Rabmunka

Galambos Dénes Fidesz-képviselő azt nyilatkozta, hogy az Orbán-féle vasfüggöny gyártásába bevont elítéltek szabadulásuk után ennek hatására hasznos tagjai lesznek társadalmunknak. A példa is bizonyítja, a képviselő úrnak, de mondhatnám az egész Orbán-rezsimnek halvány fogalma sincs a büntetés-végrehajtásról. Orbán mindenkit lecsukat, még azokat is, akik apró bűncselekményt követnek el: fiatalokat, akik a börtönben vállnak bűnözővé. Néhány példát sorolnék, miért is dolgoznak "nagy lelkesedéssel" a rabok. Természetesen jól felfogott érdekükből. A munkával el tudják érni, hogy csökkenjen a büntetésük. A fogházasoknak egyharmaddal, a börtönfokozatúaknak egynegyeddel, a fegyházasoknak egyötöddel lehet csökkenteni büntetésüket. Egy alkalommal a fokozatok is átjárhatók. Tehát egy 3 évre elítélt börtönfokozatú rab jó munkája következtében átmegy fogházasnak és így egy év börtönbüntetést megúszhat. Ettől nem lesz azonnal becsületes, hasznos tagja a társadalmunknak, csak kis időre lesz büntetlen, addig, amíg az elengedett egy év le nem telik, mert viszik azonnal vissza, ha elkapják. A rabmunkának számos más előnye is van, jobban telik az idő, több látogatót fogadhat, ha ügyes, még eltávot is kaphat, de sajnos a bűnözőkből csak elvétve lesz becsületes ember. Aki már többször bent volt, az előbb-utóbb vissza is kerül. Ezért szakmaiatlan Orbán büntetőpolitikája, sokszor pontosan az ellenkező hatást éri el vele, mert nem csökkenti, hanem növeli a bűnesetek számát. A sok szegény családapa, látva gyermekei éhezését, lopásra vetemedik, mert munkát nem talál,  a segélyből meg éhen hal családja. Őt a társadalom teszi bűnözővé. Ezzel kellene a képviselő úrnak foglalkoznia és nem azt dicsőíteni, ami ráadásul elárulja tudatlanságát is.