Út a Panthéonba

Káprázatosan szép szertartással fogadta be múlt vasárnap a francia Ötödik Köztársaság a nemzet Panthéonjába a holokauszt egyik túlélő áldozatát. Simone Veil hajdani politikust, volt minisztert és férjét, Antoine Veilt. Már jóval az ünnepség előtt tolongtak az emberek a tágas téren, holott minden apró részlet már előre közismert volt. Az újságok a kék-fehér-piros drapériával borított két koporsó képét is közölték, amely előtt Macron elnök és társai méltatják majd a búcsúztatottakat. A nézők ismerték a kriptához vezető utat, azokat a gárdistákat is, akik vállukon viszik majd a két hős földi maradványait. A koreográfiát is látták több ízben az előzetes próbákon.
Köztudott volt az is, hogy az államfő rövid, alig negyedórás beszédre készül, nem szónokolni óhajt, méltatni csupán a két francia jeles életútját. „Hivatalos ceremónia, de családi jellegű”, hangoztatták nyomatékosan az Élysée-palotában, az elnök személyes természetűnek tekintett minden mozzanatot. Simone Veil az ötödik asszony, aki itt alussza majd örök álmát, Madame Curie és Germaine Tillion közelében. Megbecsültségét mi sem jelzi jobban, mint hogy az 1934-ben elhunyt Madame Curie hamvai hatvan évvel később kerültek be a Panthéonba; Simone Veil 90 éves korában halt meg tavaly júniusban, és már most, egy esztendő múltán ott a helye a halhatatlanok között.
Tizenhét évesen lett Auschwitz foglya, nővérével, Madeleinnel és édesanyjával. A két leány 1945 tavaszán szabadult, édesanyjukat azonban tífusz ragadta el. Simone jogi diplomát szerzett, sikeres igazságszolgáltatási karrier után Jacques Chiracnak lett egészségügyi minisztere, de fontos feladatának tekintette azt is, hogy nagyobb közéleti szerephez juttassa a nőket. Nyomban a háború után az akkori nemzetgyűlésben mindössze 5,6 százalék volt a nők aránya, ami később még jelentősen vissza is zuhant,  1973-ban például nem egészen háromszázaléknyi nő vett részt a törvényhozás munkájában. 
Egészségügyi miniszteri korszakának korszakos jelentőségű tette volt, hogy elérte: az asszonyok végre maguk rendelkezhessenek testükkel, a férfiak uralta törvényhozás tegye lehetővé a terhességmegszakítást. Bár parlamenti beszédében hangsúlyozta, hogy az abortusz kizárólag végső megoldás lehet kilátástalan helyzetekben, és hogy soha nem találkozott egyetlen nővel se, aki könnyű döntésként élte volna meg, hogy magzatától abortusszal fosszák meg, a törvény hatalmas társadalmi vihart kavart. Simone Veil később az Európai Parlament első női elnöke lett, majd tíz éven át részt vett az Alkotmányozó Tanács munkájában. A Panthéon díszhelye mintegy megkoronázása ennek a páratlan életútnak.
2018.07.07 07:30
Frissítve: 2018.07.07 07:30

