Spóroljanak a hivatalos papirossal!

Publikálás dátuma
2016.07.25. 08:23

A belügyminiszter a papiros kímélése ügyében körrendeletet bocsátott ki az összes törvényhatóságokhoz, s így Budapest székesfővároshoz is, amelyben kiemeli, hogy a háborús viszonyok következtében rohamosan olyan hiány és drágaság mutatkozik, amely a legnagyobb takarékosságot teszi szükségessé. A polgármester a belügyminiszteri rendelet kapcsán rendeletet bocsájtott ki, amelyben fölhívta a városi gazdasági ügyosztályt, hogy a nyomtatványok készítésénél a papiros kímélésére különös figyelme legyen és olyan nyomtatványhoz, amely fél ív papiroson elfér, egész ívet ne használjon. Fölkéri egyúttal a polgármester az alpolgármestereket és Hanvai Sándor elöljárót, hogy a hivatalok vizsgálata alkalmával ennek a miniszteri rendeletnek a megtartását szigorúan ellenőrizzék.

Szerző