Holokauszt-emléknap - MSZP: a felelősségről is beszélnünk kell

Ma, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján fájdalommal emlékezünk azokra, akik életüket vagy szeretteiket vesztették el a holokauszt szörnyű éveiben - kezdi az emléknap alkalmából kiadott közleményét az MSZP.

"De a fájdalmon túl a felelősségről is beszélni kell, és nem is elsősorban a múlt, hanem a jövő iránt érzett felelősségről. Ma, amikor a politikában, a közéletben újra feltűnnek az egykor tragédiához vezető, gyűlölködő gondolatok, ez a felelősség nagyobb, mint bármikor a II. Világháború óta. Nekünk, demokratáknak az a dolgunk, hogy megállítsuk az ordas, rasszista, antiszemita eszmék terjedését, hogy a közéletből – mi több, már a törvényhozásból – kiszorítsuk az egykori népirtók szellemi örökségét és örököseit.

Senkinek nem szabad elfelejtenie, hogy ezek az eszmék magyarok százezreinek meggyilkolásához, megnyomorításához vezettek. Fontos, hogy mindenki emlékezzen erre, és tudja, hogy hová vezet a szélsőjobboldali ideológia.

Mi azért vagyunk felelősek, hogy Magyarország - származásra és vallásra való tekintet nélkül - minden polgára számára biztonságos otthon legyen. Ezért is kell elmondanunk a következő generációknak minden alkalommal, hogy mi történt hetven évvel ezelőtt, és hogy milyen rettenetes gondolatok vezettek a szörnyűségekhez.

Sajnos, ezek az ordas eszmék feléledtek, és ezért is fontos, hogy mind szavakban, mind tettekben elhatárolódjunk a szélsőségesektől. Nemcsak ma, amikor emlékezünk, hanem minden áldott nap, akkor is, amikor nincsenek évfordulók. Nekünk, demokratáknak meg kell fogadnunk: mindent megteszünk azért, hogy a szélsőjobboldal soha többé ne jelentsen veszélyt senkire.

MSZP"

Szerző

Seriffrendszer lesz Miskolcon

Publikálás dátuma
2015.04.16. 17:58
Illusztráció/Thinkstock
Támogatta a miskolci közgyűlés csütörtökön az úgynevezett seriffrendszer bevezetését: minden választókerület kap egy-egy önkormányzati rendészt.

A miskolci önkormányzat rendészeti feladatot ellátó munkatársainak száma 2010-ben még csak 81 volt, a közgyűlés mostani döntése nyomán pedig már 160 lesz. Ez a létszámbővítés szükséges volt ahhoz, hogy mind a húsz miskolci választókerület saját rendészt, azaz seriffet kaphasson – szerepelt az előterjesztésben.

Az előterjesztés adatai szerint húsz emberrel emelik a közterületen szolgálatot teljesítő csoport létszámát, az irodai alkalmazottak pedig kettővel lesznek többen. A seriffek közterület-felügyelő képzést kapnak, részt vesznek kommunikációs és konfliktuskezelő tréningeken - közölte a miskolci önkormányzat. A választókerületekben szolgálatot teljesítők kiemelt feladata a közvetlen, aktív és eredményes kapcsolattartás a lakossággal és az önkormányzati képviselőkkel, a rendőrséggel és a polgárőr-egyesületekkel, továbbá a szabályszegések észlelése, valamint a rendészeti intézkedések hatékonyságának növelése. 

Szerző

PSZ: megtámadjuk a Wallenberg-iskola megszüntetését

Megtámadja a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a kormánynak azt a döntését, amely szerint jogutódlással megszűnne a fővárosi Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola. Ha a kormány nem vonja vissza döntését, akkor a szakszervezet bírósághoz fordul.

A PSZ beadványában az áll: kezdeményezik, hogy a kormány vonja vissza március 18-ai döntését. Az indoklás szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) a kormányülés után értesítette az iskola igazgatóját, felkérve arra, hogy az átadás-átvételről szóló tájékoztatót juttassa el az érintetteknek véleményezésre.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint azonban a fenntartónak az iskola megszüntetéséről szóló döntése, illetve véleményének kialakítása előtt köteles kikérni az érintett intézmény alkalmazotti közössége, az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat, továbbá szakközépiskola és szakiskola esetén a Fővárosi Gazdasági Kamara véleményét. A közlemény hozzáteszi: emellett a kormány a március 18-ai ülésén "lényegében" az oktatásért felelős miniszter hatáskörében járt el, a Klik fenntartásában lévő iskolák esetében ugyanis a megszüntetéssel kapcsolatos fenntartói döntést neki kell meghoznia.

A PSZ kitért arra is, hogy az iskolaigazgatónak küldött levél a törvény tartalmi követelményeinek nem felel meg, hiszen a véleménykérés nem a megszüntetésről, hanem arról szól, hogy melyik feladatot melyik más szakképző intézmény vegye át. A levélből az sem állapítható meg, milyen indokok alapján, milyen célból szüntetik meg az iskolát, illetve az sem, hogy a megszüntetés miatt nem marad ellátatlan feladat és a változások nem okoznak aránytalan terhet a tanulóknak.

Emellett szerintük a törvény azon követelményének sem felel meg a levél, amely szerint minden olyan információt át kell adni a véleményezésre jogosultaknak, amely a döntéshozó rendelkezésére áll.A beadványban a köznevelési törvény azon részére hivatkoznak, amely szerint minden a fenntartói irányítás körébe tartozó, előzetes véleményezéshez kötött döntés megtámadható, ha a véleményezést elmulasztották. A sérelmet szenvedett fél mellett az jogosult megtámadni a döntést, akinek ahhoz törvényes érdeke fűződik. A Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola keretei között a PSZ alapszervezete működik, "ezért a szakszervezet közvetlenül érdekelt abban, hogy a jogutódlással megszűnő iskolában foglalkoztatott pedagógusok továbbfoglalkoztatása megfeleljen a törvényes előírásoknak". A PSZ közleménye hozzáteszi: ha a kormány áprilisban nem vonja vissza döntését, bírósághoz fordulnak.

Kedden a Raoul Wallenberg Egyesület tiltakozott a kormány döntése ellen. Azt írták: megdöbbenéssel értesültek arról, hogy egy kormányhatározat szerint a Ludovika téren álló iskola épületét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek adják át.

Iskolamegszüntetési hullám söpör végig Budapesten - írta az eset kapcsán a Népszava -  a XV. kerületi Neptun iskola után most a Raoul Wallenberg Szakközépiskolát is bezáratná a kormány, tantestületét és diákjait pedig más intézményekben szórná szét. Az egyeztetésekből most is mindenkit kihagytak, az érintettekkel a döntést közölték.

Szerző