Harc a drágaság ellen

Publikálás dátuma
2017.05.15. 08:21

A Gazdasági Főtanács fokozott figyelemmel kíséri azt, hogy egyes iparcikkeknél drágulási jelenségek kezdenek mutatkozni, amelyeknek reális alapja nincs, amelyek mögött tehát nyilván spekulációs kísérletek húzódnak meg.

A kormányzat különös súlyt helyez arra, hogy a közszükségleti cikkek és a munkabérek közötti arány semmiesetre se rosszabbodjék, addig sem, amíg a hároméves tervgazdálkodás során ez az arány az életszínvonal javára alakul majd.

Ezért a Gazdasági Főtanács szigorú pénzügyi és hitelpolitikai megszorítások foganatosítását határozta el. Utasította az állami üzemeket anyagvásárlásaik lényeges csökkentésére.

Eltiltotta a bankokat olyan hitelek folyósításától, amelyek szabadforgalmú cikkek felvásárlásával kapcsolatosak.

Megszorította a kereskedelmi jellegű áruhitelek folyósítását.

A pénzügyi megszorításokkal egyidőben egyfelől az export erőteljes megszorításával másfelől az import szorgalmazásával gondoskodnak árufeleslegek piacradobásáról, így már csütörtökön megkezdik 600 vagón cukor kiutalását.

Gazdasági életünk szilárdságát támasztja alá az ezüstforintosok forgalombabocsátása, ami 50 millió forint értékben már a legközelebbi napokban megkezdődik. Utasították a gazdasági rendőrséget és az árellenőrző hatóságokat az egyes iparcikkek indokolatlan árdrágításának erőteljes kivizsgálására. Különösen behatóan fogják ellenőrizni a szövet-, textil- és bőrárakat. A Gazdasági Főtanács továbbra is foglalkozik az árszínvonalnak a bérszínvonallal való aránybahozatalával.

Szerző