Előfizetés

Parlamenti határozatban ítélné el az EU-t a Fidesz

Publikálás dátuma
2017.12.11. 11:12
Shutterstock fotó
Határozati javaslatot nyújtott be a Parlamentnek öt fideszes képviselő élükön Gulyás Gergely frakcióvezetővel amelyben elítélnék az Európai Parlament november 16-i határozatát. 

A magyar Országgyűlés felszólítja Magyarország Kormányát, hogy ne engedjen az Európai Parlament és az uniós bürokrácia nyomásának, védje meg hazánk alapszerződésekben garantált jogait, utasítsa el a Soros-tervet, és folyamatosan tájékoztassa Magyarország polgárait a Soros-terv végrehajtásának állásáról és a kormány Magyarország védelmét célzó tervezett és folyamatban lévő intézkedéseiről – írja a javaslat.

A határozati javaslatban visszaköszönnek a „Nemzeti Konzultációban” „Soros-tervként” ismertetett kérdésekbe bújtatott állítások. Azok, amelyekről Soros György maga is leszögezte, hogy nem igazak, így a magyar kormány propagandistái kiforgatták Soros korábban cikkekben megjelent gondolatait.

A Fidesz most azt állítja, hogy az EU állandó betelepítést és kötelező szétosztást indítana el az európai nemzetek kárára, utal arra, hogy szerinte az EU „jogköröket adna át” a bevándorlást támogató Soros szervezeteknek, annak érdekében, hogy azok „részt vegyenek a bevándorlók behozatalában és szétosztásában”. A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy a tagállamok megbüntetésével kényszerítsék ki a bevándorlók befogadását.”

A valóságban az EU egyáltalán nem készül erre. Az államfőket tömörítő Európai Tanács elnöke, a Donald Tusk maga jelentette ki a múlt héten: a tagállami vezetők eheti találkozójukon minősítsék hatástalannak a kötelező menekültügyi kvótákat.

Az Európai Parlament a 2017. november 16-i plenáris ülésén 390 igen, 175 nem szavazat és 44 tartózkodás mellett elfogadta a Parlament dublini reformhoz fűzött véleményét az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról.

Lemondott az angol király

Publikálás dátuma
2017.12.11. 11:00

Baldwin miniszterelnök: Üzenetem van a királytól...

— Üzenetem van a királytól, őfelsége saját kézaláírásával! - és az iratot továbbnyújtotta a speakernek, aki fölolvasta mind a lemondási okiratot, mind pedig az üzenetet. A lemondó okirat szövege a következő:

„Ma délelőtt a következő lemondási okiratot állítottam ki és írtam alá: „Én, VIII. Edward, Nagy-Britannia, Írország és a tengerentúli domíniumok királya azt a megmásíthatatlan elhatározásomat nyilvánítom, hogy lemondok a trónról mind önmagamra, mind pedig utódaimra nézve. Kívánságom az, hogy ez a lemondási okiratom azonnal hatályba lépjen, aminek jeléül kézaláírásommal látom el jelen okiratomat 1936. december 10-én alulírott tanúk jelenlétében. Edward R. I.

Jelen okiratom kiállítását és aláírását tanúsítja három fivérem: a yorki, gloucesteri és kenti hercegek, ő királyi fenségeik."

A király üzenetének szövege:

A király üzenetének szövege a következő: „Hosszú és leggondosabb megfontolás után elhatároztam, hogy lemondok a trónról, amelyet atyám halálával örököltem és ezennel közlöm ezt a visszavonhatatlan elhatározásomat. Teljes tudatában vagyok e lépésem súlyosságának; csak azt remélhetem, számíthatok arra, hogy népeim megértik ezt az elhatározásomat és az okokat, amelyek engem erre késztettek. Nem akarok most egyéni érzelmeimmel foglalkozni, de arra kérek mindenkit, emlékezzenek arra, hogy az a teher, amely az uralkodó vállait állandóan nyomja, olyan súlyos, hogy azt csak az én viszonyaimtól eltérő körülmények között lehet elviselni. Úgy érzem, nem tévesztem szem elől azt a kötelességemet, hogy a közérdeket helyezem előtérbe, amidőn kijelentem, tudatában vagyok annak, hogy nem tudom többé megfelelő módon vagy saját magam megelégedésére ellátni ezt a súlyos feladatot.

