Ezen a napon tört ki a brókerbotrány

Publikálás dátuma
2015.02.10 11:00

1994-ben ezen a napon tört ki a Lupis-féle brókerbotrány. Felfüggesztették a brókercéget. Hitelből vásárolt kötvények és hamis letéti igazolások. Népszava anno

Mint ismeretes, a cég a közelmúltban több igen nagy értékű tőzsdén kívüli ügyletre vonatkozó bizományosi szerződését nem teljesítette.

A legfrissebb információk szerint az összeg tovább nőhet, egyesek már 2,5-3 milliárd forintos összegről beszélnek. Az tény, hogy a kisbefektetők még nem tettek feljelentést az egyébként megbízhatónak, bár néha kockázatos döntéseket hozóként ismert Lupis József ellen.

Az Értékpapír Felügyelet a Lupis Brókerház (lásd: Lexikon) letéti szerződéseinek átvételére, szabályszerűen teljesített bizományosi szerződésekből fakadó kötelezettségek teljesítésére, a Góg Értékpapír Rt.-t jelölte, amelyhez a tőzsdetanács biztost rendelt ki, akinek dolga a Lupiséktól átvett kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

Időközben hamisításra is fény derült: a központi elszámolóházhoz a nevében kiállított, a Lupis Brókerház értékpapír számlája terhére hamisított letéti igazolások kerültek, amelyeket nagy értékre, intézményi nagybefektetők javára állítottak ki. így a KELER Rt. vezérigazgatója ismeretlen tettes ellen magánokirat-hamisítás miatt tett feljelentést. Ugyanakkor a tőzsdetanács és az elszámolóház megállapította, hogy a tőzsdei kereskedés elszámolásában, semmilyen fennakadás nem volt, a Lupis Brókerház Rt. a tőzsdei kötelezettségeknek hiánytalanul eleget tett.

A brókerház pénzügyi manőverei között előkelő helyen van a Magyar Államvasutak Rt. is. A belső vizsgálat szerint két részletben, összesen 885 millió forint értékben vásárolt a pénzügyi főosztályvezető és helyettese a Lupis Brókerháznál állam- kötvényeket.

A brókerház manőverei között előkelő helyen van a Magyar Államvasutak Rt. is. A belső vizsgálat szerint két részletben, összesen 885 millió forint értékben vásárolt a pénzügyi főosztályvezető és helyettese a Lupis Brókerháznál állam- kötvényeket. A „házon belüli szokásjog” alapján, önálló befektetési akciókba nem kezdhettek. Az első - decemberi - ügylet lebonyolítására a Magyar Hitelbanktól 24 százalékos kamatra vettek fel rövid lejáratú kölcsönt. A második - januári - akció lebonyolítására kapóra jött, hogy a MÁV a vártnál hamarabb jutott egy devizabefizetéshez, s ez elegendő pénzügyi alapot adott a vásárláshoz. Egyetlen ügyiratot sem találtak a pénzügyi tranzakciókról, amelyről sem a gazdasági vezérigazgató-helyettes, sem a vezérigazgató nem tudott.

Az üzlet határideje csak november 30-án jár le - elméletileg -, addig megtérülhet a befektetés, amelynek nyeresége is ígéretes, hiszen a szerződés szerint a diszkont (csökkentett) áron vásárolt értékpapírokra 32 százalékos hozamot garantáltak.

A MÁV miniszteri biztosa az értékpapírok visszaváltására adott utasítást. Ám az igazolások szerint a KELER Rt.-nél - állítólag itt helyezték el az értékpapírokat -, a MÁV-nak semmilyen kötvénye nincs letétben, sőt másutt sincs. Ez váltotta ki a vizsgálatot, s vezetett oda, hogy a pénzügyi főosztályvezetőt és helyettesét azonnali hatállyal felmentsék a munkavégzés alól.

Népszava 1994. február 10.

