Hárs István – 90

Csak utólag jöttem rá, hogy azokban az átkos időkben micsoda személyi kultusz volt a Magyar Rádióban. Délelőttönként sokszor adtak operett-részleteket, közülük is feltűnően gyakran játszották a Bástyasétány 77 dalait. Az egyiket a nagyszerű Ajtay Andor énekelte, benne a következő két sorral: "Ám, hogyha Budára jársz,/ A szíveddel hallgasd, hogy mit mond a hárs....". És ki volt akkoriban az intézmény elnöke? Hárs István. Bár aligha valószínű, hogy ő követelte ezt a számot, de így utólag mégis gyanús a dolog.

Felütésnek persze olyan ez, mintha egy múltban kutakodó ál-történész találta volna ki. Az igazság az, hogy az ilyesfajta személyi kultusz nagyon is távol állt attól az embertől, aki majdnem harminc évig - szinte a teljes Kádár-korszakban - vezette a Magyar Rádiót. 1957 elején került oda, nyilvánvalóan pártmegbízatásból, a politikai adások élére. 1959 végétől azonban már az intézmény első elnökhelyettese, s minthogy az elnök az akkor még együvé tartozó rádió és az ébredező televízió vezetője is, lényegében ő a rádió irányítója. 1974-től az immár önálló cég teljes jogú vezetője, s az is marad 1988-as nyugdíjazásáig. Ne felejtsük el, akkor a rádió egészen mást jelentett, mint napjainkban. Nem voltak kereskedelmi adók, az egyetlen televízió is jórészt csak bontogatta szárnyait. Az újságok mellett a Magyar Rádió volt a tájékoztatás fő letéteményese, egyúttal a politikai propaganda eszköze is. Rengeteg műsor készült az intézményben. Remek rádiójátékok a kor legnagyobb színészeinek közreműködésével, zenei felvételek a rádió nemzetközi hírű együtteseivel, az egész országot megmozgató vetélkedők, mindig nagyon várt kabarék, és így tovább. Ezt a rádiót vezette, alakította hozzáértően, elkötelezetten, nagy emberséggel Hárs István. Ahogy Mester Ákos írta róla, "elkötelezett ember volt, de nem a profit és a politikai brancs elkötelezettje; egy eszmében hitt és nem azokban, akik képviselték".

Nem véletlen, hogy most, amikor a volt elnök 90 éves lett, nagyszabású ünnepségre készülnek az egykori rádiósok. Már öt éve is megünnepelték Hárs Istvánt, akkor egy könyvet adtak át neki, amibe éppen 85-en írtak köszöntő sorokat. Továbbá személyes emlékeket arról az emberről, akinek a hallgatók is és ők is hálásak lehetnek azért, hogy olyan volt az intézmény, amilyen. Jó munkahely, ahol valódi csapatok alakultak ki és világszínvonalú műsorok készültek. És amely fölé az elnök tartott afféle "védőernyőt", hogy a munkatársai az "átkos" időkben is nyugodtan tudjanak dolgozni, ismerve a párt és a kormány elvárásait, de centinként és nagyon tudatosan tágítva a határokat. Jellemző a történet, amelyet Havas Henrik idézett fel. Csernobil után pár nappal az akkori miniszterelnök-helyettes, Czinege Lajos kifakadt, amiért a rádióban elmondják, a légmozgások hazánk fölé sodorhatják a nukleáris szennyeződést. Megüzente tehát - némi fenyegetőzés közepette -, hogy a Bródy Sándor utcaiak ne keltsenek pánikot. Havas elmondta az ukázt Hársnak, aki csak annyit válaszolt: "Ameddig én vagyok a rádió elnöke, addig fúj a szél."

Hárs Istvánról legendák keringenek. Hogyan mentett meg a párt haragjától munkatársakat, s hogy az ajtaja mindig nyitva állt, de sosem hivatott senkit, inkább maga ment el a különböző rádiós műhelyekbe. Olyan tulajdonságok, amelyek napjainkban még inkább felértékelődnek. Jó legalább felidézni őket a megérdemelt köszöntés közepette.

