A kormányzó és Hitler táviratváltása

A Magyar Távirati Iroda jelenti. A kormányzó Hitler Adolf birodalmi kancellárhoz a hatalomátvétel tizedik évfordulója alkalmából az alábbi táviratot intézte:

A hatalomátvétel tizedik évfordulója alkalmából őszinte szükségét érzem, hogy Excellenciádnak legszívélyesebb jókívánataimat fejezzem ki.

Azok az egyedülálló történelmi teljesítmények, amelyeket a Németbirodalom Excellenciád vezetése alatt véghezvitt, a legőszintébb csodálattal töltenek el és csak megerősítik szilárd bizalmamat, hogy Németország az európai művelődés megmentéséért folyó jelenlegi harcot győzelmesen állja meg.

Ebben a szellemben köszöntjük a mai történelmi napon Excellenciádat és a szövetséges népet.

Hitler Adolf választávirata a következőképpen hangzik:

A nemzetiszocialista hatalomátvétel tizedik évfordulójának alkalmából táviratilag kifejezett baráti jókívánataiért szívélyes köszönetemet és őszinte üdvözletemet nyilvánítom.

Szerző