Meghívó

„…oltsuk ki lángját a gyűlöletnek az öröm ragyogó diadalíve alatt”

A világ cigány közösségei április 8-án ünneplik a Roma Kultúra Napját. Mi, magyar roma értelmiségiek e napnak mottójául Bari Károly, József Attila és Kossuth-díjas költőnk, verssorait választottuk:

„…májusfák fényében / véres torokkal üvöltöm a rettenetes / igét: nekünk kell megváltani magunkat,/ álmaink világa EZ A VILÁG, hej, / ha hasítanánk szíveinket millió szilánkra / és körülbástyáznánk dobogó élet-forgácsokkal / világunkat, puskák csövéből ásító örök / álomra nem hajtanánk fejünk!” (Körmenet c. vers, a Holtak arca fölé-kötetből, 1970)

2017. április 8-án, szombaton, du. 6 órára e gondolatok jegyében hívunk mindenkit a nyilas terror Dunába lőtt áldozatainak emlékhelyére a „Duna-parti cipők”-höz. Mindenkit, aki hisz a gyűlöletmentes Magyarország megteremtésében. Mindenkit, aki hajlandó felelősséget vállalni, azért, hogy gondolatai tiszták és ítéletmentesek legyenek. Mindenkit, aki a bőrén érzi, vagy érezte bármikor is, a megkülönböztetés fájdalmát. A mi álmunk, hogy a gyűlöletet csak a szeretet győzheti le. Álljunk ki a munkájuktól, lakásaiktól megfosztott, a vidéki cigány rezervátumokba száműzött százezrekért! Álljunk ki a mai „cigány koncentrációs táborokba” összezsúfolt, éhező, fázó, betegségektől szenvedő embertársainkért! Álljunk ki a „Duna-parti cipők”-nél a kontrollálatlan és törvénytelen rendőri, és a neonáci erőszak áldozataiért! Álljunk ki a közmunka-szolgálatra kényszerítettekért, a túlélésért egymást taposó megalázottakért, a kilátástalanság elől a drogba menekülő fiataljainkért! Álljunk ki a „Duna-parti cipők”-höz a kisegítő iskolákba, vagy onnan is elüldözött gyermekeinkért! Álljunk ki a „Duna-parti cipők”-höz a Népszabadság, a Roma Parlament, a Közép-európai Egyetem (CEU) államhatalmi megszüntetése, vagy fölszámolási kísérlete ellen! Emeljünk szót az elhallgattatott roma kultúráért, a megszüntetett intézményeinkért, roma művészeinkért, a nélkülözésre vagy politikai szolgaságra ítélt roma értelmiségünkért! Álljunk ki „Duna-parti cipők”-höz az állampolgári jogaitól, hazájától és méltóságától megfosztott sorstársainkért! Emeljünk szót az elhallgattatott kultúránkért, a megszüntetett intézményeinkért, roma művészeinkért, a munkanélküliségre vagy politikai szolgaságra ítélt roma értelmiségünkért!

Álljunk ki „Duna-parti cipők”-höz az állampolgári jogaitól, hazájától és méltóságától megfosztott sorstársainkért!

…és vegyük le a cipőt!

Emlékezzünk ezen a helyen azokra, akik ezen a helyen levették a cipőjüket, mert nem volt más választásuk. Mi is vegyük le a cipőinket, hogy legyen más választásunk!

A roma értelmiség nevében:

Szerző