Szerző
Témák

Véres bolseviki-merénylet a Népszava ellen

Publikálás dátuma
2019.02.21 17:00

Az eredmény négy halott — közöttük három rendőr — és huszonnégy sebesült
A kitűnő magyar bolseviki vezérek bizonyára gyönyörtől dagadó kebellel, megelégedetten dörzsölik proletárvérrel bemocskolt kezeiket: megint sikerült nekik egy vak tömeg nyomorúságából és ötödfél éven át fölgyülemlett keserűségéből véres zűrzavart, támasztani és egy csomó szegény proletárt elbolondítva, fejjel a falnak vinni. Azaz dehogy is vinni — ugratni! Mert ők nem viszik az embereket, hanem amikor elhajították a csóvát, gyáván meglapulnak a háttérben.
Már hetek óta nem hajtottak végre valamirevaló „cselekedetet", már pedig a rubeleket meg kell szolgálni. Főztek tehát boszorkánykonyhájukban egy finom kis tervet. Csütörtökön délután 2 órára gyűlésre hívták össze a munkanélkülieket a Vigadó nagytermébe. Tudták, hogy öntudatos, szervezett munkás, — jól ismerve már őket (Salgótarján és a többi!) — nem hallgat az ő hívó szavukra, hanem csupán tudatlan, zavaros fejű, tehát minden őrültségre kapható elemekkel lesz dolguk a gyűlésen. Így is történt.
A gyűlés szónokai a legelvetemültebb hazugságokkal és rágalmakkal izgatták a tömeget — nem, dehogy is Bethlen István és föl támadni igyekvő gonosz mungótársai ellen, akik az egész mai nyomorúságot az országra zúdították, nem is az ellenforradalmár főpapok és szolgáik ellen, dehogy is...
Ők a forradalmi szociáldemokrácia és a munkásság, újságja ellen uszították a szegény szellemi vakokat, akik így fölpaprikázva vonultak — a szónokok invitációjára — a „Vörös újság" szerkesztősége elé, ahol azután Vágó Béla föbolseviki úr, még nemrég „Az Est"-nek buzgó terjesztője, valamint társai: Kun. Somló és Szamuely urak — fegyverre szólították a hazugságokkal, e szellemi alkohollal lerészegített elemeket. Innen vonultak azután tömegesen lapunk szerkesztősége felé, hogy azt fegyveresen elfoglalják. Azonban az a rendőrcsapat, amely a Visegrádi utcából idáig kísérte őket, a Népszínház utcában útjukat állotta és igen mérsékelt modorban békés szétoszlásra szólította föl őket. Erre a tömegből a rendőrökre lőttek, és mint egy adott jelre, vad lövöldözés támadt az utcán. Egyes házak ablakaiból is lettek. Az eredmény négy halott — közöttük három rendőr — és huszonnégy sebesült.
Hol vannak most, mit szólnak ebhez a hős bolsevikiek?! A vezérek? Gyáván lapulnak és — amire előre el lehettünk készülve — mosakodnak. Száz meg száz tanú igazolja, hogy a lövöldöző tömeg egyenest a Visegrádi utcából vonult föl, de a háttérben meglapult vezérek gaz gyávasággal mossák gyilkos kezeiket. Hiába minden igyekezetük! A szervezett munkásság világosan látja, hogy a rubeles forradalmárok egyetlen lépést sem tettek mindmostanáig sem az új rend ellen ágaskodó eIlenforradalmárok ellen, sem azért nem dolgoztak egy mákszemnyit sem, hogy még bőven kínálkozó szűz talajon hintsék el a szocializmus magvait.
Nem, ilyet ők nem tettek, de mindent elkövettek, hogy a sok évtizedes, temérdek áldozattal megteremtett munkásmozgalmat, amely előtt most annyi szép alkotás és egy jobb jövő lehetősége áll: hogy ezt a szép és hatalmas munkástábort megbontsák és földúlják.
Felelősségérzet lelkiismeret?
Ez nekik hekuba! De semmi mosakodás és hazudozás nem segít rajtuk és nem mentesíti őket a felelősségtől. Ha a szerencsétlen félrevezetett proletárok — akik mégis csak testvéreink —számíthatnak is enyhébb elbírálásra: magukat a rubeles fickókat mától fogva a munkásság csak aljas, becstelen ellenségnek tekintheti és a szerint kell velük elbánnia.
Népszava 1919. február 21.
Témák
1919
Frissítve: 2019.02.21 17:02

Merénylet Clemenceau ellen

Publikálás dátuma
2019.02.20 17:00

Rálőttek a francia miniszterelnökre — A merénylőt elfogták
Clemenceau miniszterelnökre ma reggel 9 óra tájban, amidőn hazulról elindult és automobilja a Rue Franklin sarkán elhaladt, revolverrel többször rálőttek. Clemenceau könnyen megsebesült, mindazon által igen nyugodt maradt és azoknak, akik körülvették, ezt mondta:
— Semmi az egész!
A merénylőt, aki el akart menekülni, a rendőrök a járókelők segítségével elfogták. A merénylő Cottinnek nevezte magát. Clemenceau gyalog tudott hazamenni. Állapota semmiféle nyugtalanságra nem ad okot. A miniszterelnök a fején sebesült meg.
Népszava 1919. február 20.
Témák
merénylet
Frissítve: 2019.02.20 17:00