A gyógyszerészek is külföldre mennek

Publikálás dátuma
2015.07.08. 07:06
Illusztráció Fotó: Tóth Gergő, Népszava
Bővülnek a gyógyszerészek feladatai, öt százalékuk külföldre megy, sokan nyugdíj mellett dolgoznak, ezért emelni kellene az egyetemi képzés keretét - ezt kéri a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYSZ). A szervezet elnöke a Népszavának úgy fogalmazott, hogy nincs akkora hiány a szakmájukban, mint az orvosok körében, de évente 50-70 kollégájuk kikéri a külföldi munkavállaláshoz szükséges igazolást, a következő években kiszámítható, egyenletes ütemben megy nyugdíjba az idősebbek közül 130-140 gyógyszerész. 

Hankó Zoltán szerint mindazonáltal nem a kritikus létszámhiány miatt kérik a hallgatói keret növelését, hanem főként azért, mert a hazai ellátórendszerben új elvárások jelentek meg velük szemben. A kamara és a hazai orvosegyetemek gyógyszerészi karának dékánjai írták alá azt a felmérést, amelyben részletes kimutatásokat tártak a döntéshozók elé a szakma hazai és nemzetközi helyzetéről. Kimutatták, hogy a közforgalmú patikákban 5300, a kórházakban pedig 400 gyógyszerész dolgozik, utóbbiak nem vállalkozóként, hanem alkalmazottként. Megnézték a nyitvatartási és ügyeleti rendet, továbbá megvizsgálták, mekkora létszám mellett lehetne túlmunka nélkül megoldani az ellátást. Azt is kiszámolták, mekkora létszámnövelés kellene, ha eleget tennének az elvárásnak, és a betegekkel a mainál többször és többet beszélgetnének a gyógyszerészek. Hankó Zoltán azt mondta: a mostani 5700 helyett hétezer szakember tudna európai színvonalú ellátást nyújtani, de a kórházi létszámot meg kellene duplázni.

Ez azonban egy optimális ellátáshoz igazított szükséglet, a valóságban ma nem tudna ennyi gyógyszerészt eltartani a rendszer, tehát senki ne számítson rá, hogy ennyi pályázatot hirdetnek meg a közeljövőben – figyelmeztet a kamarai elnök. Hankó Zoltán úgy látja, nincsenek rossz helyzetben a gyógyszerészek, a kezdő bérek elérik a 290 ezer forintot, öt év alatt háromszorosára nőtt az ágazat eredménye. A vállalkozó gyógyszerészek ugyan csak a hitelek törlesztése és a készletek feltöltése után emelhetik a béreket, de az utóbbi évek szerkezeti változtatásainak hatására a veszteséges patikák száma jelentősen csökkent.

Mindent összevetve a MGYSZ úgy látja, a mai 275 fős kezdő egyetemi évfolyami létszámot 350 főre kellene emelni, hogy a lemorzsolódás, az elvándorlás, a nyugdíjazások mellett is egyre több szakember adhasson tanácsot a betegeknek, vagy akár az orvosoknak is, akik lassan elvesznek a rohamos tempóban bővülő gyógyszerkínálatban. A dékánok aláírása pedig azt jelzi, hogy az orvosegyetemek készek lennének fogadni az újabb gyógyszerészhallgatókat.

Korlátozna és értéket váltana a Kúria

Publikálás dátuma
2015.07.08. 07:04
Darák Péter az első félévet értékelte FOTÓ: TÓTH GERGŐ
Támogatná a Kúria elnöke, hogy a legfelsőbb bírói fórum leterheltségére hivatkozva korlátozzák az állampolgárok Kúriához fordulási jogait, s hogy adott esetben maga a testület dönthessen arról, mely ügyekben szolgáltat jogorvoslatot. Ezt válaszolta lapunk kérdésére Darák Péter a Kúria idei első féléves teljesítményét értékelő sajtóreggelin.

A főbíró szerint "ez nem egy szokatlan rendszer, sőt, ez a jog most is korlátozott, hiszen egy bizonyos értékhatár alatti ügyekben nem lehet a Kúriához fordulni. Közigazgatási bírságoknál egymillió forintos ez az értékhatár, polgári peres eljárások esetében, bizonyos ügycsoportokban hárommillió forintos értékhatár érvényesül. Azonban én úgy látom, hogy ezek a rugalmatlan, pertárgy értéket meghatározó rendelkezések nem alkalmasak annak elkülönítésére, hogy mi a jogegység meghatározása szempontjából fontos, s mi a jelentéktelen.

Mert egy kis perértékű ügyben, például egy kisebb hitelösszegről szóló hitelperben is felmerülhetnek olyan komoly jogi kérdések, amelyek igényelnék a Kúria eljárását, ugyanakkor vannak nagy perértékű ügyek, gondolok itt mondjuk házastársi vagyonközösségi ügyekre, amelyekben semmiféle különösebb megítélésbeli jogi nehézségről nincs szó, egyedül az értékhatár miatt mégis nyitva áll a Kúria előtti jogorvoslati út. Tehát én azt gondolom, hogy a jogorvoslati rendszert hozzá kell igazítani ahhoz a folyamatosan erősödő alapállásunkhoz, hogy a Kúria elsődleges feladata nem a jogorvoslat nyújtása, mert arra ott vannak a több mint tíz éve működő ítélőtáblák, hanem a Kúria alapvető feladata és felelőssége az, hogy egységes logika és gondolkodásmód érvényesüljön az ítélkezésben" - fogalmazott.

