Előfizetés

Kivételeznek Pistoriusszal a börtönben

Oscar Pistoriust, Dél-Afrika egykori büszkeségét, paralimpiai bajnok rövidtávfutót néhány hete öt éves börtönbüntetésre ítélték felesége, Reeva Steenkamp megölése, pontosabban gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. Mint a Sunday Times írta, Pistorius megkülönböztetett figyelemben és bánásmódban részesül a börtönben. 

Szombaton ünnepelte 28. születésnapját, s testvérét, Carlt jóval hosszabb ideig láthatta vendégül annál, amint arra a helyi szabályzat lehetőséget adna: két órán keresztül társaloghattak a pretoriai büntetésvégrehajtási intézményben. Pistorius el is fújhatta a születésnapja alkalmából kapott tortán a gyertyákat.

Logan Maistry, az intézmény igazgatója szerint szó sincs semmiféle megkülönböztetett bánásmódról. Állítása szerint csupán arról van szó, hogy Pistoriust egy egészségügyileg jobban felszerelt szárnyban tartják fogva, ahol más szabályok uralkodnak. Az atléta október 21-én került börtönbe, de akár már 2015 augusztusában szabadulhat.

Imrédy Béla - Kötél általi halál!

Publikálás dátuma
2014.11.24. 10:00

Így tudósított a Népszava Imrédy Béla halálos ítéletéről

Majdnem zsúfolásig megtelt a Zeneakadémia nagyterme Imrédy Béla bűnperének utolsó napján, amikor a népbíróság ítéletet hirdetett. Nemcsak a magyar hallgatóság foglalta el helyét, hanem a külföldi missziók részéré fenntartott páholyok is benépesedtek. A többi között megjelent Grigorjev tanácsos, Grainville amerikai hadnagy és Kovách amerikai alezredes.

Pontosan 10 óra 24 perckor lép a terembe dr. Nagy Károly tanácselnök vezetésével a bíróság és röviddel utóbb fegyveres fogházőr előállítja a vádlottat. Dermedt csendben kezdi olvasni a tanácselnök: 

A magyar nép nevében! A budapesti népbíróság a háborús és egyéb bűntettekkel vádolt Imrédy Béla magyar állampolgár, nyugalmazott miniszterelnököt, aki 1945. október 8 óta előzetes letartóztatásban van, az 1945, VII. te. által törvényre emelt rendelet értelmében bűnösnek találta a 11. 1-pontjának első bekezdése, a 11. 4. pontja, a 11. 6. pontja, a 13. 1. és 5. pontija értelmében meghatározóit háborús, valamint a 15. 1- és 2, pontja értelmében meghatározott népellenes bűntettben és ezért a rendelet 12/a, 14 /a és 16/a szakasza alkalmazásával, az 5. felhívásával, valamint a Btk. 9§. és 10. paragrafusainak felhívásával

Kötél általi halálra, állásvesztésre, nyugdíjigényének elvesztésére, politikai jogainak 10 évre való felfüggesztésére ítélte.

Egyben elrendelte a per költségeinek a vádlott terhére való átírását

Az ítélet elhangzott. A klasszikus római jogszabályok szerint folyt le a nagy per, nemcsak az ország, de az egész világ nyilvánossága előtt. Választott védő védte a vádlottat és a történelmi per minden mozzanatát az éter hullámai sugározták szét. A két fél nem a népbíróság és Imrédy Béla volt. Nem! Egy sokat szenvedett nép és egy ezeréves múlt bölcsőjéből burjánzott huszonöt esztendős ellenforradalom. A vádlottat — jelen esetben — egy sápadt, a vádak súlyától meggörnyedt, hatalomra vágyó férfit és a hatalomért mindent odadobó személyt, Imrédy Béla testesítette meg.

Komor, ünnepélyes volt a légkör a tárgyalás megnyitásán. Komoly, ünnepélyes maradt akkor is, amikor józanfejű. becsületes politikusok számoltak be arról az ármányról. amellyel a vádlott országmentő ténykedésüket megakadályozni igyekezett és sajnos, meg is tudta, akadályozni. De éppen ilyen komor és ünnepélyes maradt a hangulat akkor is, amikor a vádlott politikájával egy síkon haladó országrontók mondották el sunyi, önmagukat védő, avagy még mindig handabandázó vallomásaikat. És komor tudott maradni ennek a teremnek az egész hallgatósága a két ügyész által elmondott vádbeszéd alatt is, noha a még alig behegedt sebek újra fájóan felszakadtak.

Mégsem a két remekül fölépített és emberileg tiszta vádbeszéd vádolta legsúlyosabban a vádlottat és azt a rendszert, amelyik ilyen iszonyatos szakadékba lökte az országot. Ha a terem hallgatósága a sátáni szörnyűségek ismeretében meg is feledkezett volna magáról és a szidalmak özönével, a súlyos vádak légiójával halmozta volna el Imrédy Bélát, akkor sem ők mondották volna a legsúlyosabb vádbeszédeit.

