Népszava Anno;

2015-09-07 12:00:00

Fajvédők vasúti katasztrófája

Ezen a napon írtuk: Vonat elé kanyarodott az autójuk. Dánér Béla és Budaházy Miklós az ellenforradalmi korszak jellegzetes szereplői voltak. 

Pénteken éjszaka Balatonmária község közelében szörnyű autószerencsétlenség történt.

A Nagykanizsa felől jövő személyvonat a község határában levő vasúti átjárónál elütött egy autót, amelyben Dánér Béla budapesti ügyvéd, Budaházy Miklós nyugalmazott százados, Budaházy Miklósné, Budaházy anyja, Budaházy Menyhértné ültek. Az autót Tozsoky Károly soffőr vezette. A társaság autón egy jugoszláviai ismerősük birtokára akart utazni vadászatra Budapestről és éjszaka 2 óra tájban érkeztek Balatonmária községhez. Amikor a vasúti sorompóhoz értek, az nem volt leeresztve úgy, hogy a sofőr nyugodtan ráment a sínekre. Ebben a pillanatban bukkant föl a kanyarodóban a Nagykanizsa felől jövő személyvonat. Az autó utasai rémülten kezdtek sikoltozni és a sofőr hirtelen a kormánykereket elfordította, de már minden hiábavaló volt, a vonat mozdonya az autót összezúzta.

Borzalmas sikoltozás hallatszott úgy, hogy a vonat utasai is valamennyien az ablakhoz rohantak és a mozdonyvezető is észrevette, hogy mi történt. A mozdonyvezető teljes erővel ellengőzt adott, de már ezzel nem akadályozta meg a szörnyű katasztrófát. Amikor a vonat megállott ós az utasok leugrálták, borzalmas látvány tárult eléjük. Az autó roncsai alatt véresen, összetört tagokkal feküdtek az autó utasai. Még nem is foghattak hozzá a mentéshez, amikor hirtelen hatalmas robbanás reszkettette meg a levegőt és az autó lángba borult.

A sofőrt és Budaházy anyját sikerült kimenteni az égő autó roncsai alól, a többiek azonban borzalmasan összeégtek. Megnehezítette a mentést az is, hogy az autó motorjának fölrobbanását újabb robbanások követtek. A tűztől fölrobbantak ugyanis az autó utasainak vadásztöltényei, úgy, hogy ennek során a mentők közül is többen kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedtek, két vasúti kalauz pedig súlyosan megsebesült. Nagynehezen eloltották a tüzet és kiemelték a romok közül a három utast, de már segíteni nem tudtak rajtuk.

Dánér Béla, Budaházy Miklós és Budaházy Miklósné már halottak voltak.

Valószínű, hogy borzalmas sérüléseik mellett a tűz által okozott égési sebek okozták a halálukat, Az életveszedelmesen megsebesült sofőrt és Budaházy anyját a Budapest felől érkező személyvonatra tették és a nagykanizsai kórházba szállították, ahol nyomban ápolás alá vették őket. Tozsoky Károly sofőr azonban rövidesen kiszenvedett.

A katasztrófa áldozatául esett Dánér és Budaházy nevei jól ismertek a nyilvánosság előtt. Mindketten az ellenforradalmi korszak jellegzetes szereplői voltak. Dánér különösen az ébredő mozgalmak élén fejtett ki annakidején hangos ténykedést és az első nemzetgyűlés alkalmával ébredő programmal képviselővé is választották. Budaházy annakidején különítményi tiszt volt, majd a nyugat-magyarországi fölkelésekben kifejtett tevékenykedésével tette nevét ismertté. Az ellenforradalom lázas napjainak lezajlása után belépett a nemzeti hadseregbe, majd nyugdíjaztatta magát és kereskedelemmel foglalkozott.

Az azonnal megindított nyomozás során megállapították, hogy a szörnyű katasztrófáért a felelősség a vasúti őrt, Cser Józsefet terheli, aki gondatlanságból elmulasztotta leereszteni a vasúti sorompót. A váltóőrt a csendőrség letartóztatta, a halottakat pedig beszállították a község halottasházába, ahonnan Budapestre hozzák őket.

Népszava 1930. szeptember 7.