Darák azt mondta, az eljárásjogi kodifikáció során felmerült, hogy a Kúria működésében a jövőben hangsúlyosabbá válhat a jogegységességi funkció, a jogorvoslati szerep egyre inkább csak a téves módszertant alkalmazó ítéletek felülvizsgálatára irányul majd, s ő maga azt szorgalmazná, hogy a Kúria saját maga szabályozhassa a hozzá érkező és érdemben elbírálható ügyek mennyiségét. Hozzátette: "erre azért van szükség, mert a Kúria évek óta erőn felül teljesít hagyományos jogorvoslati bíróságként és párhuzamosan a jogegységi funkció kiteljesítéséért".

Mindez ugyanakkor együtt járhat azzal, hogy akár teljesen kikerül a Kúria feladatköreiből az, hogy elbírálja - törvényben meghatározott ügyekben - a törvényszék, továbbá az ítélőtábla határozata ellen előterjesztett jogorvoslatokat. Erre ugyanakkor Hack Péter azért nem számít, mert ezzel lényegében egy korábbi, nem bevált gyakorlathoz térnének vissza. A jogász emlékeztetett, már az 1997-98-as bírósági reform idején vita volt arról, hogy az új, négyszintű bírósági rendszerben lehessen-e az akkori Legfelsőbb Bírósághoz (LB), azaz a mai Kúriához fordulni, s széles körben megtámadni harmadfokon a bírósági döntéseket. Volt időszak, amikor ennek kapuja nyitva volt, s volt olyan is 2003-2006 között, hogy az LB lényegében nem hozott érdemi határozatokat folyamatban lévő ügyekben.

Ám éppen ezzel állt elő az a helyzet, hogy valójában az ítélőtáblák határozták meg a joggyakorlatot, aminek veszélye most is fenyegető volna, ha az érdemi ítélkezéstől teljesen elzárkózna a Kúria. Hack szerint ugyanakkor így sem az állampolgárok jogorvoslati joga csorbulna, hanem a joghoz jutás egyenlő esélyei, hiszen ha a Kúria egyedi ügyekben nem hoz iránymutató döntéseket, akkor az ítélkezési gyakorlat régiónként eltérhet, így az állampolgárok sorsa azon múlhat, melyik ítélőtáblán döntenek az ügyükben.

A Kúria leterheltsége megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor - mint az Darák beszámolójából kiderült - 2015 első félévében is több ügyet fejeztek be, mint ahány érkezett, a folyamatban levő ügyek száma tehát újra csökkent. A polgári kollégiumhoz 1148 felülvizsgálati ügy érkezett és 1176-ot zártak le, a büntető kollégium 730 ügyet kapott felülvizsgálatra és majdnem ugyanennyit sikerült lezárni. A közigazgatási ügyszakban 898 ügy érkezett és 946-ot zártak le, a munkaügyi szakágban pedig 377 ügy érkezett és 443-at fejeztek be. Darák egy felmérés eredményeit ismertetve azt is elmondta, a bíróságok az ítéleteikben a Kúria jogegységi döntéseit kilencszáz százalékos nagyságban idézik, a kollégiumi véleményeket és állásfoglalásokat pedig több mint hétszáz százalékosan. Az elnök szerint a 2012. januártól belépő új jogegységi eszközök – így a joggyakorlat-elemzés, az elvi határozatok és elvi döntések, illetve a jogegységi döntések új típusú felfogása - megtalálták a helyüket a jogi iránymutatások rendszerében, és megfelelően betöltik szerepüket a magyar igazságszolgáltatásban és jogrendszerben.

Szerző
Témák
Kúria

Turisták fényképezkednek a Madách téri "ellenplakát" előtt

Publikálás dátuma
2015.07.07. 22:32
"Túléltem a magyar bevándorlás-ellenes kampányt” FOTÓ: MOLNÁR ÁDÁM FOTÓ: MOLNÁR ÁDÁM
A Fidesz az illegális bevándorlás elleni fellépés érdekében hétfőn elfogadott módosítások mielőbbi kihirdetését szorgalmazta. Tuzson Bence, a kormánypárti frakció szóvivője arról beszélt, a csomagot megküldték a Sándor-palotába, így az már Áder János előtt van. A migránsok, menekülők ellen uszító kormányplakátokra reagáló, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt által készíttetett művek egyik legnépszerűbbike a főváros Madách téren áll, ahol turisták csodálkoznak rá a feliratra, és fényképezkednek is előtte. 

Ez a virtuális - a rongálóknak üzenő - plakát pedig a Facebook-on lett népszerű:

 

Forrás: Facebook/Magyar Kétfarkú Kutyapárt

Forrás: Facebook/Magyar Kétfarkú Kutyapárt

Szerző