A kupadöntő erkölcsi győztese

Publikálás dátuma
2018.05.24 12:00

Fotó: /
Puskás óta magyar labdarúgókat még nem ünnepeltek Madridban úgy, mint a Videoton játékosait

Amikor Májer bombája beakadt a felső léc alá, a maroknyi fehérvári szurkolótábor hangja felharsant, a nemzetiszínű meg a piros-kék lobogók a magasba szöktek. S ekkor a spanyol szurkolók odafordultak — és tapsoltak!

Amikor pedig — másfél órával a mérkőzés befejezése után! — a Videoton játékosai kijöttek a stadionból, olyan hangorkán köszöntötte őket, hogy a már távozóban levő rendőrök rohamléptekkel jöttek vissza, mert azt hitték, rendbontás történt. Nem! Egyszerűen több száz spanyol fiatal ott maradt a magyar autóbusznál, hogy a győztes csapatot köszöntse. Disztl Pétert ölelték, csókolták, kezét szorongatták, s a fehérvári labdarúgók — klubjelvények és egyesületi zászlók híján — leoldották piros-kék nyakkendőiket és ezzel köszönték meg a megható fogadtatást.

A kivédett 11-es sorsdöntő fordulatot eredményezett, és bizonytalanná tette a hazai csapatot — válaszolta jegyzeteit forgatva az AS tudósítója.

— Kováksz edző azt mondta Fehérvárott a mérkőzés előtt, szoros eredményt szeretne, hogy Madridban majd meglephesse a spanyolokat. Azt hittem, hogy humorizál Most kalapot emelek előtte! — mondotta Enrico Bendoni, a Gazzetta dello Sport tudósítója. — A Videoton meghódította Európát!

A Marca című lapnak pedig éppen ezt diktálta egy spanyol kollégám: „A Videoton az erkölcsi győztes. Az első mérkőzésen tartalékosán is vállalta a támadó játék kockázatát, most pedig, idegenben, teljes csapattal bebizonyította, hogy megérdemelten került a döntőbe.”

A mezőny legjobbja, Disztl Péter így beszélt:

— Előre elhatároztam, hogy balra vetődöm, mert ahogy Valdano nekiállt a labdának, az gyanús volt. Azt akarta elhitetni velem, hogy jobbra lövi, ezért gondoltam, hogy majd kifordítja a lábát a lövésnél. Így is történt...

Ami pedig a gólunkat illeti, a határtalanul boldog Májer ezt mondta:

— Ez a meccs az első perctől kezdve nekünk állt. Ha egy kis szerencsénk lett volna, már az 5. percben megszerezhettem volna a vezetést, de túl gyorsan jött a labda, megcsúsztam és nem tudtam eléggé helyezni. De így még jobb, mert már nem volt idejük az egyenlítésre. Ennél csodálatosabb érzés nincs mint 100 ezer ember előtt játszani és győztesen elhagyni a pályát. Micsoda közönség!

Ezért az élményért vállaltam heteken át a sokszor fájó edzéseket. A meccs közben még nem is fájt a lábam . . .

Hát ilyenek ezek a „fehérvári huszárok”! S hogy milyenek a vezetőik? Hadd idézzem végezetül Dérfalvi Imre szakosztályvezető szavait :

— Remélem, ezzel a győzelemmel sikerült megbékíteni az egész magyar futballtábort!

Igen, talán a csalódott szurkolók most megértik, miért veszítette el veretlenségét épp az utolsó, hazai mérkőzésen a már korábban győztes válogatott!

Népszava 1985 május 24.

Szerző
Témák
2018.05.24 12:00

Borókai: ha nincs médiaegyensúly, nem teljes a sajtószabadság

Publikálás dátuma
2018.08.14 00:00

Fotó: /
Szerinte a sajtó tekintélyes része az ellenzék vegzálásában éli ki magát
Orbán Viktor szólt arról, hogy a magyar népnek elege van a kiváltságosok politikájából, a nemzet akkor fejlődhet, ha a magyarság érdekeit helyezzük az előtérbe.

 A 12 pont mindent túlélt, mert a nemzet alkotása s nem valamiféle köztársasági szabásminta” – jelentette ki Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint ez arra figyelmeztet, hogy az erős és sikeres köztársasághoz a nemzetet kell megerősíteni, a nemzeti összetartozásra kell építeni. A köztársaság nemzetünk ruhája vagy építménye, ami önmagában tehetetlen, a nemzet nélkül értelmetlen – tette hozzá.

 Schmitt Pál, a Fidesz alelnöke úgy vélte, tizenhat évvel a rendszerváltás után változásra van szükség, le kell zárni, ami eddig volt, mert az már nem szolgálja a jövőt. Úgy fogalmazott, a Fidesz „készen áll felelős tettek végrehajtására”.

 Borókai Gábor, a Heti válasz című hetilap főszerkesztője azt mondta, Magyarországon ma nincs médiaegyensúly, nem teljes a sajtószabadság, és ennek megváltoztatásához szerinte sikeres vállalkozókra és jó újságírókra van szükség a jobboldalon.

 Szerinte a sajtó tekintélyes része jelenleg „az ellenzék vegzálásában éli ki magát”, ahelyett, hogy a hatalmat figyelné és ellenőrizné.

 Népszava 2006. március 16.
2018.08.14 00:00
Frissítve: 2018.08.14 07:52

Lőporrobbanás Csepelen

Publikálás dátuma
2018.08.13 12:00

Fotó: /
Népszava anno: 1926-ban ezen a napon, óriási robbanásra ébredt a főváros. 30.000 kg lőszer robbant fel. A detonáció még Budafokot is romba döntötte részben
Csepelen egy, a méreteiben még át sem tekinthető borzalmas katasztrófa történt. Fölrobbant a csepeli lőszerraktár és a Weiss Manfréd-gyártelepen dolgozó munkások százai könnyebb és súlyosabb sérülésekkel, tébolyodott halálfélelemben rohantak a gyár kijárata felé, hogy az egymást követő robbanások emberírtó hatását elkerüljék, hogy életüket megmentsék.

