Egy rémhír anatómiája

Publikálás dátuma
2018.04.21 14:01

Fotó: /
41 perccel Fenyő János azonosítása után már komoly háttérinfók láttak napvilágot a VICO birodalom pénzügyi helyzetéről, a cég kiürítéséről és a vagyon külföldre menekítéséről

Fenyő János életét a múlt hét szerdáján 17 óra 44 perckor oltották ki a gyilkos golyói. A gépkocsi és a személy azonosítása 18.04-kor történt meg végleges biztonsággal. A Tv 3 műsorában, a Hír3-ban Németh Györgyi 18.45-kor-tehát a tett elkövetésétől számított 61, az azonosítástól mért 41 perc múlva - már a következőket olvasta be: „Egyes értesülések szerint a VICO-birodalom tulajdonosa legalább 500 millió forinttal tartozott, és közel 35 különféle bírósági pere volt folyamatban.”

Feltételezve, hogy a Hír3 stábja nem a tett előtt értesült az eseményről, és az áldozat kilétét az azonosítás időpontjában már ismerte, Németh Györgyinek és munkatársainak legfeljebb 41 perce lehetett arra, hogy a fenti hírt beszerezzék, hitelt érdemlően ellenőrizzék (ebben az időpontban a bíróságok és a cégbíróságok már zárva tartanak), mégis jónak látták a közlését. Mindez nyilvánvaló képtelenség, de Németh Györgyinek valaki mégis engedélyezte ennek a hírnek a beolvasását. Ez volt az első híradás, amely azt sugallta, hogy Fenyő Jánossal valamilyen üzleti tranzakció miatt végeztek, tehát az áldozat maga is bűnös. Később valamennyi hírműsorban ez a közlés hangzott el, és ez adta meg minden további műsor alaphangját.

Az MTV 1 Híradójának vezetője, Siklós András 19.30 perckor már ezzel a hírrel nyitotta meg az események bemutatását: „A VICO- sajtóbirodalom fejeként ismert Fenyő Jánosnak tavaly még állítólag még 500 millió forintos adóssága volt. A lapkiadó céget azonban nemrégiben kiürítette, és megmaradt vagyonát külföldre menekítette. A vállalkozó ellen jelenleg több mint 30 bírósági eljárást folytatnak.”

A Siklós András által világgá röpített hírt - a cég kiürítéséről és a vagyon külföldre menekítéséről - bizonyára olyan gondos oknyomozás előzte meg, hogy ezt már nem is feltételezésként, de tényként közölte hárommillió televíziónézővel. Talán azért tudott az MTV 1 Híradója a Hír3-hoz képest új tényt is feltárni, mert nekik már 90 perc állt a rendelkezésükre.

20.00 órakor a Kossuth rádió - mint nemzeti főadó - szinte szó szerint megismételte a Híradó állításait. Ezzel gyakorlatilag minden felnőtt magyar televíziónéző és rádióhallgató állampolgár - több mint ötmillió ember - azt gondolhatta, hogy már megint valami maffialeszámolás van az ügy hátterében.

Mind ez idáig Fenyő Jánosról, a hidegvérrel meggyilkolt emberről, újságíró kollégáról, a gyermekét szerető apáról még egyetlen emberi vagy legalább az értelmetlen halál áldozata iránti elvárható minimális tiszteletet tanúsító szó nem esett.

Nem vesztegetett erre sok időt a Tv 2 műsora, a Jó estét, Magyarország! sem. 22 óráig nem sikerült egyetlen olyan embert sem találniuk, aki az áldozatról valami jót tudna mondani. Előkerült viszont Párvai (Párvi) Tivadar, aki elő adott egy zavaros történetet egy VICO-Szlovákia nevű vállalkozásról, amit ugyan nem a VICO Rt., hanem „egy külföldi nevű cég alapított meg”, és az alapító cég vezetője nem Fenyő János, hanem egy vele nem tudni, milyen szoros kapcsolatban álló ügyvéd volt.

Előkerült Szényi Gábor, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese is, akinek felesége, Kormos Valéria (a Nők Lapja volt munkatársa) öt évig dolgozott azon, hogy nyolc teljes oldalon foglalkozhasson a VICO-birodalom dolgaival. Szényi szerint a haláleset magyarázata a VICO-birodalom ügyei (tartozások, átmentett vagyonok stb.) között található, amelyeket a Magyar Nemzet már 1996-ban közölt. Ezek a titkok nagyrészt a politika orra előtt játszódtak - mondta Szényi, új megvilágítást adva ezzel az eseményeknek. Erre a riporter is rákérdezett, de Szényi Gábor tagadta, hogy a cikknek bármilyen elő- vagy utóélete lenne. Olvasóink - akik nem olyan feledékenyek, mint a nyilatkozó - talán emlékeznek rá: az aznapi lap fejlécén ez állt: „Ezt a lapot nem a bank szerkeszti”. Tény, hogy a cikket hosszú ideig fektették és csak erős nyomásra jelenhetett meg. Mivel a főszerkesztő-helyettes szavait senki nem cáfolta, maradt a sugalmazás: a halottnak tényleg sok vaj lehetett a fején.

