nyugdíjasok;

2018-07-30 08:07:45

Öregszik a Ratkó-generáció

Rövid időn belül meg kellene duplázni az idősotthoni férőhelyek számát. A Ratkó-generáció tagjai megérkeztek a nyugdíjas életszakaszba. A névadó korszakának tartott időszakban (1952-1956 között) közel egymillió gyermek született (948.826 fő), akik közül örvendetesen sok honfitársunk még köztünk van (716.588 fő). A korosztály együtt élte meg a társadalmat érintő alapvető politikai, gazdasági és kulturális átalakulásokat.

Meghatározó közös élményük az intézmények zsúfoltsága és forráshiányossága volt. A háború utáni - mindmáig legnépesebb - korosztály végighaladt a társadalmi normák elsajátítását, a perspektívát biztosító, az együttélését szabályozó intézmények mindegyikén. A korosztály megtapasztalhatta a szűkös bölcsődéi férőhelyek hatásait, a zsúfolt óvodai ellátás következményeit, a felkészületlen közoktatás okozatait, a férőhely-hiányos felsőoktatás zártságát, a munkahely-hiányos gazdaság perspektívátlanságát. A Ratkó-generáció tagjai eddig az intézményi szűkösség áldozatai voltak. A társadalmi intézmények a nagylétszámú korosztály színvonalas fogadására, az idősek sajátos igényei kiszolgálására, a jogosan igényelt minőségi gondoskodásra jelenleg sincsenek felkészülve. A napjainkban nyugdíjba vonulók az életük folyamán végig azzal szembesülhettek, hogy azon intézmények voltak felkészületlenek, férőhely hiányosak és alul finanszírozottak, ahol aktuálisan a generáció tartózkodott.

A most idősödő nemzedék felé a társadalomnak van törlesztendő adóssága. A fent leírt szűkös intézményi feltételek az idősek gondozása terén jelenleg is fennállnak. Az idősotthonok által biztosított férőhelyek (54.134 főnek) már a mai igényeket sem tudják kielégíteni. Az elhelyezésre várók nagy száma (21.959 fő) komoly jelzés arra, hogy a jövő feszültségeinek elkerülése végett halaszthatatlan a központi beavatkozás. A nyugdíjas éveit kezdő nagylétszámú Ratkó-generációval szemben méltatlan lenne a közeli jövőben jelentkező igényeket figyelmen kívül hagyni.

A segítségre szoruló idősekről való gondoskodás általános emberi parancsának való engedelmesség egyre nehezebb feltételek elé állítja a fiatalabb korosztályokat is. A ma kereső tevékenységet végzők vállára újabb anyagi terheket rakni alig lehetséges. A rászoruló idősek segítéséhez, gondozásához, ápolásához szükséges időráfordítás is nagy megterhelést jelent a hozzátartozóknak. Az idősek életkori sajátosságainak megfelelő társas kapcsolatok körülményeit, a rászorultak segítéséhez szükséges szakszerűséget az intézményesülés teremtheti meg. A társadalom egészének kell a rendelkezésre álló nemzeti erőforrások emberséges elosztásával a rászoruló időseknek színvonalas otthonokat biztosítani.

A jelentős számú új idősotthon építését a költségvetésből biztosított forrásokból kellene finanszírozni. A közös erőforrásokból történő finanszírozást több tényező is indokolja. Elsőnek említem azt a tényt, hogy a történelmi előzmények miatt az OECD országok közül a magyar idősek függenek a legjobban az államtól. Az összjövedelmük 89 százaléka állami juttatásokból származik. Az intézménybővítési program költségvetésből való támogatását az is indokolttá teszi, hogy az érintett korosztály az elmúlt évtizedekben jelentősen hozzájárult a nemzeti vagyon mértékének növeléséhez, és jelenleg is részt vesz a nemzeti össztermék bővítésében. Utalnék az általuk végzett jelentős mértékű fizetetlen háztartási tevékenységre és a számottevő mértékű önkéntes munkájukra. A generáció fiatalabb tagjai aktivitásukkal hozzájárulnak az egészséges családi munkamegosztáshoz, a társadalmi harmónia fenntartásához. Mindezek mellett nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az idősek is teljes értékű adófizetők. A ma hatályos adók, járulékok és illetékek közül szinte mindegyiket fizetik, melyek a magánszemélyekre vonatkoznak. 

Az adatok azt mutatják, hogy az intenzív férőhelybővítés alig halasztható. A most nyugdíjba vonulók egészségben eltöltött ideje (5,9 év) miatt pár év múlva a mainál is nagyobb feszültség fog jelentkezni az idősek gondozása terén. A frusztráció érinteni fogja a kereső tevékenységet folytatókat éppúgy, mint a Ratkó-generáció elhelyezést kereső tagjait.