Előfizetés

Mindenek ellenére...

Publikálás dátuma
2014.09.04. 11:00

A horogkereszt nyilas változata egyre vakmerőbben lép föl és az úgynevezett jobboldaliság olyan igényeket támaszt a magyar néppel szemben, amelyek élénken emlékeztetnek a fasizmusra.

Ezen a héten megint késhegyen állt az európai béke ügye, ha ugyan békének nevezhető az az állapot, amelyben manapság a földkerekség népei vergődnek.

A generálisok már a haditér-képek fölé hajoltak, a kardok már félig kiugrottak hüvelyükből és milliónyi szív remegve és sötét aggodalomban leste: mit hoz a holnap?

Elmúlt vajon a veszély?

Ki tudna erre határozott és megnyugtató feleletet adni!

Csupa kérdőjel a világ! És mintha az értelem fénye kihunyt volna az emberiség égboltozatán. A sötét pánik bolond lyukaiból bolond szelek fújnak és a légkör telve az idegek feszültségével.

Korszak, amely kedvez a kalandoknak és a kalandoroknak. Korszak, amelyben minden feje tetején áll, amelyből kiveszett a logika törvénye, és amelyben az igazságot ízekre tépték.

Az emberiség tétován és meg-babonázottan áll eszmék és dolgok zűrzavarában és sóvárogva lesi, mikor tisztul ki a jövendő égboltozata. Sajnos, sokan, nagyon sokan akadnak, akik minden gonoszul föllobbanó lidércfényről azt hiszik, hogy a hajnal pirkadása, Nehéz is megőrizni ezekben az időkben a lélek szilárdságát s az értelem világosságát. Nem mindenkinek adatott meg, hogy a roppant zűrzavarban is fölismerje a lassan, de határozottan kibontakozó új világrend körvonalait(...)

Aki tehát jobb, igazságosabb, tisztább, emberségesebb világ után vágyódik — az nem lehet híve a diktatúrának. A munkásság, a parasztság, az értelmiség saját vesztébe rohanna, ha ott, ahol még szabadon vehet lélegzetet, vállalná vagy tűrné a diktatúrát, ezt az új barbárságot(...)

Bizonyos, hogy a fertőzésnek a veszélye azokban az országokban, amelyek nagy vérveszteséggel kerültek ki a háborúból és sok igazságtalanságot szenvedtek, ahol a gazdasági válság széles néprétegeket döntött nyomorúságba, meglehetősen nagy. De minél nagyobb, annál erőteljesebben, elhatározottabban, elszántabban kell küzdeni ellene.

Itt, nálunk is — kár volna tagadni — sokan és éppen a talajt-vesztett rétegekből, beleestek ebbe a fertőzöttségbe. A horogkereszt nyilas változata egyre vakmerőbben lép föl és az úgynevezett jobboldaliság olyan igényeket támaszt a magyar néppel szemben, amelyek élénken emlékeztetnek a fasizmusra.

A veszélyt hiba volna föl nem ismerni.

Népszava 1938. szeptember 4