A másnap reggel megjelenő napilapok tovább folytatták Fenyő János, illetve az általa vezetett lapok besározását. A Népszabadság 1998. február 12-i - a gyilkosság másnapján megjelenő - első kiadásában még csak egy kis keretes hírre jutott ideje, de a második kiadás (aminek elkészítésére közel öt órája volt a lapnak) 9. oldalán már féloldalas cikkben összegzik a régi Magyar Nemzet-cikk vádjait. Közöttük olyat is - a VICO felszámolásáról -, amelyet 1996-ban már ismertettek. A tényállás valótlansága miatt a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma egymillió forint nem vagyoni kár megfizetésére kötelezte a Népszabadság Rt.-t.

Nem volt kíméletesebb a Blikk, a Pallagi Ferenc főszerkesztő (korábban a Népszava, majd a Vasárnapi Hírek vezető munkatársa) által jegyzett lap sem, amely Fenyő János halálát az elítélt bűnözőknek kijáró kivégzésnek nevezi, és február 12-én még azon aggódik, hogy „Mi lesz most a VlCO-birodalommal?”.

Másnap viszont a Blikk külföldi tulajdonosa, a Ringier vételi ajánlatot tett a VICO igazgatójának, hogy esetleges nehézségeinkre tekintettel ők szívesen megveszik a lapokat. Köszönjük, nincsenek nehézségeink.

Igazságtalanok lennénk, ha nem szólnánk azokról is, akik a kialakult helyzetben igazi emberi értékekről tettek tanúbizonyságot. Ilyen volt a VICO-t és Fenyő Jánost ismerő üzleti partnereink mindegyike. A legnagyobb konkurensünk, az Axel Springer Budapest Kft. vezetője, Bayer József a tragikus hír után azonnal személyesen fejezte ki döbbenetét és részvétét, illetve ajánlotta fel segítségét.

Népszava 1998. február 18.

Szerző
Témák
2018.04.21 14:01

Borókai: ha nincs médiaegyensúly, nem teljes a sajtószabadság

Publikálás dátuma
2018.08.14 00:00

Fotó: /
Szerinte a sajtó tekintélyes része az ellenzék vegzálásában éli ki magát
Orbán Viktor szólt arról, hogy a magyar népnek elege van a kiváltságosok politikájából, a nemzet akkor fejlődhet, ha a magyarság érdekeit helyezzük az előtérbe.

 A 12 pont mindent túlélt, mert a nemzet alkotása s nem valamiféle köztársasági szabásminta” – jelentette ki Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint ez arra figyelmeztet, hogy az erős és sikeres köztársasághoz a nemzetet kell megerősíteni, a nemzeti összetartozásra kell építeni. A köztársaság nemzetünk ruhája vagy építménye, ami önmagában tehetetlen, a nemzet nélkül értelmetlen – tette hozzá.

 Schmitt Pál, a Fidesz alelnöke úgy vélte, tizenhat évvel a rendszerváltás után változásra van szükség, le kell zárni, ami eddig volt, mert az már nem szolgálja a jövőt. Úgy fogalmazott, a Fidesz „készen áll felelős tettek végrehajtására”.

 Borókai Gábor, a Heti válasz című hetilap főszerkesztője azt mondta, Magyarországon ma nincs médiaegyensúly, nem teljes a sajtószabadság, és ennek megváltoztatásához szerinte sikeres vállalkozókra és jó újságírókra van szükség a jobboldalon.

 Szerinte a sajtó tekintélyes része jelenleg „az ellenzék vegzálásában éli ki magát”, ahelyett, hogy a hatalmat figyelné és ellenőrizné.

 Népszava 2006. március 16.
2018.08.14 00:00
Frissítve: 2018.08.14 07:52

Lőporrobbanás Csepelen

Publikálás dátuma
2018.08.13 12:00

Fotó: /
Népszava anno: 1926-ban ezen a napon, óriási robbanásra ébredt a főváros. 30.000 kg lőszer robbant fel. A detonáció még Budafokot is romba döntötte részben
Csepelen egy, a méreteiben még át sem tekinthető borzalmas katasztrófa történt. Fölrobbant a csepeli lőszerraktár és a Weiss Manfréd-gyártelepen dolgozó munkások százai könnyebb és súlyosabb sérülésekkel, tébolyodott halálfélelemben rohantak a gyár kijárata felé, hogy az egymást követő robbanások emberírtó hatását elkerüljék, hogy életüket megmentsék.

 A hivatalos jelentések teljesen jelentéktelennek tüntetik föl az emberéletben okozott kárt és nekünk a késő éjjeli órákban nincs módunkban megállapítani, hogy a robbanásnak hány áldozata volt. Lehetséges, hogy a véletlen szerencse ezúttal megóvta a munkások százainak életét; lehet, hogy, az áldozatok száma nem jelentékeny.

