2018.12.05

Vix alezredes jegyzéke a miniszterelnökhöz

Száz éve érkezett Ferdinand Vix első jegyzéke a magyar kormányhoz: A magyar kormány haladéktalanul vonja vissza csapatait a szlovák országokból

2018.11.30

Hohenzollern Vilmos lemondása

A német császár államjogilag teljesen kifogástalan okiratban lemondott Poroszország és a német császárság koronájáról

2018.11.20

Budapest megszállása

A Budapestre érkeznek a francia csapatok. A Főváros köteles gondoskodni az elhelyezésükről

2018.11.17

Cseh, szerb és román csapatok Magyarországon

A csehek és a románok olyan területeket is uralmuk alá akarnak venni, ahol a magyarság kétségkívül többségben van

2018.11.16

A magyar köztársaság

Nagy napra virrad szombaton a magyar forradalom.

2018.11.15

Román csapatok Erdélyben

A belügyminisztériumhoz érkezett értesítés szerint Erdélyben rendkívül nagy az izgalom

2018.11.12

Cseh támadás Magyarország ellen

Egyelőre csak aránylag kis területet foglaltak el, de már híre jön Prágából, hogy rendes katonai csapatok indultak útnak Magyarország felé

2018.11.10

Lemondott a német császár

Száz éve, hogy a Nagy Háború vérzivatara magával sodorta az uralkodót

2018.11.09
2018.11.07

Ingó trónok

Évek hosszú szenvedése után eszmélt a német nép arra, hogy a háborúja a militarizmus háborúja volt.

2018.11.06

Fiume megszűnt Magyarországhoz tartozni

Másfél évvel Trianon előtt történt: Az olasz csapatok a monarchia többi olaszlakta területeit is megszállják. Trientben és Bozenben is olasz csapatok vannak már.

2018.11.05

Fegyverszünet az olasz harctéren

Ötvenegy hónapig tartó borzalmas öldöklés és pusztítás utón végre eljutottunk a forrón vágyott békéhez

2018.11.03

Vége! A magyar kormány kilépett a háborúból

Négy és fél esztendei borzalmas vérontás után utasította tehát a katonai parancsnokságokat, hogy a harcokat szüntessék be valamennyi fronton és a fegyvert tegyék le.

2018.11.02

A Monarchia bomlása

Andrássy lemondott - Szökik a királyi család - Olasz tisztek elsüllyesztették a Viribus Unitist

2018.11.01

Tisza Istvánt agyonlőtték!

Ezek voltak az első hírek a merényletről. Hogyan történt Tisza István meggyilkolása?

2018.10.31

Kitört a forradalom!

A Monarchia végnapja. Bécsben kikiáltják a köztársaságot. Budapesten létrejött a Nemzeti Tanács

2018.10.30

A monarchia összeomlása

Horvátország, Szlavónia, Fiume és Dalmácia elszakadt a monarchiától - és hol volt ekkor még Trianon!

2018.10.29

Vérrel, diktatúrával és diplomáciával

A pesti Lánchídfőnél hétfőn este három halott, harminc súlyos és számtalan könnyű sebesült esett. Ahogy ezt a cikket írjuk, itt a Népszavánál bekötött fejű sebesültek, vérző arcú munkások panasza morajlik

2018.10.27

Ellenséges vezérkarok jelentései a frontról

Angol és amerikai haditudósítások a Nagy Háború végnapjaiban

2018.10.26
2018.10.25

Utolsó harcok nyugaton

A Lys-lapályon tartanak a heves közelharcok. Deynzetől délnyugatra az október 14-ike óta mindennapi harcokban bevált 5

2018.10.24

Kiürítik Szerbiát és Montenegrót

Így magyarázta a korabeli sajtó: ami harc nélküli visszavonulásnak látszik, a valóságban stratégiai értelemben vett önkéntes kiürítés.

2018.10.23

A nyugati és balkáni visszavonulás

Véget ért a tengeralattjáró-háború

2018.10.22

Wilson szavai mindenekelőtt Magyarországnak szólnak

Wilson válasza nem enyhítette ugyan a feszültséget, de magát a béke művét nem veszélyezteti és a tárgyalás tovább folyik

2018.10.20

Clémanceau a győzelemről

Nemsokára az utolsó német katona is kitakarodik Franciaországból, Belgiumból és Elszász-Lotharingiából

2018.10.19

Kegyelmi rendelet a cattarói matrózok ügyében

Először lehetett írni a sajtóban a februári matrózlázadásról

2018.10.18

Károly császár manifesztuma

Ausztriát szövetségi állammá akarja alakítani, melyben minden néptörzs saját külön állami közösséget alkot letelepülési területén.

2018.10.17

Wilson különbékére akarja bírni a Monarchiát

A válasz igen kedvező Magyarországra és Ausztriára nézve

2018.10.16

A németek visszavonulása Flandriában

Sorra adják fel a településeket a németek a nyugati fronton. Az utolsó háborús hetek hírei

2018.10.15

Visszafoglalták Nist a szerbek

A balkáni fronton is visszavonulóban a magyar csapatok. Száz éve írtuk a Nagy Háborúból.

2018.10.13

Mind veszélyesebb a spanyoljárvány

A betegségnek szombaton közzétett statisztikája szinte megdöbbentő: az utolsó napon 1611 újabb megbetegedés és 62 haláleset

2018.10.12

A németek visszavonulása nyugaton

Az összeomlás hetei: utolsó hírek a nyugati frontról

2018.10.11

A Monarchiának nem válaszolnak

A mai Ausztriát és a mai Magyarországot nem tartja alkalmasnak és érdemesnek Wilson a béke megbeszélésére és a békegondolat befogadására

2018.10.10

Az angolok végül elfoglalták Cambrait

A Nagy Háború utolsó harcai. Történelem a Népszava hasábjain

2018.10.09

Meghiúsult az amerikaiak áttörési kísérlete

Elkeseredett védekezőharcok a nyugati fronton. A Nagy Háború utolsó hetei

2018.10.08

Magyarország népéhez!

Ez az alkotmány tette tönkre és rontotta meg az országot és népét. Ez az alkotmány tette gyűlöltté ezt az országot. Ez az alkotmány megbukott

2018.10.05

Áttörték a Hindenburg-rendszer utolsó vonalát is - békét kér a Monarchia

Már csak pár hét maradt a központi hatalmak teljes összeomlásáig

2018.10.04

Dunai frontról írnak az angol lapok

Száz éve, hogy a szövetségesek új front létesítését fontolgatták a Duna mentén

2018.10.03

St. Quentint elfoglalták az antant csapatai

St. Quentint, a németek tavaszi offenzívájának egyik gyújtópontját az ántánt-csapatok megszállották.

2018.10.02

Budapesten is felbukkant a rettegett spanyolnátha

A főváros valamennyi iskoláját bezárták. A csókolózás úgy az arcon, mint a kézen kerülendő! A köpködés veszélyes