre tárták a kaput, amelynek homlokzatán nagy betűk hirdették: »A munka felszabadít.« A fasiszták több mint 4 millió embert hajtottak e felirat alatt a halálba, 28 nemzet fiait, lányait

2018.01.11

Szélsőjobb veszély

- A szélsőjobboldal komoly veszély, de nem annyira, hogy az első számú probléma legyen Magyarországon.

2017.12.19

Csábítások, csábítások...

Külföldi hírügynökségek jelentései alapján az október 13-tól idegenben lévő magyar ifjúsági válogatott, amely csaknem egy hónapja a genfi Servette labdarúgó klub vendégeként Svájcban tartózkodott, hétfő este mint együttes feloszlott.

2017.12.14

Hét végi műszakok

Hét végi műszakokat tartottak szombaton és vasárnap az Észak-Magyarországi Tégla- és Cserépipari Vállalat mályi téglagyárában.

2017.12.13

Forradalmi bíróságok

Az ellenforradalom, a tisztviselők szabotázsa, a fosztogatások és a spekulációs manőverek leküzdésére forradalmi bíróságokat alakítottak.

2017.12.05

Csökken a munkaidő

Több közérdekű, a fővárosi dolgozókat foglalkoztató kérdésről készített felmérést a Szakszervezetek Budapesti Tanácsa.

2017.11.14

Nem lesz monopólium

Az autóközlekedés, a vasút ma már képes elszállítani mindazt az áru- mennyiséget, amelyet az ipar, a mezőgazdaság igényel.

2017.11.13

A békeforradalom

Oroszországban a proletárság kezébe vette az államhatalmat és ma nincs más kormány vagy hatóság az óriási birodalomban, csak a munkások, katonák és a parasztok tanácsainak organizációs hálózata abban a pillanatban, hogy az orosz gyárak, bányák és földek proletárjai uralomra kerültek, vagyis helyesebben mondva, lerázták magukról a burzsoázia uralmát, legelső cselekedetükkel békeajánlatot tettek valamennyi hadviselő államnak.

2017.11.09

Új orosz forradalom

Megint nagy események történnek Oroszországban. A bolseviki-agitáció többségre jutott a proletártömegekben, a munkástömegek pedig új forradalommal hatalomra lendültek Pétervárott

2017.10.12

Elárvulnak az írógépek

Száztíz évvel ezelőtt, 1867-ben Latham Sholes nyomdász és Charles Glidden mechanikus szabadalmaztatta Amerikában azt az írógépet, amelynek további tökéletesítése után 1869-ben megkezdte gyártását a Remington-gyár.

2017.10.10

Justh Gyula meghalt

Az általános választójog megvívandó nagy csatájának előestéjén súlyos veszteség érte a magyar politikai demokrácia ügyét: Justh Gyula halálával.

2017.10.03

Elfogtak egy szélhámost

A főkapitányságon letartóztatták Hofhauser László 45 éves rovott múltú építészt, aki egy egész Pest környéki falu zsírra és lisztre összegyűjtött pénzével szökött meg.

2017.09.28

A kormány jóakarata a főváros iránt

A főváros úgynevezett húszas bizottsága, amely a pénzügyi egyensúly helyreállításával foglalkozik, csütörtökön délután ülést tartott, amelyen dr. Vázsonyi Vilmos miniszter is megjelent

2017.09.27

Burkolt áremelések

Az utóbbi időben több panaszt hallunk, hogy néhány árufajta eltűnik az üzletekből és a helyettük forgalomba kerülő új cikk ára aránytalanul magas.

2017.09.21

Ezen a napon írtuk

A nemzeti bank New Yorkban Kedden megnyílt New Yorkban a Magyar Nemzeti Bank állandó képviseleti irodája.

2017.09.18

Elvi állásfoglalás

A gyermekgondozási segélyről szóló rendelet arról is intézkedett, hogy a gyermekgondozásra igénybe vett fizetés nélküli szabadságot a munkaviszony időtartamának kiszámításánál teljes egészében figyelembe kell venni.

2017.09.12

Munkások! Elvtársak!

A magyar állam, amelynek kötelessége lenne, hogy a munkások és munkáltatók között fölmerülő viszályokat igazságosan és pártatlanul kiegyenlítse, nemcsak ezt nem teszi, hanem maga is provokál viszályokat, sőt a legtúlzottabb munkáltatók, az uszítók álláspontjára helyezkedve, kizárásokat rendez.

2017.09.11

Új évtizedek nyitánya

Ez a szerződés húsz évig marad érvényben, és hatálya mindenkor további öt évre meghosszabbodik, ha azt az egyik magas szerződő fél bármely lejáratot tizenkét hónappal megelőzően közölt értesítéssel fel nem mondja.