A legőszintébben nagyra becsülöm azt a szellemet, amely azt a hozzám intézett felszólítást sugallta, hogy döntsek másként és a legalaposabban meggondoltam ezt a tanácsot, mielőtt végleg határoztam volna, döntésem azonban már végleges. Ezenkívül a további késedelem szükségképpen károsítaná azokat a népeket, amelyeket mint walesi herceg és mint király szolgálni akartam és amelyeknek jövendő boldogsága és jóléte szívem állandó kívánsága. Abban a feltevésben búcsúzom tőlük, hogy az az út, amelyet választottam, a helyes út és a legjobb, a legcélszerűbb a trón szilárdsága s a birodalom és népeim boldogságára nézve.

Mélységes hála tölt el azért a megbecsülésért, amelyet mindig tanúsítottak velem szemben trónralépésem előtt és után és amelyet biztos tudomásom szerint utódomnak is megadnak majd. A legnagyobb súlyt helyezem arra, hogy az okirat, amelyet kiadtam és aláírtam, haladéktalanul hatályba lépjen és hogy megtörténjenek az összes szükséges intézkedések, hogy törvényes utódom, fivérem, a yorki herceg őkirályi felsége azonnal a trónra lépjen.

Edward R. I.

Népszava 1936. december 11.

Lemondott az angol király

Publikálás dátuma
2017.12.11. 11:00

Baldwin miniszterelnök: Üzenetem van a királytól...

— Üzenetem van a királytól, őfelsége saját kézaláírásával! - és az iratot továbbnyújtotta a speakernek, aki fölolvasta mind a lemondási okiratot, mind pedig az üzenetet. A lemondó okirat szövege a következő:

„Ma délelőtt a következő lemondási okiratot állítottam ki és írtam alá: „Én, VIII. Edward, Nagy-Britannia, Írország és a tengerentúli domíniumok királya azt a megmásíthatatlan elhatározásomat nyilvánítom, hogy lemondok a trónról mind önmagamra, mind pedig utódaimra nézve. Kívánságom az, hogy ez a lemondási okiratom azonnal hatályba lépjen, aminek jeléül kézaláírásommal látom el jelen okiratomat 1936. december 10-én alulírott tanúk jelenlétében. Edward R. I.

Jelen okiratom kiállítását és aláírását tanúsítja három fivérem: a yorki, gloucesteri és kenti hercegek, ő királyi fenségeik."

A király üzenetének szövege:

A király üzenetének szövege a következő: „Hosszú és leggondosabb megfontolás után elhatároztam, hogy lemondok a trónról, amelyet atyám halálával örököltem és ezennel közlöm ezt a visszavonhatatlan elhatározásomat. Teljes tudatában vagyok e lépésem súlyosságának; csak azt remélhetem, számíthatok arra, hogy népeim megértik ezt az elhatározásomat és az okokat, amelyek engem erre késztettek. Nem akarok most egyéni érzelmeimmel foglalkozni, de arra kérek mindenkit, emlékezzenek arra, hogy az a teher, amely az uralkodó vállait állandóan nyomja, olyan súlyos, hogy azt csak az én viszonyaimtól eltérő körülmények között lehet elviselni. Úgy érzem, nem tévesztem szem elől azt a kötelességemet, hogy a közérdeket helyezem előtérbe, amidőn kijelentem, tudatában vagyok annak, hogy nem tudom többé megfelelő módon vagy saját magam megelégedésére ellátni ezt a súlyos feladatot.

A legőszintébben nagyra becsülöm azt a szellemet, amely azt a hozzám intézett felszólítást sugallta, hogy döntsek másként és a legalaposabban meggondoltam ezt a tanácsot, mielőtt végleg határoztam volna, döntésem azonban már végleges. Ezenkívül a további késedelem szükségképpen károsítaná azokat a népeket, amelyeket mint walesi herceg és mint király szolgálni akartam és amelyeknek jövendő boldogsága és jóléte szívem állandó kívánsága. Abban a feltevésben búcsúzom tőlük, hogy az az út, amelyet választottam, a helyes út és a legjobb, a legcélszerűbb a trón szilárdsága s a birodalom és népeim boldogságára nézve.

Mélységes hála tölt el azért a megbecsülésért, amelyet mindig tanúsítottak velem szemben trónralépésem előtt és után és amelyet biztos tudomásom szerint utódomnak is megadnak majd. A legnagyobb súlyt helyezem arra, hogy az okirat, amelyet kiadtam és aláírtam, haladéktalanul hatályba lépjen és hogy megtörténjenek az összes szükséges intézkedések, hogy törvényes utódom, fivérem, a yorki herceg őkirályi felsége azonnal a trónra lépjen.

Edward R. I.

Népszava 1936. december 11.