Cáfolta saját halálhírét

Publikálás dátuma
2018.03.10. 06:48
Shirley Bassey - AFP fotó

„Nem vagyok halott! Mindenkit megkérek, ne terjessze ezt a rémhírt! Az ügyvédeim már dolgoznak azon, hogy az, aki tönkre akarja tenni a boldogságomat, megfizessen érte” – üzent a nyilvánosságnak Shirley Bassey, aki teljes joggal vette zokon, hogy halálhírét keltették a médiában. Jelentjük: a 81 éves jazzdíva szerencsére remekül van! 

Szerző

Népszava Klub szerdán

Publikálás dátuma
2018.03.10. 06:47
Fabiny Tamás püspök -Fotó Kállai Márton
 Befér-e a politika a templomba? Erről beszélget egy író, egy püspök és egy rabbi olvasóink körében következő rendezvényünkön.

A Népszava olvasóit különösen izgató kérdés választások előtt alig egy hónappal, hogy milyen az egyházak és a politika viszonya. A Népszava Klub soron következő estjének apropóját éppen ezért kollégánk, Hargitai Miklós aznap megjelenő, első szépirodalmi műve adja, mely egy mások bűneiből kiábránduló gyóntatópapról szól, aki nem tudott elég messze húzódni a szerelemtől és az aktuálpolitikától.

Hargitai Miklós dedikál szerdán
Március 14-én, szerda este 6-kor a Hatszín Teátrumban (Budapest, VI. kerület Jókai utca 6.) Hargitai Miklós kollégánk dedikálja És bocsásd meg vétkeinket című regényét. Az eredetileg 3.990 Ft-os kötet kedvezménnyel kapható a helyszínen.

Erről az izgalmas és aktuális témáról beszélgetnek meghívott vendégeink: Fabiny Tamás evangélikus püspök, Frölich Róbert főrabbi és Hargitai Miklós. Fabiny Tamás nem először gondolkodik hangosan erről a problémáról, püspökké választása után az egyházon belüli konkrét, sürgető feladatként beszélt a lelkészi életpályamodell kialakításáról. Mint mondta, a lelkipásztori szolgálat "veszélyeztetett hivatás", a lelkészeken olyan lelki és fizikai teher van, amelynek "feldolgozása és elhordozása korántsem könnyű". Fabiny elmondása szerint a lelkész nemcsak meghallgatja, hanem magára is veszi a hozzá fordulók bánatát, és az ilyen találkozások sora idővel komoly teherré válik. Külön megemlítette, hogy a karácsony ebből a szempontból is kiemelt időszak: krízis sok magányos ember számára, és könnyen azzá válhat egy lelkész számára is, akinek ilyenkor sokak gondját kell magára vennie.

NÉVJEGY - Fabiny Tamás
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata 2017 őszén választotta az egyház új elnök-püspökévé. Az 58 éves új vezető 2006 óta az Északi evangélikus egyházkerület püspöke, elnök-püspöki megbízatása 2018 novemberéig szól, amikor általános tisztújítást tartanak az egyházban. Teológiai doktorátust 1998-ban szerzett az erlangeni egyetemen, doktori értekezését Jézus példázatairól írta. A Debreceni Hittudományi Egyetemen habilitált Júdás Iskariótes és az antiszemitizmus tárgykörében.

A politika távoltartása a templomi szolgálattól általánosnak tűnik az evangélikusok körében, hiszen karácsonykor Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke is ezt mondta lapunknak adott interjújában: "Ahol a napi aktuális kérdések és a hitbeliek találkoznak, ott el tudjuk mondani az üzenetünket úgy, hogy az érthető és ne félreérthető legyen. Egy egyházi üzenet politikai összefüggésbe helyezve akár politikai állásfoglalásként is beállítható, ami egyébként a legtöbbször sem a politikának, sem az egyháznak nem jó." Azt azonban minden publikus szereplésük alkalmával mindketten hangsúlyozzák, hogy más egyház istentiszteleti és stratégiai kérdéseibe nem szólnak bele. "A mindenkori magyar kormánynak komoly felelőssége, hogy jó viszonyt ápoljon a magyarországi zsidósággal és annak legmarkánsabb képviselőjével, a Mazsihisszel.

Ahogyan a Mazsihisznek is elemi érdeke és kötelessége, hogy jó legyen a kapcsolata a mindenkori kormánnyal. Ez nem politikai szimpátia kérdése." - ezt nyilatkozta a főrabbi 2015-ben. Hargitai regénybeli hőse, a katolikus pap azért állt az egyház szolgálatába, mert nem akarta, hogy a világi hatalomnak köze legyen az életéhez. De a politika elől a gyóntatószékben sem lehet elbújni, és a kísértés a templom falai között is megtalál - mondja az elsőkötetes szerző, aki önmagát belpolitikai újságíróként a politika holdudvarában élő hívőként azonosítja. Azt estet Csepelyi Adrienn, a kulturális rovat vezetője moderálja. Minden kedves olvasónkat várjuk a Népszava Klub rendezvényére.

Frölich Róbert
Volt vezető tábori rabbi. A Dohány utcai zsinagóga 52 éves főrabbija 2015-től országos főrabbi is egyben. Vallási pályája mellett oktatói karriert is befutott. A Lauder Javne Világi Zsidó Iskolában és az Anna Frank Gimnáziumban tanított, az Országos Rabbiképző Intézet adjunktusa.Szerző

Alföldi-estért gyűjtenek

Publikálás dátuma
2018.03.10. 06:47
Fotó: Molnár Ádám

Zalaegerszeg művészetpártoló közössége mégis megtartaná Alföldi Róbert törölt estjét, ehhez 1848 forintos, jelkpes támogatói jegyeket árusítanak. A bevételből a rendezvény technikai feltételeit biztosítják, a fennmaradó összeget jótékony célokra fordítják. Amint arról lapunk is korábban beszámolt, a színész-rendező az Egerszegi Páholy kulturális műsor-sorozatban szerepelt volna a zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben március 22-én, ám az estet négy nappal annak meghirdetése után törölték. 

Szerző