2018. december 05.

Vix alezredes jegyzéke a miniszterelnökhöz

Száz éve érkezett Ferdinand Vix első jegyzéke a magyar kormányhoz: A magyar kormány haladéktalanul vonja vissza csapatait a szlovák országokból

2018. november 30.

Hohenzollern Vilmos lemondása

A német császár államjogilag teljesen kifogástalan okiratban lemondott Poroszország és a német császárság koronájáról

2018. november 20.

Budapest megszállása

A Budapestre érkeznek a francia csapatok. A Főváros köteles gondoskodni az elhelyezésükről

2018. november 17.

Cseh, szerb és román csapatok Magyarországon

A csehek és a románok olyan területeket is uralmuk alá akarnak venni, ahol a magyarság kétségkívül többségben van

2018. november 16.

A magyar köztársaság

Nagy napra virrad szombaton a magyar forradalom.

2018. november 15.

Román csapatok Erdélyben

A belügyminisztériumhoz érkezett értesítés szerint Erdélyben rendkívül nagy az izgalom

2018. november 12.

Cseh támadás Magyarország ellen

Egyelőre csak aránylag kis területet foglaltak el, de már híre jön Prágából, hogy rendes katonai csapatok indultak útnak Magyarország felé

2018. november 10.

Lemondott a német császár

Száz éve, hogy a Nagy Háború vérzivatara magával sodorta az uralkodót

2018. november 09.
2018. november 07.

Ingó trónok

Évek hosszú szenvedése után eszmélt a német nép arra, hogy a háborúja a militarizmus háborúja volt.

2018. november 06.

Fiume megszűnt Magyarországhoz tartozni

Másfél évvel Trianon előtt történt: Az olasz csapatok a monarchia többi olaszlakta területeit is megszállják. Trientben és Bozenben is olasz csapatok vannak már.

2018. november 05.

Fegyverszünet az olasz harctéren

Ötvenegy hónapig tartó borzalmas öldöklés és pusztítás utón végre eljutottunk a forrón vágyott békéhez

2018. november 03.

Vége! A magyar kormány kilépett a háborúból

Négy és fél esztendei borzalmas vérontás után utasította tehát a katonai parancsnokságokat, hogy a harcokat szüntessék be valamennyi fronton és a fegyvert tegyék le.

2018. november 02.

A Monarchia bomlása

Andrássy lemondott - Szökik a királyi család - Olasz tisztek elsüllyesztették a Viribus Unitist

2018. november 01.

Tisza Istvánt agyonlőtték!

Ezek voltak az első hírek a merényletről. Hogyan történt Tisza István meggyilkolása?

2018. október 31.

Kitört a forradalom!

A Monarchia végnapja. Bécsben kikiáltják a köztársaságot. Budapesten létrejött a Nemzeti Tanács

2018. október 30.

A monarchia összeomlása

Horvátország, Szlavónia, Fiume és Dalmácia elszakadt a monarchiától - és hol volt ekkor még Trianon!

2018. október 29.

Vérrel, diktatúrával és diplomáciával

A pesti Lánchídfőnél hétfőn este három halott, harminc súlyos és számtalan könnyű sebesült esett. Ahogy ezt a cikket írjuk, itt a Népszavánál bekötött fejű…

2018. október 27.

Ellenséges vezérkarok jelentései a frontról

Angol és amerikai haditudósítások a Nagy Háború végnapjaiban

2018. október 26.
2018. október 25.
2018. október 24.

Kiürítik Szerbiát és Montenegrót

Így magyarázta a korabeli sajtó: ami harc nélküli visszavonulásnak látszik, a valóságban stratégiai értelemben vett önkéntes kiürítés.

2018. október 23.
2018. október 22.

Wilson szavai mindenekelőtt Magyarországnak szólnak

Wilson válasza nem enyhítette ugyan a feszültséget, de magát a béke művét nem veszélyezteti és a tárgyalás tovább folyik

2018. október 20.

Clémanceau a győzelemről

Nemsokára az utolsó német katona is kitakarodik Franciaországból, Belgiumból és Elszász-Lotharingiából

2018. október 19.

Kegyelmi rendelet a cattarói matrózok ügyében

Először lehetett írni a sajtóban a februári matrózlázadásról

2018. október 18.

Károly császár manifesztuma

Ausztriát szövetségi állammá akarja alakítani, melyben minden néptörzs saját külön állami közösséget alkot letelepülési területén.

2018. október 17.

Wilson különbékére akarja bírni a Monarchiát

A válasz igen kedvező Magyarországra és Ausztriára nézve

2018. október 16.

A németek visszavonulása Flandriában

Sorra adják fel a településeket a németek a nyugati fronton. Az utolsó háborús hetek hírei

2018. október 15.

Visszafoglalták Nist a szerbek

A balkáni fronton is visszavonulóban a magyar csapatok. Száz éve írtuk a Nagy Háborúból.