 Felrobbannak a lőporaknák

 Fél 7 órakor a telepen dolgozó munkások a lőporaknák irányából fölcsapódó lángokra lettek figyelmesek, de ugyanabban a pillanatban földrengésszerű robaj kíséretében alapjában rázkódott meg minden épület, a föld méhe felől irtózatos lökést kaptak a tárgyak és az emberek, a következő másodpercben fülsiketítő hang-orkán támadt, majd a telepet fekete, átható szagú füstfelhők lepték el és néhány másodpercig megingott minden, ami mozgatható. Az üzemekben és műhelyekben dolgozó munkások, mintha csak valami ismeret-len erő játszott volna velük, egymásnak vágódtak vagy a gépekhez ütődtek. Az ablakok csörömpölve zúzódtak be és az irtózatos erejű légnyomás megakasztotta a tüdő munkáját, fönnakadt a száj mozgása, és mint élettelen testek dőltek le a munkások a levált gépdarabokra, a faltörmelékekre és a padlóra. Irtózatos pánik keletkezett. A gyárban dolgozó munkások nagyon jól tudták, hogy a robbanóanyagok pusztulása mit jelent. Önkéntelenül mindenki, aki lábára tudott állni a kiállott ijedtségtől, halottsápadtan a kijárat felé támolygott.

 Véresre sebzett, rogyadozó lábú munkások lepték el a gyártelep útjait, akik lélekszakadva rohantak a kapuk irányához. Senki sem tudta, hogy mi történt, de mindenki érezte a veszedelmet.

 Újabb három robbanás

 Alig telt el néhány perc az első robbanás után, máris újabb detonációk történtek. Gyors egymásutánban még háromszor rengett bele a föld az újabb robbanásokba, amelyek közül a középső volt a leghatalmasabb erejű.

 Akit a légnyomás a szabadban-talált, azt a földre vágta. A gyárépületek és üzemek teteje, mintha, csak papírból készült volna, leröpült. A légnyomás leborotválta az épületekről az ablakokat és ajtókat és minden olyan kiszögelést, amely útjában volt. Megrepedtek a falak, elhajlottak a gépek, megszakadt a világítás és az újabb és újabb lökések ereje mindenütt irtózatos pusztítást végzett.

 Budafokot részben romba döntötte a robbanás

 Budafokot a széles Duna folyam választja el a robbanás tulajdonképpeni színhelyétől, Csepeltől, azonban a katasztrófa a nagy távolság és hatalmas víztömeg ellenére itt is rettenetes mértékben érvényesítette hatását.

 Budafok rendezett tanácsú város az esti órákban éppen közgyűlését tartotta az Árpád-mozgóban, mert a városi képviselők nagy számára való tekintettel egyelőre itt tartják a városi közgyűléseket. Éppen szünet volt, a városatyák az előcsarnokban időztek és beszélgettek, amikor egyszerre óriási lángoszlop emelkedett égnek a Duna másik oldaláról. Néhány pillanat múlva fülsüketítő robbanás hallatszott.
A robbanás ereje a budafoki Árpád-mozgó plafonját és tetejét megemelte.

 Az egész épület recsegett-ropogott. Az épületben tartózkodók fejvesztett rémülettel rohantak ki. A nagy ijedelemben nem is tudtak összefüggést találni a túlsó oldalról látott lángoszlop és e között a rettenetes földindulás között. — Bombamerénylet! — kiáltotta valaki és mindjárt tovább fűzték: Bombamerényletet követtek el a városi tanács ellen!

 A városi képviselőtestület tagjai kirohantak az utcára, de ekkor már bekövetkezett a második robbanás, amelynek pusztító hatása még rettenetesebb volt. Amennyire ez eddig megállapítható volt, legalább 200 budafoki háznak a tetejét vitte el ennek a második robbanásnak a légnyomása. Sok lakásban az ajtókat, ablakokat a szó-szoros értelmében véve, szárnyastól tépte ki és sodorta el a robbanás.

 Záborszky polgármester lakása teljesen tönkrement. A Dunaparton lévő Abel-féle vendéglőnek nemcsak a tetejét vitte le, hanem a belső bútorzatát is hasznavehetetlenné törte össze. Teljesen tönkrement a gyógyszertár. Berendezése, az üvegekben és tégelyekben volt gyógyszerek mind tönkrementek. A gyógyszertár épületének emeleti falai összeomlottak.

 A lakosság rémülete leírhatatlan volt. Asszonyok és gyermekek jajveszékelése és sírása töltötte be az utcákat. És ez a rémület még fokozódott, amikor az utcákon föltűntek véres emberek. A robbanásban összetört bútorok, ablakok fa-, vas- és üvegszilánkjai rengeteg embert sebesítettek meg. Az éjféli órákig ötven embernek nyújtottak első segélyt.

 Népszava 1926. augusztus 13.
2018.08.13 12:00
Frissítve: 2018.08.13 12:00