Egymillió új munkahely?

Magyarország állítólag mindenben jobban teljesít – a foglalkoztatás is gyorsabban nő, mint bárhol Európában. Lázár János egy éve bejelentette, hogy a kormányzat 1 millió új munkahely ígérete a félidőig teljesült, 2010-15 között fél millió új munkahely keletkezett. Már sokan feltették a kérdést: mi van a statisztika számai mögött, tényleg ennyi-e ez az annyi? Persze, nem annyi.

A statisztikák mindegyike KSH adat. Kicsit nehéz őket összeszedni, mert különböző helyeken bujkálnak. 2010-2015 közt valóban 480 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma. Csak ebből (emlékezve arra, hogy a kormányzat 1 millió piaci munkahelyet ígért) le kellene választani a nem-piaci munkahelyek, azaz a közfoglalkoztatottak számának növekedését. Az ő létszámuk 160 ezerrel gyarapodott.

Az se nagy hazai siker, hogy közel 130 ezerrel többen dolgoznak külföldön, bár hivatalos, bejelentett otthonuk szerint még itthon élnek. E növekedések levonása után a 480 ezer új munkahelyből már csak 190 ezer marad. Ez még kicsit csökkenne is, ha tudnánk, hogy a nagyobb szigor nyomán mennyi fekete munka fehéredett ki, meg mennyivel nőtt a piacon dolgozó részmunkaidősök száma. De hát ha csak 150-180 ezer új munkahely jött létre, az is öröm.

Ürömökkel.

A kormányfő 2010-ben az akkori nyilvántartott 3,6 millió foglalkoztatott számát akarta 1 millióval növelni. Ez azonban a 2008-as válság utáni majdnem-mélypont volt. Öt vagy tíz évvel korábban a foglalkoztatottak száma már elérte a 3,8-3,9 milliót. Jánossy Ferenc régi-régi felismerése a helyreállítási periódusokról talán ezúttal sem értelmetlen: könnyebb visszakúszni oda, ahol egyszer már voltunk, mint új csúcsokra eljutni. 2015-ben éppen csak, hogy elérjük 2000 vagy 2005 foglalkoztatási szintjét. Szárnyalásnak ez aligha mondható.

Az igazi ürömöt azonban sokkal általánosabb kérdések jelentik. Milyenek lesznek a munkahelyek? Milyen lesz az a teljes foglalkoztatás, amiről Orbán Viktor álmodik a kicsit későbbre tervezett munkaalapú társadalom víziójában? Egyelőre annyit tudunk, hogy mindenkinek dolgoznia kell, mert segély már most is alig van, a munkaalapú társadalomban meg egyáltalán nem lesz.

Azt nem tudjuk, hogy mennyire lesz az új munkahelyeken a feladat egy része "kényszermunka". Az alaptörvény szerint „mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához”, ám a garantált munka fogalma hiányzik. „Magyarország (vagyis: a kormányzata) törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson.” A törekvés semmire nem kötelez. A munkakényszer pedig nem közegidegen. A mai közfoglalkoztatás ismeri ezt a megoldást. Aki nem fogadja el az első felajánlott munkát, hosszú időre elesik minden ellátástól.

Az anyasági és ápolási ellátások a munkaalapú társadalomban is megmaradni látszanak. A többiek számára kötelező lesz a fizetett munka, ha kicsit is munkaképesek. De mennyiért? 2015 óta egyes közalkalmazotti szakmákban a kormányzat elkezdte emelni a fizetéseket. Ez akkor is pozitívum, ha erre a katasztrofális méretű elvándorlások, meg az élénkülő civil követelések kényszerítették. A bérek többsége azonban – nem csak a közfoglalkoztatásban - olyan szintű, hogy csak a család szegénységét garantálja.

Egyre több a tapasztalatunk arról, hogy a szegénység csökkentésének legjobb eszköze a kormányzatilag gyártott álhír. A szegény gyerekek száma óriásit csökkent, mondta nemrég Rétvári Bence. Hát igen, mert lejjebb került a szegénységi igazoláshoz szükséges küszöb értéke, és mert szűkebbre vették a hátrányos helyzetű gyerekek fogalmát. Már nem élnek több, mint 4 millióan a létminimum alatt, írják. Persze, hogy nem, mert a Központi Statisztikai Hivatal megszakította (megszüntette?) a létminimum számítását. Ha nincs létminimum, senki nem él alatta. Ha azonban komolyan vesszük a társadalmilag elfogadható szintű létet, mint követelményt, akkor radikálisan emelni kellene a béreket, messze nem csak a közmunkásokét.

A minimálbér is európai mélyponton van. Európa-szerte elismert követelés a megélhetést lehetővé tévő tisztességes bér. Nálunk a fogalom is hiányzik a politika palettájáról, mióta a kormányzat felmondta a munka világával való érdekegyeztetést. És a tisztes bér csak a munkahelyekkel szemben támasztott egyik követelmény.

