Rendeleti költségvetés

Publikálás dátuma
2016.03.07. 06:24
Lázár János egy, a hivatalára szabott módosítás alapján költségvetési maradványok urává válhat FOTÓ: MOLNÁR ÁDÁM
A kormány az Országgyűlés jóváhagyása nélkül, rendeletben dönthetne a költségvetési maradványok, bevételi többletek évközi felhasználásáról egy, már a parlament előtt levő törvénytervezet szerint. Sőt, úgy is költekezhetne, hogy annak fedezetét csak később kell előteremtenie a gazdasági tárca vezetőjének. A kvázi rendeleti kormányzást lehetővé tevő törvénymódosítást alkotmányellenesnek tartják szakértők, bár úgy látják, az illeszkedik a kormány eddigi gyakorlatába.

A múlt héten röpködtek az unortodox pénzköltéseket lehetővé tevő jogszabályok és tervezetek a parlamentben. A figyelem középpontjában elsősorban a Magyar Posta és a Magyar Nemzetei Bank vállalkozásainak és alapítványainak költéseit titkosító törvények elfogadása állt, holott egy nem kevésbé súlyos következményekkel járó törvénytervezet is bekerült az Országgyűlés irományai közé. Míg az előzőeket képviselők önálló indítványként terjesztették be, addig az államháztartási törvény módosítását a kormány áldásával Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte.

Ennek lényege, hogy a kormány bármilyen kormányhatározattal, rendelettel forrást biztosíthat bármilyen cél érdekében, a hatályban lévő költségvetési törvény módosítása nélkül, vagyis nem kell a parlament elé vinni az ügyet (nincs parlamenti vita), nincs beszámolási kötelezettsége a kormánynak – foglalja össze a módosítás tartalmát a Portfolio.hu. Több szakértő egybehangzó véleménye szerint gyakorlatilag rendeleti kormányzás elé nézünk, ha elfogadja a parlament az állítólag a költségvetésért felelős nemzetgazdasági tárca megkerülésével benyújtott törvénymódosítást, ami nyakló nélküli költekezést tenne lehetővé a kormánynak.

A jelenlegi szabályozás szerint is van lehetősége a kormánynak a költségvetésen belüli átcsoportosításra, akár úgy is, hogy a fő fejezeteken belül új jogcímeket hoz létre. Azonban ha valahova több pénzt ad, akkor meg kell jelölnie azt is, hogy honnan vesz el, illetve a tartalék terhére folyósíthatja azt. Az úgynevezett költségvetési maradványok felhasználásáról pedig a zárszámadást követően dönthetnek. Eddig fedezet nélküli kötelezettségvállalásra sem volt lehetőség.

Az új szabályozás azonban merőben új helyzetet teremhet, ha a parlament elfogadja a tervezetet. A módosítás indoklása szerint az év közben képződő maradványok jobb kihasználása miatt van szükség a szabályok megváltoztatására, és mindez nem csorbítja az Országgyűlés, valamint a Költségvetési Tanács jogkörét. A tervezet második passzusa szerint azonban a kormány akkor is dönthet egy hirtelen jött ötlet finanszírozásáról, ha annak nincs meg a forrása. A jelenlegi szabályozás szerint ilyen esetekben módosítani kellene a költségvetést, azonban az országgyűlés "belépését" úgy védené ki a kormány, hogy a megfelelő összeg előteremtését a nemzetgazdasági miniszter felelősségévé tenné, év végi határidővel. Az vélhetően kevéssé könnyíti Varga Mihály helyzetét, hogy a hiányzó pénzt bármelyik tárcától elveheti, akár minisztertársai tiltakozása ellenére is. A nol.hu Fidesz körökből származó információi szerint az új szabályozásra azért van szükség, mert a kormány már saját pártjának képviselőivel szemben is bizalmatlan, okkal tart attól, hogy nem szavaznák meg költekezési ötleteit. Úgy tetszik, már abban a körben sem mindenkinek tetszik az egészségügy, vagy az oktatás kárára történő stadion- és kisvasútépítés, vagy a kivételezett kör túlzott támogatása.

Súlyosan veszélyezteti a költségvetés átláthatóságát a beterjesztett tervezet - hangoztatják a megkérdezett szakértők, sőt vannak akik szerint sérül az alkotmányban megfogalmazott elv, ami szerint Magyarország kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodást folytat, s emiatt az ombudsmanhoz fordulnak. Nem látnak garanciát arra sem, hogy az évközi túlköltések nem növelik majd a költségvetési hiányt. Mindemellett a kormány számára várhatóan megnyíló költségvetési mozgástér hatását valószínűleg csak konkrét intézkedéseken keresztül lehet majd lemérni.

