Előfizetés

Vérbírák

Minden diktatórikus rezsim megtalálja azokat a személyeket, akik elvtelenül, lelkiismeretük hangját elnyomva gátlástalanul kiszolgálják a rendszer vezetőit. Régi híradókban többször láttam a Harmadik Birodalom fanatikus vérbíráit, amint üvöltöznek a vádlottal. Félelmetes látvány volt. De ugyanez a modor jellemezte Visinszkijt, a Szovjetunió hírhedt legfőbb ügyészét is. Ő mondta egyszer: "Inkább bűnhődjön tíz ártatlan, mintsem egy bűnös megmeneküljön." Magyar példa is akad bőven: Szamuely Tibor, aki
forradalmi törvényszéket állíttatott fel. Vagy itt van Vida Ferenc. Vida büntetőtanácsa ítélte halálra Nagy Imrét és társait. Természetesen Polt Péter legfőbb ügyészünk nem hasonlítható azokhoz az alakokhoz, akiket előbb említettem, hiszen kezéhez nem tapad vér, de egyben közös velük: ugyanúgy kiszolgálja cseppnyi fenntartás nélkül az urakat, mint hasonló mentalitású kollégái korábban. Polt több esetben segített gátolni, vagy egyszerűen lassítani a megindított eljárást, ha "odafönn" ezt várták tőle. Vagyis nem az igazságot tartotta szeme előtt ügyészi munkája során, hanem egy szűk uralkodói réteg érdekét. Ezzel megszegte ügyészi esküjében tett fogadalmát. Poltnak ezért kell majd felelnie, ha a Fidesz elveszti hatalmát.