2019.02.24

MTA: kezdetektől a politika szorításában

„Nekem itt szavam nincs, az országnak nagyja nem vagyok, de birtokos vagyok, és ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom reá.

2017.12.13

Széchenyi imája

A legnagyobb magyar imáit decemberben a karácsony közeledtével fogalmazta meg. 1820

2017.09.04

A hazát szolgálta

Széchenyi István életútját is emóciók, az érzelmek és a racionalitás kormányozta.

2017.08.21

Széchenyi mást tenne

Az ország kormányzásának „három talpköve van: gondolkodásra s combinációra a legnagyobb rész szólíttassék fel: de már a tanácskozó test száma bizonyos határt ne hágjon át: a végrehajtó hatalom száma pedig lehető legkisebb legyen” - írja Széchenyi a Magyar játékszínrül című könyvében.

2017.01.28

Pro bono publico

Egekbe nyúló hármas pyramid! – írja magyar irodalmunk kerek 200 esztendeje született egyik legismertebb és legjelentősebb alakja, Arany János Széchenyi emlékezete című költeményében.

2017.01.11

Széchenyi intelmei Béla fiának

Széchenyi gazdag, országépítő élete alapján 1857. április 26-án Béla fiának emlékeztetőt írt

2016.11.14

Széchenyi az elmesúrlódásról

Széchenyi István az ország fejlődése érdekében fontosnak tartotta az „elmesúrlódásokat”, a különböző vélemények ütköztetését.

2015.07.04

A szelíd herceg emlékezete

Régen is voltak, ma is vannak emberek, akik nagy értékű adományokkal hozzájárulnak köz- és magáncélok megvalósításához, értéket teremtenek, közügyet szolgálnak, ők maguk viszont háttérben maradnak.

2015.05.23

Mire van szüksége a nemzetnek?

„Hála azon fényes elméjű és nemes nagylelkű honfiaknak, kik vezérlették honunk s némileg az Emberiség szent ügyét…” - állnak közel százhetven esztendővel ezelőttről Bolyai Jánosnak, a jeles magyar tudósnak Jegyzőfüzetében a sorok.

2015.02.28

Letakart tükrök

Városban élő ember vagyok. Nem tudhatom, él-e még az a szokás, hogy a haláleset után a szobákban letakarják a tükröket

2014.09.19

Koszorúzás Széchenyi István születésének évfordulóján

 Koszorúzási ünnepséggel és emléküléssel tisztelegtek Széchenyi István (1791-1860) előtt születésének 223. évfordulója alkalmából pénteken Budapesten.