Szerző

Őstermelők figyeljenek, határidő közeleg

Március 20-áig kell igényelniük az év elején bevezetett új, kártya alapú igazolványt azoknak az őstermelőknek, akiknek az igazolványa hatályos, de erre az adóévre még nem érvényesíttették - mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szóvivője.

Süle Katalin hozzátette, akiknek az igazolványa hatályos és érvényes is, azok ráérnek ősszel igényelni a kártyát. Közölte, az új kártya segít hatékonyabban kiszűrni a nem szabályos őstermelői tevékenységet végzőket. 

Elmondta azt is, hogy ezentúl az eladónak fel kell tüntetnie az őstermelői igazolványa számát az áruk mellett, amely alapján egy készülő mobilalkalmazás segítségével a vásárlók könnyen ellenőrizhetik majd, hogy ki, hol és mikor termelte az árult zöldséget és gyümölcsöt.

Szerző

Viaskodás Verdunnél

Publikálás dátuma
2016.03.06. 11:14

Verdun körül egyre tart a véres küzdelem. A franciák rendkívüli elszántsággal és óriási erőfeszítéssel igyekeznek megakadályozni a németek előnyomulását

Verdun körül egyre tart a véres küzdelem. A gyalogsági harcok elültek ugyan — lehet, hogy csak rövid időre —, de az ágyuk mind a két fél részéről dörögnek. A francia hivatalos jelentés szerint Douaumont faluból pénteken éjjel kiűzték a németeket, de szombaton délelőtt a németek megint visszafoglalták. A franciák rendkívüli elszántsággal és óriási erőfeszítéssel igyekeznek megakadályozni a németek előnyomulását. Egyébként az általános helyzet sem Verdun körül, sem a front többi részein nem változott.

Működik a francia tüzérség

Az ellenség estefelé a harcvonal különböző pontjain élénk tüzelést kezdett.

A Maas és Mosel között a francia tüzérség huzamos ideig igen tevékeny volt. Douaumont vidékét időnként különös hevességgel lövöldözte. Gyalogsági harc nem volt.

Fölösleges veszteségek elkerülése végett tegnap kiürítettük az ellenség át-karoló tömegtámadásával szemben azt az árkot, amelyet február 28-án a thiavillei erdőség mellett Badonvilletől északkeletre a franciáktól elfoglaltunk.

Francia hivatalos jelentés

Az ágyúzás Verdun környékén, az éj folyamán különböző szakaszokon élénken folyt, de nem követte az ellenséges gyalogság semmiféle tevékenysége. Epargesnél az ellenséget megakadályoztuk abban, hogy megszállja az általa robbantott aknák egyikének tölcsérét. A front többi részében a szokásos tüzérségi tevékenységen kívül nincs jelenteni való.

Artoisban az ellenségnek egy arra irányuló kísérletét, hogy kiűzzön bennünket abból az aknatölcsérből, amely a Neuville-ből La Foliebe vezető út mellett birtokunkban van, visszautasítottuk. Az Argonnesokban a Vanquoistól délkeletre fekvő vidéken lőttük a német műveket és szétromboltunk több fedezéket. Verdun környékén az ágyúzás egész napon át igen élénk volt, a Maas balpartján, a 304 számú és az Oie-magaslat mellett; a jobb parton az ellenség a haudiaumont-i erdő ellen a Poivre-magaslattól keletre irányított heves tüzelés után támadást intézett állásaink ellen, amelyet gépfegyver- és gyalogsági tüzelésünk föltartóztatott. Délelőtt sikerült a németeknek Douaumont községben, amelyből az előző este ellentámadással elűztük volt őket, újra megvetni lábukat. A község birtokáért folyó harc, amely rendkívül elkeseredett, váltakozó eredménnyel ide-oda hullámzott. A Voevre-síkon mindkét részen mérsékelt tüzérségi tevékenység. Lotharingiában a thiavillei tó vidékén több ellenséges árokrészt s mintegy 60 foglyot, közöttük egy tisztet, ejtettünk. Két gépfegyver és egy bombavető maradt kezünkön.

Verdun körül szól az ágyú

A svájci távirati ügynökség jelenti a német főhadiszállásról: Az ismételten beállott nagy hózivatarok ellenére Verdun előtt szakadatlanul tart a tüzérségi harc. A mindenféle kaliberű német nehéz tüzérség lövedékeinek hatása óriási. A részben erdős magaslatok a Douaumont páncélerődtől keletre és nyugatra, a Cote de Froide Terre és távolabb a nyugati Maas-parti erődök és védművek fölött óriás ködhegyek képződnek a lecsapódó német gránátok nyomában.

A „Times" írja, hogy Douaumont romjaiért még folyik a harc. A főparancsnok, Petin tábornok, aki annak idején a charleroii visszavonulást vezette. A tábornoknak sikerült a francia vonalat tetemesen megerősíteni.

Népszava 1916. március 6.

Szerző