Keresztény kultúra magyar módra

Pártunk és kormányunk meg akarja védeni a keresztény kultúrát – hogy pontosan kiktől, az nem teljesen világos. A kereszténység alapelve a krisztusi szeretet: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Hiányzik a mai kormánypolitikából – noha része a keresztény kultúrának – a szelídség, a szerénység, a megbocsátás, a gyengék, elesettek, betegek támogatása.

Emlékeztetőül idézek néhány passzust Máté evangéliumából. Hozzá vivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínylődőket és meggyógyítja vala őket. Boldogok a szelídek, mert örökségül bírják a földet. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Mindaz, aki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki tőled kér, adj neki, és aki tőled kölcsön akar kérni, ne fordulj el attól. Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Jézus a vagyon halmozása ellen is szót emelt. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt a ti erszényetekbe.

A hazugságok és hamisságok ellen pedig ezeket mondta. Amikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Ki az az ember köztetek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád neki? Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, kik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne és nincs oly titok, ami ki ne tudódnék. Ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert.

Valami ilyesmi a keresztény kultúra, kedves Orbán Viktor! Ezt kellene megvédeni – tőletek!

Témák
Szerintem