Oroszország;II. Miklós;

Feltámasztják az orosz cár emlékét

Fura világ a miénk. Egy nép, amelybe hosszú évtizedeken keresztül azt plántálták bele, milyen bűnös a cár, mennyire elitélendő a cárizmus egész korszaka, most olthatatlan kedvet érez ahhoz, hogy újra felfedezze magának cár atyuskát, és feltámassza őt. Ebben partnernek tekintheti az orosz elnököt is. Miért születik újjá II. Miklós az orosz lelkekben?

A kérdés már csak azért is jogos, mert nem csupán a propaganda igyekezett befeketíteni a cárt, a történelmi események sem emelik őt a legnagyobbak közé. Aligha táplálhatja a nosztalgiát Nyikolaj Alekszandrovics Romanov 1894-től 1917-ig tartó uralkodása, hiszen ehhez a korszakhoz kapcsolódik a századforduló orosz gazdasági válsága, a tömeges munkanélküliség, az éhínség.

A Japánnal vívott vesztes háború, amely a csendes-óceáni orosz hadiflotta teljes megsemmisüléséhez vezetett. Az 1905-ös véres vasárnapot követő zendülések, lázadások sora. Az első világháború végleg megpecsételte a cár sorsát.
Ha mindehhez még hozzátesszük, hogy II. Miklós gyenge kezű uralkodó hírében állt, jogos a kérdés: kit és mit sírnak vissza most az oroszok? A Financial Times tudósítója szerint kulturális-történelmi gyökereiket keresve az oroszok a nemzet önazonosságának, identitásának szimbólumát vélik felfedezni a Romanov-dinasztiában. Maga Putyin is felhasználja a cári kultuszt, a nemzeti tudatot, a történelmi múlt feltámasztásának igényét annak érdekében, hogy erősítse a magabiztos állam képét, és növelje a saját népszerűségét.

Már Borisz Jelcin elnök megtette az első nagy lépést, miután 1979-ben Jekatyerinburg közelében megtalálták és DNS-vizsgálattal azonosították II. Miklós és családja csontjait. Jelcin 1998-ban részt vett Szentpéterváron a cári család tagjainak a temetésén, milliók rótták le ekkor kegyeletüket a meggyilkolt emberek előtt. Jelcin gesztusa már csak azért is feltűnést keltett, mert éppen ő volt az, aki Jekatyerinburgban, a hajdani Szverdlovszkban a város tanácselnökeként 1977-ben leromboltatta a cári családnak otthont adó Ipatyev-házat, nehogy az a monarchisták zarándokhelyévé váljon.
2000-ben az orosz ortodox egyház szentté avatta a családot, 2008-ban pedig az orosz legfelsőbb bíróság II. Miklóst és családját jogtiprás áldozatának ismerte el és rehabilitálta.

Manapság egymást követik a megemlékezések. Az állam anyagilag támogatja azokat a rendezvényeket, amelyeket abból az alkalomból szerveznek, hogy 400 évvel ezelőtt léptek trónra a Romanovok. A sok rendezvény közül az egyiknek a Kreml szomszédságában álló Manyezs kiállítási központ adott helyet, itt mutatták be azokat a vívmányokat, amelyeket a Romanov-dinasztiának tulajdonítanak, II. Miklóst pedig olyan cárként ábrázolták, aki korábban elképzelhetetlen szintre emelte az országot. Akadt fiatal látogató, aki mindezt egyszerűen agymosásnak minősítette. Valószínűleg nem ért egyet vele annak a több mint háromszázezer embernek a nagy része, aki a kiállítást meglátogatta.

A főváros tudományos konferenciával is tisztelgett a Romanov-dinasztia előtt. Szentpétervár vallástörténeti múzeuma sem akart lemaradni: itt a cári család történetén keresztül révedeznek a múltba. A messzi Permben olyan kiállítást nyitottak meg, amelyik a Romanovok és az arisztokraták öltözködését, a régi ruhák utánzatait, sőt II. Miklós korának babáit és játékait mutatja be. Kosztroma több mint négyszázmillió rubelt költ el arra, hogy 2015-re felújítsa a városközpontot, amelynek a cári emlékmű lesz a dísze.

Számos helyen emeltek szobrot II. Miklósnak és feleségének. Szamarában Marija Vlagyimirovna Romanova nagyhercegné nyitotta meg a II. Miklós és felesége portréit bemutató kiállítást. "Ez annak a jele, hogy Oroszország feltámasztja tradícióit. Nekünk XXI. századi embereknek szeretnünk kell tradícióinkat, történelmünket és át kell adnunk ezt a fiatalabb nemzedéknek"- jelentette ki. Nagy kérdés, hogy a fiatal nemzedék vevő lesz-e erre?