Előfizetés

Féltik a katonákat

Publikálás dátuma
2015.02.05. 07:25

Népszava, 1913. február 5.

Vizsgálóbírói végzés alapján lefoglaltak ma egy röpiratot, amelyet a „Világosság"-nyomdában nyomtattak, amely „Katonák! Proletártestvérek!" megszólítással kezdődött, a katonaruhába bujtatott proletárokhoz szólott s "A szervezett munkásság" aláírással jelent meg. A vizsgálóbírói végzés indokolása a következő :

A fönt körülirt röpiv a btk. 172. §-ába ütköző izgatás vétségének jelenségeit tünteti föl - emiatt az ügyész följelentést tett és mert a terjesztés megakadályozása végett az összes lappéldányok lefoglalását indítványozta és ez a hatóságoknak törvényes hatáskörben kiadott rendelete iránt tartozó tisztelet megóvásában rejlő közérdeknél fogva indokolt a lefoglalást elrendelni kellett. Dr. Takács s. k. vbiró.

A hatóságok, úgy látszik, nem nagyon bíznak már a katonaságban. Egy röpiratnak, amelyben mindössze az foglaltatik, hogy a katonák emlékezzenek civil mivoltukra, proletár jogtalanságukra, ilyen sürgős lefoglalása legalább is arra vall: a hatóságok tudják azt, hogy a katonaságban megrendült az a fegyelem, amely mundérba nem öltöztetett testvéreik lemészárlására késztetné. A katonaságnak "a belső ellenség" ellen való fölhasználása tehát nehézségekbe ütközik: ez következik ebből a lefoglaló végzésből.