Menekülés Davosból

Az elemzők idegesek: növekszik a félelem, a 2008-as válság mélyen belénk égette, mennyire törékeny a világgazdaság. És persze Kína. Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász szerint aggasztó, ami ott zajlik, és ha egyszer megreccsen a kínai rendszer, az az egész világgazdaságot magával ránthatja. Tényleg: meddig húzhatja magával a világot a kínai modell, ha a szabadpiaci gazdaság, a liberális demokrácia is sántikál? Ha a saját vezetői rúgják ráadásul bokán?
Kedden a svájci Davosban összeül az 1971-ben alapított világgazdasági fórum, ahová az idén nem megy el az amerikai, a francia és a kínai elnök, s a brit kormányfő sem. Európából a németek – Merkel kancellárral - ott lesznek, a magyarok megint távol maradnak. A világ politikai elitjének tagjai el vannak foglalva a saját bajaikkal, nem látva, hogy azok valamennyiük bajai. Persze, Davos soha nem hozott közvetlen hasznot, közvetve is „csak” annyit, hogy a planéta vezérei, ha nem is mindig néztek egymás szembe, legalább láthatták mindazt, amivel vesződniük kellene. 
Bajban van az Egyesült Államok, ha a baj oka ma – szemben a 2008-as válsággal – kevésbé a rendszerben, inkább az elnökben van. Mert nélkülözi a globális látást, így tolja a szakadékba a liberális demokráciát Nyugat-Európában is, amelynek politikai berendezkedése sokkal sérülékenyebb, mint Amerika intézményes rendjéé. Az America first nem ismeri el az Államok totális és globális felelősségét a liberális parlamenti demokráciákért, amelyeket a második világháború után Európában a jóléti államok formájában megteremtett.  Nem véletlen a washingtoni feledékenység, hiszen Trump amerikai „forradalma” is a jóléti állam azon fogyatékosságaiból nőtt ki, amelyeken az európai jobboldali populizmus is nevelkedett. Davosban is azzal kellene szembenézni, hogy a liberális demokrácia a múlt század húszas-harmincas évei óta legnagyobb válságában van. Hogy – talán a skandináv modellt kivéve – nem sikerült olyan posztkapitalista gazdasági-társadalmi konstrukciót felkínálniuk a tömegtársadalmaknak, amely az egyre növekvő egyenlőtlenségeket csökkentené. (Tavaly a 26 leggazdagabb ember vagyona egyenlő volt az emberiség legszegényebb felének összvagyonával.) 
Nincs olyan modell, amely folytatója lehetne annak a tőke-munka-közösség közti kiegyezésnek, amely a háború után a jólét békéjét megteremtette Európában. Hátrál a liberális demokrácia, s nem segít sem a bázisdemokrácia, amely a politikai hatalom ellenőrzése helyett uralkodni akar, de az antiglobalizmus sem.  Mert ha Krugman a világgazdaságot a kínai összeomlástól félti, akkor mit gondoljunk a görög példáról vagy a Brexitről, amely azt bizonyította, hogy még ebből a lehetőségeitől jóval elmaradó uniós gazdasági-politikai közösségből sincs mód kilépni. Ha pedig az Unióból nincs kiszállás, hát a globalizálódó világból végképp nincs. 
Meglehet, persze, a világ csak a XX. század rendjétől vesz éppen búcsút, s káoszba tart, amelyben új rend terem. De menekülés helyett jobb volna rajta tartani a szemünket ezen az új renden.
2019.01.22 09:00
Frissítve: 2019.01.22 09:09

Mit nem tud?

Nehéz hétvégéje volt több mint hetvenezer általános iskolásnak: szombaton tartották a központi középiskolai felvételit magyarból és matematikából. Az írásbeli vizsgák után minden évben borítékolható a kollektív csalódás, a tesztek ugyanis sosem azt nézik, hogy mit tud a gyerek, hanem azt, hogy mit nem. A közösségi oldalak tele vannak értetlenkedő beszámolókkal: a feladatsorok nehézsége mellett a legtöbben azt kifogásolják, hogy a 10, 12, 14 éves gyerekeknek olyan időnyomás alatt kell dolgozniuk, ami még egy felnőtt idegrendszerét is megterhelné. 
Az utóbbi évek tanúsága szerint a tesztek összesített országos átlaga 50-70 százalék között mozog, ami azt jelenti, hogy a feladatsorok nehézsége jócskán a gyerekek tudásszintje fölé van belőve. Ráadásul a szakértők szerint a középiskolai felvételi nehézsége évről-évre változik – sokkal kiszámíthatatlanabbul, mint például az érettségié –, és sokszor semmi köze ahhoz, amit a gyerekek az iskolában tanulnak. (Igaz, kicsit közelebb van ahhoz, amit egy jó oktatási rendszerben tanulniuk kellene.)
Az Orbán-kormányok oktatáspolitikai döntései jó ideje abba az irányba mutatnak, hogy minél több gyereket tereljenek a szakképzésbe, a gimnáziumok kapui pedig csak az elit számára maradjanak nyitva. A szülőket viszont szerencsére nem egyszerű erről meggyőzni, pontosan tudják, hogy még egy gyenge gimnázium is sokkal biztosabb jövővel kecsegtet, mint egy erős szakgimnázium (korábban szakközépiskola). Éppen ezért elképesztő energiákat mozgósítanak: különóráról különórára vonszolják a gyerekeket, a gimnáziumok pedig szemezgethetnek közülük. 
Nem nehéz belátni, hogy ebben a rendszerben jelentős előnnyel indulnak azok, akiknek a szülei jobb anyagi helyzetben vannak, a „többiek” pedig szép lassan kiszorulnak a gimnáziumokból. Remény sincs arra, hogy a döntéshozók olyan felvételi rendszert vezessenek be, amely figyelembe veszi a gyerekek érdekeit, életkori sajátosságait és nem utolsósorban a lelküket. Ezek mostanában egyébként sem szempontok a magyar oktatási rendszerben.
2019.01.22 09:00
Frissítve: 2019.01.22 09:12