kiállítás;Műcsarnok;Karátson Gábor;

2017-12-05 06:46:00

Karátson Gábor, a konzervatív anarchista

A Duna Kör és a Védegylet egykori aktivistájának festményei most a Különutak és kivonulás című kiállításon láthatók.

Forrás: OSZK 1956-os Intézet

Forrás: OSZK 1956-os Intézet

Egy/kor: Különutak és kivonulás a konszolidáció idején címmel rendez párhuzamos kiállításokat a Műcsarnok. Blaskó János, Gadányi Jenő, Jakobovits Miklós, Karátson Gábor, illetve Bocz Gyula, Cerovszki Iván, Csutoros Sándor, Dombay Győző, Lisziák Elek, Ócsai Károly és Szeift Béla művészetére tekintenek vissza a kurátorok, ahogy fogalmaznak: „félárnyékban maradt életműveket emelnek újra a fénybe, hogy megvizsgálják az akkori művészet helyzetét, az alkotók egzisztenciális tereit, művészeti és életstratégiáit, különös tekintettel a kívülállás és az ellenállás egyedi formáira." Karátson Gábor a nagyközönség szemében inkább zöldmozgalmárként vált ismertté, nem képzőművészként, miközben prózai művei - például A gyermek Altdorfer- is különösen finom szerkezetű, szép munkák.

Björn Borg szervája 1974–75

Björn Borg szervája 1974–75

Karátsonnak sokan nehezen bocsátották meg, hogy a rendszerváltás után is rendíthetetlenül őrizte szellemi szuverenitását. Nem tévesztette szem elől azokat az értékeket, melyekben 1989 előtt, az akkori rendszer ellenzékének tagjaként hitt. Amikor '56-os tevékenysége miatt börtönbe került, és emiatt később sem folytathatta egyetemi tanulmányait, belevetette magát a keleti tanokba. Közvetetten az is a reményvesztett politikai közhangulatnak köszönhető, hogy aztán eredetiben tudta olvasni a kínai filozófiát, mivel kínaiul 1981-ben, a Jaruzelski-puccs éjszakáján kezdett tanulni, mintegy kétségbeesésében. A rendszerváltás után több helyütt tanított keleti filozófiát, és magyarra fordította Lao-ce főművét valamint a Ji king-et is. Lao-ce legfontosabb művének hagyományos címe: Az Út és Erény könyve (Tao te king). Ez az a könyv, amelyben a taoizmus mesterének tartott szerző összefoglalta a tan kínai hagyományát. A keleti tanok és főként a buddhizmus meghatározta Karátson egész lényét, a művészetét és a kommunikációját is, sőt a politikához való viszonyát is. A '80-as években formálódó Duna körbe is így vitte környezetvédelmi elkötelezettsége. "Nagyon elmélyedtem ezekben. Tulajdonképpen jelentős szerepe volt ebben a bős-nagymarosi építkezés miatti iszonyatos szorongásomnak. A kínai kultúrában, a kínai művészetekben fellelhető egy olyan erős természetközeliség, amely egyszer rendíthetetlennek látszott. A magas kultúrák közül talán a kínai állt a legközelebb egy úgynevezett ökológiai gondolkodáshoz."

Pirosfülű önarckép 1960

Pirosfülű önarckép 1960

Sokáig (2008-ig) aktív, meghatározó tagja volt a Védegyletnek is, a szervezet lobbitevékenységének köszönhető, hogy néhány évig zöld aktivista volt Magyarország köztársasági elnöke Sólyom László személyében. Az én az visszafordul című esszéjében Karátson így fogalmazott a környezetvédelemről: "A Földön ma két folyamat egyszerre zajlik. Egyfelől a természettudomány és a technika megállíthatatlan fejlődése sodor magával valamerre - hívei szerint fölfelé; másfelől a természet maga, s az emberi szellem ugyanilyen sebességgel hanyatlik: vitathatatlanul zuhan. Utóbbi eseménysorozatot katasztrófának szoktuk nevezni: valóban az. A két folyamat egymással nyilvánvalóan összefügg, csak az nem világos, hogyan. Még amely pontokon világos is némelyek szemében, ott sincs közmegegyezés ebben; egyetértés, például a pedagógiában, a kutatóintézetekben, a különböző fejlesztések terén. Egyáltalán mire kellene törekednünk? Az általánosan meghirdetett politikai elvek szerint ugyan szükség van némi környezetvédelemre. Elvileg nagymértékűre; gyakorlatilag szinte semmire. És ez a szinte semmi nem a megvalósításnak valamely fogyatékosságából következik, hanem a Hatalom szándékai szerint való. Azok szándékai szerinti, akik jövendő sorsunk felől döntenek." Amikor 2001-ben a Védegylet otthagyásáról kérdezték, így válaszolt: "a Védegylet tulajdonképpen a Tisza-ciánozás miatti rémületből született, noha ebbe az ökológiai katasztrófába nem tudtunk aztán beleszólni. De jöttek a Roosevelt téri fák, azok kivágásának terve is eléggé felháborító volt. Mindent elmozdítanak, mindent kiásnak, mintha megőrültek volna!"

Egy vörös macska arcképe

Egy vörös macska arcképe

Karátson Gábor első egyéni kiállítását 1968-ban rendezték, ám a következőt csak a rendszerváltás után, sőt csoportos kiállításra is csak azután kérték fel. Halála előtt tíz évvel, 2005-ben Prima díjas lett. A halála előtti években úgynevezett bibliai sorozatán dolgozott, Márk evangéliumához készített akvarelleket. Morális autonómiáját sokan félreértették, nem bocsátották meg neki, hogy a rendszerváltás után nem volt hajlandó politikai oldalakhoz csatlakozni, mivel a környezetvédelmet magasabb szempontnak ítélte a politikai játszmáknál. Konzervativizmusa anarchizmussal párosult, ezzel szinte egyedül maradt a hazai közgondolkodásban. A Műcsarnok csoportos kiállításán most egy kategóriákba nem szorítható szuverén elme festményeit válogatták össze az életművéből.

Ji king-fordító

Változások könyve címen jelent meg magyarul - legutóbb 2003-ban, éppen Karátson Gábor fordításában - a konfucianizmus szent könyveiként tisztelt öt klasszikus mű egyike. A nyugati időszámítás előtt nagyjából 3000-ben keletkezett szöveget eredetileg életvezetési, jövendölési céllal használták s használják a mai napig, de bölcseleti alapul is szolgál. A Ji king egyik előszavát a hagyomány Konfuciusznak tulajdonítja, amit a mai tudomány ugyan cáfol, de a híveket ez nem tántorítja el a szöveg értelmezése közben. Mindenesetre a Karátson Gábor által fordított Változások könyve minden bizonnyal a Konfuciusz kiadásában megjelent könyv.