Új pártocska születik

Már most is hemzsegnek a mikropártok a baloldalon, ennek ellenére a pártalapítási kedv töretlen, egy újabb van születőben, ezzel is növelve a baloldal egységét, és Orbán Viktor nyugtalan éjszakáinak a számát. Az Együttől függetlenedett Szolidaritásból kiváló Kónya Péter nem viccel, és néhány szolissal új pártot alapít, persze etikus módon megtartva a parlamenti mandátumát - értesült az Index.

Az MSZP 2010-es veresége után nagy divat lett a baloldalon a pártalapítás. Ennek aztán az lett a vége, hogy 2014-ben hatalmas összeveszések után az egész társaság jól összefogott, majd jól kikaptak a Fidesztől. A ciklus közben azonban sok elfoglaltságot adtak ezek a pártok és szereplők a baloldal belső ügyei iránt érdeklődőknek.

Most az Együttből kivált Szolidaritás tovább bomlik. A „szolisok” (így nevezi őket a balos szleng) tiszteletbeli elnöke, a parlamenti képviselő Kónya Péter kiválik a mozgalomból, és új pártot alapít. A Szolidaritás elnöksége múlt héten döntött arról, hogy tudomásul veszi az új párt létrehozását, amely a mozgalomtól szervezetileg teljesen független lesz. „Az Elnökség tudomásul veszi, hogy Kónya Péter – részben a Magyar Szolidaritás Mozgalom egyesület egyes tagjainak részvételével – az egyesülettől szervezetileg teljesen független pártot kíván alapítani”– áll az elnökség egyik határozatában.

Az elnökség arról tárgyalt, hogy kezelhetetlen már a belső ellentét két tábor között: a szolisok egy része pártot akart, míg a másik csapat civil mozgalmat. Kónya pártalapítása pedig feloldhatja ezt a belső feszültséget. A Szolidaritás elnökségi ülésének jegyzőkönyvében szerepel, hogy a mozgalom „a létrejövő új párt megalakításával kapcsolatban nem ad ki sajtóközleményt, és tartózkodik a közvélemény más módon történő befolyásolásától is”.

A teljes cikket itt olvashatja.

Szerző

Nem járnak a vonatok a Déli és Kelenföld között

Publikálás dátuma
2015.10.14. 10:53
Illusztráció: Thinkstock
Karbantartás miatt a most következő hétvégén, valamint november 7-én és 8-án nem járnak majd a vonatok Budapest-Déli pályaudvar és Kelenföld között - tájékoztatott a Mávinform szerdán.

Az eredetileg a Déli pályaudvarról induló és oda érkező távolsági, zónázó és személyvonatok csak Kelenföldig járnak és onnan is indulnak.

Mindkét hétvégén az Agram InterCity Gyékényes felé a Keleti pályaudvarról indul, de Gyékényes felől Kelenföldre érkezik. A Göcsej InterCity pedig Zalaegerszegre Kelenföldről indul, de Zalaegerszeg felől a Keleti pályaudvarra érkezik. A vasárnaponként Zalaegerszegről a fővárosba tartó Hetés InterCitynek a Keleti pályaudvar lesz a végállomása. 

November 7-én és 8-án a Citadella EuroCity Budapest-Keletiből indul és oda érkezik. További információk a MÁV-csoport weboldalán és a Vonatinfó alkalmazáson, illetve a Mávdirekt kék számán (06-40/49-49-49) érhetők el.

Szerző

A bolgárok megtámadták Szerbiát

Publikálás dátuma
2015.10.14. 10:28

Száz éve, hogy Bulgária megindította a háborút, így megindult a harc Szerbia keleti oldalán is. 

Amíg a központi hatalmak offenzívája Szerbia egész északi részén győzelmesen halad előre, megindult a harc Szerbia keleti oldalán is. Bulgária megindította a háborút és a bolgár hadsereg Knyazseyác irányában tör előre Szerbia bensejébe. Szerbia kénytelen lesz minden nélkülözhető erejét erre a pontra vetni, mert a bolgár támadás három oldalról is mérhet súlyos csapást Szerbiára.

Észak felé haladva, kezeik közé keríthetik a Parcsin—Zajecsár—Negotin-i vasutat és hamarosan összeköttetést hozhatnak létre az északról délre törekvő szövetséges hadseregekkel, délnyugatra alig 50 kilométernyire van Nis, az ország jelenlegi fővárosa és ezzel a Belgrád—Szaloniki-i vasúti fővonal, dél felé pedig a Nis—Szófia-i vasúti vonal. Bár a terep mindenütt hegyes, a bolgárok támadását mégis megkönnyíti, hogy a bolgár oldalon magasabbak a hegyek és Szerbia felé mindinkább ellaposodik a tájék.

A szerbeknek tehát most két, aránylag hosszú fronton kell védekezniök, túlerőben levő ellenfél el-lenében, valószínű tehát, hogy minden erőfeszítésük, minden ellenállásuk mellett is úgy a központi hatalmak, mint a bolgárok offenzívája győzelmesen halad előre és a két sereg között szerb földön meglesz az összeköttetés. Ez az ántánt egész balkáni hadjáratának kudarcát jelenti. Ha a központi hatalmak Szerbián és Bulgárián át érintkezésbe léphetnek Törökországgal, akkor teljesen kilátástalan a szövetségeseknek a Dardanellák elleni hadművelete és szó sem lehet Konstantinápoly bevételéről.

A hosszú tengeri úton az ántánt soha olyan gyorsasággal és olyan nagy sereget a balkáni harctérre vinni nem tud, mint a központi hatalmak által támogatott Törökország és Bulgária hadserege. Minden valószínűség amellett szól, hogy az ántánt már lekésett, Bulgária és a központi hatalmak hadseregei megtalálják az érintkezést, még mielőtt az ántánt Szalonikin át nagyobb hadsereget vihetne Szerbiába, A szerb had-járatban dől el valószínűleg a világháború sorsa.

A szerb sajtóiroda közli: A bolgárok a knyazseváci fronton megtámadtak bennünket.

(Knyazsevác szerb város a bolgár határtól légvonalban 20, Kistől északkeletre pedig mind-össze 10 kilométernyire, a Timok-folyó partján van; 1000 lélek lakja.)

(Rotterdam, október 13.) Egy athéni jelentés szerint a bolgár hadsereg a Szerbia ellen való támadást Knyazsevác irányában, a Kadibogas - hegyszorosnál, Viddintől körülbelül 50 kilométernyire délnyugatra két hadosztállyal megkezdte.

(Berlin, október 13.) A Tägliche Rundschau" jelenti Kopenhágából: A „Socolo" tudósítója azt jelenti Szófiából, hogy a Szaionikiben partraszállt csapatok továbbszállítását el kelleti, halasztani, mert a görög-szerb vasutat komitácsik több helyen fölrobbantották Nisben emiatt nagy a kétségbeesés, mert a szerbek a segítség megérkezését várva-várják.

Népszava 1915. október 14.

Szerző