Előfizetés

Az emlékek csalnak

Olvastam a Szép szó mellékletben Aczél Endre visszaemlékezését azokra az időkre, amikor Moszkvában tanult. Megjegyezném: azokban az években a Szovjetunióban mások is tanultak. Én is. Némi pontosításra szorul, amit Aczél Endre ír: a Szovjetszkoje foto főszerkesztője soha nem volt Mihail Szuszlov KB titkár lánya, akit ráadásul nem Marinának, hanem Maja Mihajlovna Szuszlovának hívtak. 1939-ben született, a történelemtudományok doktoraként a balkáni országokkal foglakozott. Szuszlov fia, Maja ikertestvére, Revolij szintén híres tudós lett, az ő felesége - azaz Szuszlov menye - Olga Vasziljevna volt a Szovjetszkoje foto főszerkesztője. Maja Szuszlova férje - Leonid Szumarokov professzor - e sorok írójának egyetemi tanára volt. Az ott tanuló ösztöndíjasok többsége "főállásban" tanult, és hálát  adott a sorsának ezért, mert képzett fiatalokra nagyon nagy szükség volt itthon a 60-as-70-es években. Erre emlékezhetne Aczél Endre is.