A fizetett munka nem csak jövedelemforrás. A foglalkozásunk része az önazonosságunknak, önértékelésünknek. Része van az önbecsülésünkben is, meg abban is, hogy mások mire becsülnek minket. Ezt lassan ugyanúgy elfelejtjük, mint méltóságunkat és folyamatosan sértett, korlátozott munkajogainkat. Botrány semmiből sincs, már a közmunka is boldogít.

Európa csendes, újra csendes,/ Elzúgtak forradalmai.../Szégyen reá! lecsendesült és/ Szabadságát nem vívta ki” - írta Petőfi 1849-ben. Ma Európa hangos. Magyarország csendes. Meddig?

2016.09.22 08:09

Lassan száll fel a köd

„s ahogy a nők tudnak csupán sírni ahogy a nők tudnak csupán hinni” (Röhrig Géza: Zsanett)
A me too egy éve alatt megtanultuk a külföldi hírességek és celebek nevét, az áldozatok és a zaklatók is ismertté váltak, mindezek a tudások viszont rendszerszintű változtatásokat önmagukban alig eredményeznek. Aktorok kellenek, mozgalmiság, olyan szereplők bevonása és aktivitása, akik elsőre nem éreznék magukénak a probléma priorizálását.
Mindez különösen Magyarországon lehet fontos, ahol nem tudunk hosszú listákat sorolni az érintettekről, hiszen Sárosdi Lilla színésznőn kívül nem nagyon vállalta fel senki az áldozat hálátlan szerepét. Persze ne feledkezzünk el Németh Pálma önkormányzati anyakönyvvezetőről se, aki a tyukodi polgármestert jelentette fel zaklatásért. És sajnos itt szinte be is fejeződik a sajtót megjárt esetek ismertetése. 
Miközben a me too világjelenséggé vált 2017-2018 során, addig Magyarországon nem tudott érdemben kilépni a művészvilág miliőjéből. Inkább csak mindennapi tapasztalataink és sejtéseink voltak és vannak a nők elleni erőszakról, de a me too egy éves évfordulójára szerencsére már számok is a rendelkezésünkre álltak ebben az örök vitában. A Magyar Szakszervezeti Szövetség Női Tagozatának megrendelésére elkészült egy problémafeltáró kutatás, amely a nők elleni erőszak és zaklatás területeit járta körül a magyar munkahelyeken. 
Az IDEA Intézet kutatása azt erősíti meg, hogy a munkavállalók több mint 30 százaléka tapasztalt vagy látott már erőszakot a munkahelyén. Arra a kérdésre, hogy kollégától érkezett-e szexuális zaklatás, a válaszadók 23 százaléka felel igennel, míg ha a közvetlen felettesre kérdeznek rá, 10 százalék válaszol igennel. Mégis, a többségük a hallgatást választja (24 százalék), és csak a kisebbség (14 százalék) jelenti az erőszakot munkahelyén vagy éppen a rendőrségnek. 
Arra is kíváncsiak voltunk a kutatás során, hogy áldozattá válás esetén képesek-e beszélni minderről: több mint kétharmaduk nem volt áldozat (70 százalék), 10 százalék később sem képes minderről beszélni, 10 százalék igen, és 5 százalék csak anonim módon, vagy a családnak (4 százalék). Akik azt mérlegelik, hogy a szexuális erőszak vagy zaklatás megtörténte után forduljanak-e bárkihez, aszerint döntenek, hogy a cselekmény súlya mekkora (37 százalék), tartaniuk kell-e a lehetséges következményektől (13 százalék), vagy része-e mindennapjaiknak a támogató munkahelyi környezet (7 százalék). Elgondolkodtató válaszok sora olvasható ki a felmérésből: arra a kérdésre, hogy az áldozatok miért nem lépnek ilyen esetekben, felmerül a félelem a negatív következményektől (77 százalék), a támogató munkahelyi környezet hiánya (47 százalék), vagy éppen az, hogy nem hinnének a válaszadónak (48 százalék). 
A kutatás egy újabb visszaigazolása annak – hasonlóan a Závecz Research korábbi felméréséhez –, hogy a me too ügy elérte a magyar nők ingerküszöbét, hiszen a válaszadók több mint a háromnegyede tudta, miről van szó. Mégsem érzik, hogy mindez segítette volna saját munkahelyi helyzetüket (48 százalék). Ahogyan abban a kérdésben is teljes a tanácstalanság, hogy milyen törvények, jogszabályok, munkahelyi programok segítik/segíthetik a nőket ilyen helyzetekben. A megkérdezettek mindössze 13 százaléka ismerte átfogóan a kérdéskör szabályozási hátterét. Arra a kérdésre pedig, hogy van-e működő szabályozás az egész ágazatban, vagy csak az egyes szereplőknél, 87 százalék nem tudott felelni. A többi válaszadó a teljes ágazatot, csak egy-egy munkahelyet, vagy a kollektív szerződéseket tudta megemlíteni mint pozitív ellenpéldákat. 
Persze nehéz elvárni a munkavállalóktól, hogy ismerjék e terület szabályozási helyzetét, ha arra sem érkeztek egyértelmű válaszok, hogy mi tekinthető szexuális erőszaknak vagy éppen zaklatásnak. A rendkívül széttartó válaszok azt mutatják, hogy nincs egyértelmű tudás erről. Míg a válaszadók 94 százaléka egyetértett abban, hogy a szexuális szolgáltatás kérése ide sorolandó, addig 72 százalékuk szerint a kéz rátétele a lábra, vagy éppen a női mell bámulása (45 százalék) is tiltott terület. A nők utáni fütyülést 39 százalék sorolta ide, és a szexuális tartalmú viccek mesélése is e kategóriába tartozik sokak szerint (33 százalék). A fogalmi bizonytalanság odavezet, hogy a munkavállaló nem tudja: amit átél vagy másnál tapasztal, az megengedhető magatartás-e. 
Fel van adva a lecke a hazai érdekvédelemnek, a számok ugyanis azt bizonyítják, hogy miközben a nők elleni erőszak része a magyar munkahelyi mindennapoknak, addig az ellene való fellépés lényegében feltáratlan vidék a munkavállalónak és a szakszervezeteknek egyaránt. A válaszok is ezt igazolják, hiszen arra a kérdésre, hogy vajon a szakszervezetek mit végeznek/végeztek ezen a területen, a beszédes 81 százalék nem tud semmit említeni. A felvilágosító kampányt, az érzékenyítő képzéseket, a honlapokon fellelhető információkat és kiadványokat sorolják fel azok, akik találkoztak már érdekvédelmi jelenléttel e kérdéskörben. Hasonló számokkal szembesülhetünk, ha a konkrét munkahelyi programokra kérdezünk rá: a válaszadók fele nem ismer ilyet, 42 százalék nem tud a kérdésre válaszolni, és mindössze a válaszadók 8 százaléka tud említeni valamit. 
Belehelyezve mindezt a magyar érdekvédelem nem éppen rózsás jelenébe: elöregedő tagság, csekély társadalmi presztízs, érdekvédelmi tárgyalásokat nem sokra becsülő kormányzat – akár legyinthetnénk is. 
A nők elleni erőszak, az ellene való célzott fellépés azonban fontos pillanat lehetne a szakszervezetek hosszú menetelése során. Egyrészt egy rendkívül aktuális és nemzetközi jelentőséggel is bíró szemléletformáló ügyben nyílik lehetőség arra, hogy lépjenek a hazai szakszervezetek. Másrészt – a kutatás számai feketén-fehéren jelzik az alapvető ismerethiányt e területen – így az alapoktól induló építkezés kezdődhet el ezen a területen. Kis lépésekkel is nagy hatást lehetne elérni. Azt bizonyítva a magyar munkavállalóknak, hogy mindenkinek joga van a biztonságos munkahelyekhez.
2019.01.18 09:00
Frissítve: 2019.01.18 09:00