Ebben a letiport, kifosztott. meggyalázott országban az árvák, az özvegyek, a nyomorékok, a nincstelenek, a lerombolt hidak, a kártyavárként összedőlt paloták, a föld színéről elsepert kis munkásházak nyújtják vádolón sovány karjaikat Imrédy és a magyar fasizmus felé. Néma ez a vád, de annál döbbenetesebb. Némán vádoltak azoknak a százezreknek a népbírósági teremben megjelent szellemei, akik az embertelen zsidótörvények lavináját megindító Imrédy miatt pusztultak el a Don és a Volga partján, a gázkamrákban és gyűjtőtáborokban.

A történelem ítélt, a nép ítélt, egy ország és a humanizmus ítélt. Az igazság tiszta tógáján nem képződött ránc. a megsértett jog elégtételt kapott.

Népszava 1945. november 24.

Imrédy Béla - Kötél általi halál!

Publikálás dátuma
2014.11.24. 10:00

Így tudósított a Népszava Imrédy Béla halálos ítéletéről

Majdnem zsúfolásig megtelt a Zeneakadémia nagyterme Imrédy Béla bűnperének utolsó napján, amikor a népbíróság ítéletet hirdetett. Nemcsak a magyar hallgatóság foglalta el helyét, hanem a külföldi missziók részéré fenntartott páholyok is benépesedtek. A többi között megjelent Grigorjev tanácsos, Grainville amerikai hadnagy és Kovách amerikai alezredes.

Pontosan 10 óra 24 perckor lép a terembe dr. Nagy Károly tanácselnök vezetésével a bíróság és röviddel utóbb fegyveres fogházőr előállítja a vádlottat. Dermedt csendben kezdi olvasni a tanácselnök: 

A magyar nép nevében! A budapesti népbíróság a háborús és egyéb bűntettekkel vádolt Imrédy Béla magyar állampolgár, nyugalmazott miniszterelnököt, aki 1945. október 8 óta előzetes letartóztatásban van, az 1945, VII. te. által törvényre emelt rendelet értelmében bűnösnek találta a 11. 1-pontjának első bekezdése, a 11. 4. pontja, a 11. 6. pontja, a 13. 1. és 5. pontija értelmében meghatározóit háborús, valamint a 15. 1- és 2, pontja értelmében meghatározott népellenes bűntettben és ezért a rendelet 12/a, 14 /a és 16/a szakasza alkalmazásával, az 5. felhívásával, valamint a Btk. 9§. és 10. paragrafusainak felhívásával

Kötél általi halálra, állásvesztésre, nyugdíjigényének elvesztésére, politikai jogainak 10 évre való felfüggesztésére ítélte.

Egyben elrendelte a per költségeinek a vádlott terhére való átírását

Az ítélet elhangzott. A klasszikus római jogszabályok szerint folyt le a nagy per, nemcsak az ország, de az egész világ nyilvánossága előtt. Választott védő védte a vádlottat és a történelmi per minden mozzanatát az éter hullámai sugározták szét. A két fél nem a népbíróság és Imrédy Béla volt. Nem! Egy sokat szenvedett nép és egy ezeréves múlt bölcsőjéből burjánzott huszonöt esztendős ellenforradalom. A vádlottat — jelen esetben — egy sápadt, a vádak súlyától meggörnyedt, hatalomra vágyó férfit és a hatalomért mindent odadobó személyt, Imrédy Béla testesítette meg.

Komor, ünnepélyes volt a légkör a tárgyalás megnyitásán. Komoly, ünnepélyes maradt akkor is, amikor józanfejű. becsületes politikusok számoltak be arról az ármányról. amellyel a vádlott országmentő ténykedésüket megakadályozni igyekezett és sajnos, meg is tudta, akadályozni. De éppen ilyen komor és ünnepélyes maradt a hangulat akkor is, amikor a vádlott politikájával egy síkon haladó országrontók mondották el sunyi, önmagukat védő, avagy még mindig handabandázó vallomásaikat. És komor tudott maradni ennek a teremnek az egész hallgatósága a két ügyész által elmondott vádbeszéd alatt is, noha a még alig behegedt sebek újra fájóan felszakadtak.

Mégsem a két remekül fölépített és emberileg tiszta vádbeszéd vádolta legsúlyosabban a vádlottat és azt a rendszert, amelyik ilyen iszonyatos szakadékba lökte az országot. Ha a terem hallgatósága a sátáni szörnyűségek ismeretében meg is feledkezett volna magáról és a szidalmak özönével, a súlyos vádak légiójával halmozta volna el Imrédy Bélát, akkor sem ők mondották volna a legsúlyosabb vádbeszédeit.

Ebben a letiport, kifosztott. meggyalázott országban az árvák, az özvegyek, a nyomorékok, a nincstelenek, a lerombolt hidak, a kártyavárként összedőlt paloták, a föld színéről elsepert kis munkásházak nyújtják vádolón sovány karjaikat Imrédy és a magyar fasizmus felé. Néma ez a vád, de annál döbbenetesebb. Némán vádoltak azoknak a százezreknek a népbírósági teremben megjelent szellemei, akik az embertelen zsidótörvények lavináját megindító Imrédy miatt pusztultak el a Don és a Volga partján, a gázkamrákban és gyűjtőtáborokban.

A történelem ítélt, a nép ítélt, egy ország és a humanizmus ítélt. Az igazság tiszta tógáján nem képződött ránc. a megsértett jog elégtételt kapott.

Népszava 1945. november 24.