Szerző
2014.09.15 08:13

Sztrájkbizottság alakult a Hankooknál

Publikálás dátuma
2019.02.23 11:58

Fotó: Shutterstock
Pattanásig feszült a helyzet a dunaújvárosi Hankook gumigyárban, ahol a cégvezetés egyoldalúan felfüggesztette a szakszervezettel folytatott bértárgyalásokat, befagyasztotta a konzultációt. Tájékoztató formájában arról értesítették a dolgozókat, hogy az Üzemi Tanács javaslatait fogják majd figyelembe venni a béremeléskor, holott bérmegállapodásra csak a VDSZ Dunaújvárosi Gumigyártók Szakszervezete jogosult, az Üzemi Tanács nem! A cégvezetés február 20-ra ígérte az újabb konzultációt, ezen képviselője nem jelent meg, érdemi javaslatot nem küldött, s azzal húzza az időt, hogy nem volt módja a távol-keleti tulajdonossal egyeztetni. A szakszervezet, melybe az év végi bónusz késedelmes kifizetése miatt tömegesen lépnek be a munkavállalók, a vezetés lépésére válaszul megalakította a sztrájkbizottságot, és hangsúlyozzák: törvényes úton fogják megakadályozni, hogy a cégvezetés semmibe vegye jogaikat! 
Szerző
Témák
sztrájk

