Sztrájk a Weiss Manfrédnál

Publikálás dátuma
2017.08.16. 08:22

Szerdán reggel a tisztviselők legsilányabbul fizetett rétege, a gyár női tisztviselői, szám szerint körülbelül ötszázan, beszüntették a munkát. A hatalmas nyereségeiről és hadi jótékonyságáról hírhedt Weiss Manfréd hivatalnoknői budapesti lakásukról reggel fél 6-kor indulnak el rendszerint és munkától kifáradtan este fél 9-kor érkeznek haza. Ezt a hosszú munkaidőt a leglehetetlenebb munkaviszonyok között töltik el. Az üzemi irodák nagyrésze a műhelyekbe torkollik. Ablakaik nincsenek. Levegőt ezek az irodák csak a műhelyből kapnak. A gyár női tisztviselőinek egy része nagyon kis, bűzös levegőjű helyiségekben összezsúfol tan dolgozik, sokszor 34 fokos melegben. Ezért a kimerítő munkáért rendszerint heti 20—25 korona fizetést kapnak.

A gyár tisztviselőinek egy küldöttsége előadja az igazgatóság előtt a tisztviselők panaszát. Elmondják, hogy a tisztviselők fizetése a tisztességes ruházkodásra egyáltalán nem elegendő. Erre az egyik igazgató nagy kegyesen megjegyzi, hogy az igazgatóság nem veszi rossz néven, ha a nehéz viszonyokra váló tekintettel a tisztviselők rongyos cipőben és ruhában járnak. (...)

A női tisztviselők sztrájkja folyik. Sztrájkbontó nem akadt közöttük.

Szerző