Nem a vita kedvéért hozom szóba

Népszava, január 14 : "Lesz pufajka is?" - kérdezte az egyik olvasó, dr. Várkonyi Tibor, aki azt írta: "a Munkásőrség segédkezett az 56-os forradalom leverésében"  A Wikipédiától kölcsönözve: a Népköztársaság Elnöki Tanácsa '57 február 18-án adta ki a 13. sz tvr-t a Munkásőrség megalakításáról. Előtte még volt november 4-ike is! Elkezdődött, meddig tartott a leverés? Mindezt nem vita témának szánom, mert egyébként a leírtakkal egyetértek. 

Szerző

Egyszerűsítik az anyasági jutalmak kiutalását

Publikálás dátuma
2017.01.18. 07:22

Kevesen tudják — néha még a közvetlen érdekeltek sem —, hogy a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1951 óta minden sokgyermekes asszonyt hetedik újszülöttje után ezer forint anyasági jutalomban részesít. És ez az összeg minden újabb gyermek után 200—200 forinttal emelkedik. Tíz gyermeken »felül« az újszülöttek után már két-kétezer forint jár. Azt azonban még kevesebben tudják, hogy az ily jutalmat kivívó csecsemők már szintén bürokráciát okoznak. Nem azért, mintha az illetékesek kétségbe vonnák világrajövetelüket. Még csak azért sem, mintha a pénzzel lenne baj: 1951 óta eddig 25 ezer hat gyermeken felüli anya 45 000 újszülöttje után részesült ilyen pénzajándékban; és e célra évi átlagban 6—7 millió forintot utalnak ki.

A bürokrácia itt tulajdonképpen azzal kezdődik, hogy a jutalmazásra jogosult anyákat a tanácsi anyakönyvi hivatalok szolgálati úton, tehát a járási és megyei tanácsok útján terjesztik fel az Elnöki Tanácshoz. Nos, a megyei tanácsoknál az ilyen felterjesztéseket először összegyűjtik. Havonta egyszer azután »csokorba kötve« továbbítják az Elnöki Tanács titkárságához. Az ilyen havi összesítés néha már a falusi és kerületi tanácsnál kezdődik. És miközben gyűjtik az »anyagot«, némelyik újszülött bizony könnyen elkallódik a sok papír közt. Ezért gyakori eset, hogy jó néhány anya csak nagy késéssel kapja kézhez az Elnöki Tanács sok helyre kelendő jutalmát. Ezért javaslatot terjesztenek a Minisztertanács elé a kifizetések egyszerűsítésére.

Szerző

Egyszerűsítik az anyasági jutalmak kiutalását

Publikálás dátuma
2017.01.18. 07:22

Kevesen tudják — néha még a közvetlen érdekeltek sem —, hogy a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1951 óta minden sokgyermekes asszonyt hetedik újszülöttje után ezer forint anyasági jutalomban részesít. És ez az összeg minden újabb gyermek után 200—200 forinttal emelkedik. Tíz gyermeken »felül« az újszülöttek után már két-kétezer forint jár. Azt azonban még kevesebben tudják, hogy az ily jutalmat kivívó csecsemők már szintén bürokráciát okoznak. Nem azért, mintha az illetékesek kétségbe vonnák világrajövetelüket. Még csak azért sem, mintha a pénzzel lenne baj: 1951 óta eddig 25 ezer hat gyermeken felüli anya 45 000 újszülöttje után részesült ilyen pénzajándékban; és e célra évi átlagban 6—7 millió forintot utalnak ki.

A bürokrácia itt tulajdonképpen azzal kezdődik, hogy a jutalmazásra jogosult anyákat a tanácsi anyakönyvi hivatalok szolgálati úton, tehát a járási és megyei tanácsok útján terjesztik fel az Elnöki Tanácshoz. Nos, a megyei tanácsoknál az ilyen felterjesztéseket először összegyűjtik. Havonta egyszer azután »csokorba kötve« továbbítják az Elnöki Tanács titkárságához. Az ilyen havi összesítés néha már a falusi és kerületi tanácsnál kezdődik. És miközben gyűjtik az »anyagot«, némelyik újszülött bizony könnyen elkallódik a sok papír közt. Ezért gyakori eset, hogy jó néhány anya csak nagy késéssel kapja kézhez az Elnöki Tanács sok helyre kelendő jutalmát. Ezért javaslatot terjesztenek a Minisztertanács elé a kifizetések egyszerűsítésére.

Szerző