Felminősítette Magyarországot a Fitch

Publikálás dátuma
2019.02.23 09:03
A kép illusztráció.
Fotó: Shutterstock
Felminősítette Magyarországot a Fitch Ratings, egyebek mellett a magyar külső adósságpozíció gyors javulásával indokolva a lépést.
A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy egy fokozattal "BBB"-re javította a devizában és forintban fennálló hosszú futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az eddigi "BBB mínusz"-ról. Az új osztályzat kilátása stabil. Egy héten belül ez a magyar szuverén adósságkötelezettségek második felminősítése. Múlt pénteken a Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege (S&P Global Ratings) szintén egy fokozattal "BBB/A-2"-re javította a hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi "BBB mínusz/A-3"-ról. Az S&P új magyar osztályzatának kilátása szintén stabil. A Fitch és az S&P lépése nyomán a három piacvezető globális hitelminősítő közül jelenleg már csak a Moody's Investors Service tartja nyilván Magyarországot a befektetési ajánlású kategória alapszintjén, "Baa3" besorolással. A Moody's e besorolása a Fitch és az S&P módszertanában a "BBB mínusz"-nak felel meg. A magyar besorolásokra immár mindhárom hitelminősítő stabil kilátást tart érvényben. A múlt heti és a mostani felminősítés előtt a Standard & Poor's és a Fitch Ratings egyaránt pozitív kilátást tartott érvényben a magyar szuverén adósbesorolásra, a Moody's osztályzati kilátása azonban évek óta stabil. A Fitch már korábban utalást tett a magyar államadós-besorolás idei felminősítésének lehetőségére. A közép- és kelet-európai térség szuverén adósminőségi mutatóiról nemrégiben összeállított, 2019-re szóló, Londonban ismertetett éves helyzetértékelésében a cég felidézte, hogy - a tanulmány bemutatása idején - a régióban Magyarországgal együtt összesen hét államadóst tartott nyilván felminősítés lehetőségét jelző pozitív besorolási kilátással, és mivel e pozitív kilátások már 2017 óta érvényben vannak, ez "felfelé ható minősítési lendületet ad" a térségnek 2019-ben. A magyar államadós-besorolás pénteki felminősítésének indoklásában a Fitch Ratings kiemelte, hogy saját számítási módszere alapján a hazai össztermékhez (GDP) mért nettó külső magyar adósságráta a 2013-2017-es időszak 34,4 százalékos átlagáról tavalyig 10,2 százalékra csökkent. A Fitch megjegyzi, hogy a listáján hasonló besorolással szereplő szuverén adósok nettó külső adósságrátájának mediánértéke jelenleg 7,8 százalék. A hitelminősítő szerint a magyar külső nettó adósságráta csökkenésének fő okai között van a folyómérleg-egyenleg folyamatos - jóllehet most már szűkülő - többlete, a stabil külföldi működőtőke-beáramlás, valamint az Európai Uniótól érkező folyósítások. A Fitch elemzése szerint a külső likviditási ráta is jelentősen, a 2012-2017-es időszak 95 százalékos átlagáról 138 százalékra javult, jóllehet továbbra is elmarad a hasonló besorolású szuverén adósok 153,5 százalékos mediánértékétől. A hitelminősítő szerint az, hogy a magyar folyómérleg-egyenleg tavaly az erőteljes hazai kereslet ellenére is a GDP 1,1 százalékára becsülhető többletben maradt, a magyar gazdaság, különösen a szolgáltatási szektor versenyképességének javulását tükrözi. A Fitch Ratings várakozása szerint a magyar folyómérleg-egyenleg GDP-arányos többlete az idén 0,8 százalékra csökken, elsősorban a gyengébb külső kereslet miatt, de 2020-ban ismét 1,1 százalékra bővül. A cég hangsúlyozza, hogy a magyar folyómérleg-pozíció mindenképpen kedvező a Fitch listáján "BBB" besorolással szereplő többi szuverén adóséhoz képest, ezek mediánszintje ugyanis jelenleg mínusz 1,3 százalék. A Fitch Ratings várakozása szerint a magyar folyómérleg-egyenleg és a nettó közvetlen külföldi tőkebeáramlás értéke a 2019-2020-as időszak átlagában a hazai össztermék 2,4 százaléka lesz, vagyis ez a mutató szintén meghaladja a "BBB" besorolási kategória 1,7 százalékos mediánértékét. A hitelminősítő szerint a felminősítés tényezői közé tartozik az is, hogy a hazai össztermékhez mért magyar államadósság-ráta változatlanul lefelé tartó pályán van. A Fitch előrejelzése szerint ez a mutató a 2012-2017-es időszak 75,2 százalékos átlaga után az idén 68 százalékra, 2020-ban 66 százalékra csökken. Jóllehet a GDP-arányos magyar államadósság-ráta még mindig magasabb az azonos besorolású szuverén adósok 38,5 százalékos jelenlegi mediánszintjénél, a Fitch azonban úgy ítéli meg, hogy a viszonylag erőteljes magyar finanszírozási rugalmasság - amely a devizában denominált adósság alacsony arányából és a nem rezidens befektetők kezén lévő államadósság-hányad csökkenéséből ered - részben enyhíti a kockázatokat. A Fitch megjegyzi, hogy a magyar adósságszolgálati teher alacsonyabb az azonos besorolású adósok mediánjánál. A cég az EU-hoz fűződő viszonyt taglalva megemlíti, hogy erősödnek a magyar igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos aggályok. A Fitch elemzői azonban nem várják, hogy a hetedik cikkely szerint eljárás az idén jelentősen előrehaladna, bár megítélésük szerint az EU-folyósítások 2021-től javasolt csökkentése kiélezheti a viszonyt. Az elemzés szerint a magyar bankszektor stabil, tőkeellátottsága bőséges, a nem teljesítő kinnlevőség-hányad csökken, a tavalyi harmadik negyedévben már nem haladta meg az 5,6 százalékot, miközben a hitelkiáramlás változatlanul erőteljes. A 4,8 százalékosra becsült tavalyi gazdasági növekedés valószínűleg ciklikus tetőzést jelentett, de a beruházási aktivitás és a háztartási fogyasztás az előrejelzési távlatban továbbra is robusztus mértékben hozzájárul majd a magyar gazdaság növekedéséhez - jósolja a Fitch Ratings pénteki elemzése. 
Szerző