 A hivatalos jelentések teljesen jelentéktelennek tüntetik föl az emberéletben okozott kárt és nekünk a késő éjjeli órákban nincs módunkban megállapítani, hogy a robbanásnak hány áldozata volt. Lehetséges, hogy a véletlen szerencse ezúttal megóvta a munkások százainak életét; lehet, hogy, az áldozatok száma nem jelentékeny.

 Felrobbannak a lőporaknák

 Fél 7 órakor a telepen dolgozó munkások a lőporaknák irányából fölcsapódó lángokra lettek figyelmesek, de ugyanabban a pillanatban földrengésszerű robaj kíséretében alapjában rázkódott meg minden épület, a föld méhe felől irtózatos lökést kaptak a tárgyak és az emberek, a következő másodpercben fülsiketítő hang-orkán támadt, majd a telepet fekete, átható szagú füstfelhők lepték el és néhány másodpercig megingott minden, ami mozgatható. Az üzemekben és műhelyekben dolgozó munkások, mintha csak valami ismeret-len erő játszott volna velük, egymásnak vágódtak vagy a gépekhez ütődtek. Az ablakok csörömpölve zúzódtak be és az irtózatos erejű légnyomás megakasztotta a tüdő munkáját, fönnakadt a száj mozgása, és mint élettelen testek dőltek le a munkások a levált gépdarabokra, a faltörmelékekre és a padlóra. Irtózatos pánik keletkezett. A gyárban dolgozó munkások nagyon jól tudták, hogy a robbanóanyagok pusztulása mit jelent. Önkéntelenül mindenki, aki lábára tudott állni a kiállott ijedtségtől, halottsápadtan a kijárat felé támolygott.

 Véresre sebzett, rogyadozó lábú munkások lepték el a gyártelep útjait, akik lélekszakadva rohantak a kapuk irányához. Senki sem tudta, hogy mi történt, de mindenki érezte a veszedelmet.

 Újabb három robbanás

 Alig telt el néhány perc az első robbanás után, máris újabb detonációk történtek. Gyors egymásutánban még háromszor rengett bele a föld az újabb robbanásokba, amelyek közül a középső volt a leghatalmasabb erejű.

 Akit a légnyomás a szabadban-talált, azt a földre vágta. A gyárépületek és üzemek teteje, mintha, csak papírból készült volna, leröpült. A légnyomás leborotválta az épületekről az ablakokat és ajtókat és minden olyan kiszögelést, amely útjában volt. Megrepedtek a falak, elhajlottak a gépek, megszakadt a világítás és az újabb és újabb lökések ereje mindenütt irtózatos pusztítást végzett.

 Budafokot részben romba döntötte a robbanás

 Budafokot a széles Duna folyam választja el a robbanás tulajdonképpeni színhelyétől, Csepeltől, azonban a katasztrófa a nagy távolság és hatalmas víztömeg ellenére itt is rettenetes mértékben érvényesítette hatását.

 Budafok rendezett tanácsú város az esti órákban éppen közgyűlését tartotta az Árpád-mozgóban, mert a városi képviselők nagy számára való tekintettel egyelőre itt tartják a városi közgyűléseket. Éppen szünet volt, a városatyák az előcsarnokban időztek és beszélgettek, amikor egyszerre óriási lángoszlop emelkedett égnek a Duna másik oldaláról. Néhány pillanat múlva fülsüketítő robbanás hallatszott.
A robbanás ereje a budafoki Árpád-mozgó plafonját és tetejét megemelte.

 Az egész épület recsegett-ropogott. Az épületben tartózkodók fejvesztett rémülettel rohantak ki. A nagy ijedelemben nem is tudtak összefüggést találni a túlsó oldalról látott lángoszlop és e között a rettenetes földindulás között. — Bombamerénylet! — kiáltotta valaki és mindjárt tovább fűzték: Bombamerényletet követtek el a városi tanács ellen!

 A városi képviselőtestület tagjai kirohantak az utcára, de ekkor már bekövetkezett a második robbanás, amelynek pusztító hatása még rettenetesebb volt. Amennyire ez eddig megállapítható volt, legalább 200 budafoki háznak a tetejét vitte el ennek a második robbanásnak a légnyomása. Sok lakásban az ajtókat, ablakokat a szó-szoros értelmében véve, szárnyastól tépte ki és sodorta el a robbanás.

 Záborszky polgármester lakása teljesen tönkrement. A Dunaparton lévő Abel-féle vendéglőnek nemcsak a tetejét vitte le, hanem a belső bútorzatát is hasznavehetetlenné törte össze. Teljesen tönkrement a gyógyszertár. Berendezése, az üvegekben és tégelyekben volt gyógyszerek mind tönkrementek. A gyógyszertár épületének emeleti falai összeomlottak.

 A lakosság rémülete leírhatatlan volt. Asszonyok és gyermekek jajveszékelése és sírása töltötte be az utcákat. És ez a rémület még fokozódott, amikor az utcákon föltűntek véres emberek. A robbanásban összetört bútorok, ablakok fa-, vas- és üvegszilánkjai rengeteg embert sebesítettek meg. Az éjféli órákig ötven embernek nyújtottak első segélyt.

 Népszava 1926. augusztus 13.
2018.08.13 12:00
Frissítve: 2018.08.13 12:00