2017.08.28

Öt és félmillió tankönyvre van szükség

A Petőfi Diákkör a Pázmány Péter Tudományegyetemen ankétot tartott a tankönyvkérdésről.

2017.08.23
2017.08.16

Sztrájk a Weiss Manfrédnál

Szerdán reggel a tisztviselők legsilányabbul fizetett rétege, a gyár női tisztviselői, szám szerint körülbelül ötszázan, beszüntették a munkát.

2017.07.27

Megmozdult

Az ország nagy dolgokra készül: a megbukott Tisza-rendszer teljes eltakarítására, az új rendszer megalapozására.

2017.06.29

Mi a megoldás?

A kalauz nélküli közlekedés bevezetése majd tíz éve vitatott téma.

2017.06.28

Egy nap tanulságai

Gyászos napja volt szerdán gróf Tisza Istvánnak és becstelenségben fogantatott pártjának: helyre nem hozható bukásuk, nyilvánvalóvá vált az egész ország előtt.

2017.06.27

Az emberirtók

Lapunk mult heti számában foglalkoztunk a tanonczok, a proletárok gyermekei érdekében tett azon indítványnyal, a melyet az ipariskolák igazgatói a fővárosi közoktatási bizottság elé terjesztettek, hogy t.

2017.06.21

Rémhírek

Rémhírek tömege kering napok, sőt hetek óta a városban. Nincs semmi takargatnivalónk, nincs semmi okunk arra, hogy ne nevezzük meg pontosan, milyen rémhíreket terjesztenek nagyon is átlátszó céllal

2017.06.19

Az oroszországi hadifoglyok hazaszállításáról

Bécsi tudósítónk írja: Eritjoff Nansen Londonban nyilatkozott a „Kopenhagen Politiken tudósítójának az oroszországi hadifoglyok hazaszállításáról. Becslése szerint még 150—160

2017.06.08

Nem oszlatjuk föl a „vadászzászlóaljakat"

A „Magyar Távirati Iroda jelenti: A „Magyarország és a „8 Órai Újság 8-iki számában megjelent közlemény, amely szerint Soós Károly honvédelmi miniszter elrendelte volna a „különítmények föloszlatását, annyival kevésbé felel meg a valóságnak, mivel a magyar nemzeti hadsereg keretében különítmények egyáltalában nem léteznek, hanem csak egész csapattestek; ilyenek a szegedi vadászzászlóalj (parancsnoka Prónay őrnagy) és a székesfehérvári vadászzászlóalj (parancsnoka Ostenburg százados).

2017.06.07

Magyarország nem akar háborút

Horthy kormányzó kihallgatáson fogadta egy amerikai távirati ügynökség tudósítóját és ennek egyebek között a következőket mondotta: — Rágalom, hogy új háborúra készülődünk a románok, szerbek és a csehek ellen.

2017.06.02

Sajtószabadságot!

A háborút a sajtószabadság teljes elkobzására is fölhasználta a hatalom. A „Hadviselés érdekeinek megóvása volt a jogcím arra, hogy elnyomjanak minden szabad szót

2017.05.30

A BNV mérlege

Ilyen nehéz vásárom még nem volt - mondta a KGM pavilonjának egyik informátora a hétfői kapuzárás előtt. - Öt éve minden vásáron kint vagyok, de ennyire még soha nem dolgoztattak meg

2017.05.29

Könyvnap 1942-ben

A könyvnap minden esztendőben egy kissé megnyilvánulása is az író, a költő és a munkás párhuzamos útjának.

2017.05.23

Lapunk felelős szerkesztője ülni fog

Lapunk felelős szerkesztője tehát mégis fog „ülni.

2017.05.18

A hivatalos adópolitika

A kormány azzal, hogy konkréten meghatározta a jövedelmi adóval kapcsolatban az adómentes létminimumot, amely jelenleg havi 300 pengő, maga is elismerte a névleges és a valóságos bér közötti különbséget.

2017.05.15

Harc a drágaság ellen

A Gazdasági Főtanács fokozott figyelemmel kíséri azt, hogy egyes iparcikkeknél drágulási jelenségek kezdenek mutatkozni, amelyeknek reális alapja nincs, amelyek mögött tehát nyilván spekulációs kísérletek húzódnak meg.

2017.05.04

Helyzetünkről - reálisan

Egyes ágazatoknál és vállalatoknál ugyan megkezdődött az erőforrásokkal való takarékosabb gazdálkodás, a népgazdaság egészében azonban a növekedés élénkülése nem következett be.

2017.05.03

Hazajött József Attila

Új lakó érkezett a fiumeiúti temető síri világába. Új halott, nagy név hordozója: József Attila