Elfogtak egy szélhámost

Publikálás dátuma
2017.10.03. 08:22

A főkapitányságon letartóztatták Hofhauser László 45 éves rovott múltú építészt, aki egy egész Pest környéki falu zsírra és lisztre összegyűjtött pénzével szökött meg.

Hofhauser apróhirdetés útján gazdatisztet keresett. Ennek a hirdetésnek kapcsán ismerkedett meg egy pestkörnyéki falu lelkészével, aki szűkös körülményei miatt ott akarta hagyni hivatását és jelentkezett az állásra. A lelkész beszélgetés közben elpanaszolta a falu bajait és Hofhauser, aki mint Estenházy herceg jogtanácsosa, vitéz Simonfalvy Ferenc kormányfőtanácsos mutatkozott be neki: megígérte, hogy segít a falu baján.

Felszólította a lelkészt, gyűjtse össze a falusiak zsír- és lisztjegyeit, valamint a pénzt és hozza el neki Pestre a József főherceg-szállóba. Ö majd intézkedik, hogy legyen lisztje és zsírja a falunak.

A lelkész össze is gyűjtött 7000 pengőt és megjelent a jelzett helyen. Hofhauser átvette a pénzt és még 1500 pengőt vissza is adott belőle, mint a herceg ós az ő személyes adományát a falu szegényei számára. Azután felszólította a lelkészt, hogy jöjjön vele és köszönje meg a hercegnek a nemes gesztust. Útközben azonban elintézendő pillanatnyi dolgára hivatkozva kiszállt a Török ucca 6. számú ház előtt a taxiból.

A lelkész csak hosszú várakozás után fedezte fel, hogy a ház — átjáróház.

Szerző