A nők jogai

„Merjünk álmodni” c. cikkében helyesen mutat rá Szunyogh Szabolcs azoknak a korlátoltságára, akik a nőknek vitatják a jogát, hogy az őket érintő kérdésekben dönthessenek, a vak komondorokat feleségük inzultálásával megvádoló közéleti személyek hazugságára, a vasárnapi munkavállalást elítélők álszentségére, mert nem hajlandók elismerni, hogy még ha van is biológiai különbség a két nem között, nő és férfi emberi joga azonos, következésképpen döntési képesség, illetve a döntési jog tekintetében egyenértékűek. Van azonban egy olyan eset – sajnos nem is ritkán - amikor maguk a nők nyilatkoznak elfogadhatatlan módon. Mindig bosszankodom, ha azt hallom egy nő szájából, hogy „nem dolgozom, otthon vagyok...”. Mert a társadalomnak el kell ismernie annak a munkának is az értékét, amit a nő otthonában kifejt. Az ilyen és hasonló mondatokat hallva eszembe jut az, amit Golda Meir egykori nagyszerű izraeli miniszterelnök önéletírásában olvastam, aki izraeli életét szentföldi bevándorlóként egy kibucban kezdte. Írja, hogy havonta változott a munkafeladat, a nők közül sokan kerülni akarták a konyhai munkát, mondván az nem kielégítő. A későbbi politikus bölcsen azt kérdezte ilyenkor: talán nem tartják fontosnak családjuk- házastársuk, szerelmük- ellátását, megfelelő életkörülményeik biztosítását?

A Politikai Híradó jelenti:

Publikálás dátuma
2015.03.20. 07:25

Népszava, 1919. március 20.

A Népszava március 9-iki, a „Magyarország" március 11-iki, a „Rendkívüli Újság" március 11-iki és a „Pester Lloyd" március 11-iki, valamint ar „Ember" cimü lap március 18-iki számában tendenciózus cikkeket közöltek a szövetségesek Budapestem tartózkodó tisztjeiről. A kormány Vix alezredesnek a különböző szövetséges missziók nevében hozzá intézett megkeresésére határozottan és hivatalosan dezavuálja az inkriminált cikkek szerzőit A szerkesztőségeket fölhívja, hogy tartózkodjanak minden beavatkozástól az ántánt missziók reprezentánsainak ügyeit illetően. Elhatározta, hogy az inkriminált cikkek felelős szerzői ellen as eljárás megindítását kezdeményezi. A kormány elvárja hogy a közvélemény teljesen tisztában lesz azzal a szándékával, hogy az ántánt-misszióval vaió viszonyát a legbensőbb udvariasság nívóján óhajtja tartani.

Szerző
Témák
Múltunk 6.oldal

A Politikai Híradó jelenti:

Publikálás dátuma
2015.03.20. 07:25

Népszava, 1919. március 20.

A Népszava március 9-iki, a „Magyarország" március 11-iki, a „Rendkívüli Újság" március 11-iki és a „Pester Lloyd" március 11-iki, valamint ar „Ember" cimü lap március 18-iki számában tendenciózus cikkeket közöltek a szövetségesek Budapestem tartózkodó tisztjeiről. A kormány Vix alezredesnek a különböző szövetséges missziók nevében hozzá intézett megkeresésére határozottan és hivatalosan dezavuálja az inkriminált cikkek szerzőit A szerkesztőségeket fölhívja, hogy tartózkodjanak minden beavatkozástól az ántánt missziók reprezentánsainak ügyeit illetően. Elhatározta, hogy az inkriminált cikkek felelős szerzői ellen as eljárás megindítását kezdeményezi. A kormány elvárja hogy a közvélemény teljesen tisztában lesz azzal a szándékával, hogy az ántánt-misszióval vaió viszonyát a legbensőbb udvariasság nívóján óhajtja tartani.

Szerző
Témák
Múltunk 6.oldal