Futó vendégek

A miniszterelnök és sleppje többször is arról szónokolt, hogy magyar munkáskezekkel kell megoldani az egyre égetőbb munkaerőhiányt, és nem vendégmunkásokkal. Orbán Viktor legutóbb azt fejtegette, hogy a magyar gazdaságot úgy kell fejleszteni, hogy azt 4,5-5 millió magyar munkavállaló működtethesse. 
Oláh Lajos DK-s parlamenti képviselő írásbeli kérdésére Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatási államtitkára elismerte, hogy tavaly összesen 11 ezer unión kívüli ország állampolgára kapott Magyarországon munkavállalási engedélyt. Igaz, egy 2017-es miniszteri rendelet értelmében egyes hiányszakmákban a szerbiai és ukrajnai vendégmunkásoknak nem kötelező kiváltani a papírt, így ők nem is számítanak bele ebbe a statisztikába.
Nehéz megmondani, hogy jelenleg hány vendégmunkás dolgozik Magyarországon. Egyebek mellett azért is, mert sokan közülük szinte meg sem melegednek nálunk, kezükben a magyar papírokkal már sietnek is tovább Nyugat-Európába. Egy baromfitenyésztő agrár nagyvállalkozó mesélte nekem, hogy Kárpátaljáról toborzott 30 magyar vendégmunkást: három nap múlva valamennyien kámforrá váltak, tovább álltak Nyugatra. A szerbekkel már több szerencséje volt, mert a nagy részük 2-3 hétig is kitartott, sőt a harmincból hárman egyelőre „hűségesek” maradtak. Jelenleg Indiában és Mongóliában toboroz munkásokat, mert az ágazat több fontos cégénél dolgozó mongolok és indiaiak még kitartanak. Egy építési szakmai szervezet vezetője hasonló jelenségekről számolt be. 
A vendégmunkások pedig a több százezer magyar gazdasági „migráncs” útját követve mennek a Lajtán túlra. Attól tartok, hogy sem a Túró Rudi, sem a 400 túlóra lehetősége nem csábítja haza a külföldön dolgozó magyarokat; és lám, ma már a vendégmunkások is leginkább csak futó vendégek nálunk.
2019.01.18 09:00
Frissítve: 2019.01.18 09:01